תנאי הקבלה לסיעוד- תשפ"א

משך הלימודים- 4 שנים, לקראת תואר B.S.N

  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודיםכמו כן, כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.
  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר והצגת רמה באנגלית לפני הלימודים הינם תנאי קבלה הכרחי.
  • אין קבלה אוטומטית – כל טופס רישום יעבור לדיון בוועדת הקבלה המחלקתית.
  • כל מועמד העומד בתנאי הקבלה יזומן לראיון קבלה אישי.
  • במחלקה זו מספר המקומות מוגבל, ואין אפשרות קבלה של כל הנרשמים. וועדת הקבלה ממיינת את המועמדים על פי כושרם האינטלקטואלי, ידיעותיהם, הישגיהם ואופיים.
  • קבלת מועמדים ללימודים בפקולטה למדעי הבריאות, תלויה במילוי טופס הצהרת בריאות החתום על ידי רופא.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

תנאים נוספים

כללי

בגרות

פסיכומטרי

 

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/רב תחומי הגבוה מבין השניים.

88

550

ראיון אישי

בוגרי תואר ראשון

ממוצע תואר 80 לפחות+ראיון אישי

תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י מל"ג.

לימודים אקדמיים קודמים במוסד אחר

ממוצע שנת לימודים/ממוצע מצטבר של 80 לפחות

פסיכומטרי 550

ראיון אישי

המועמד חייב לצרף לבקשה:

גיליון ציונים סופי

טופס ויתור סודיות

וחוות דעת ממקום הלימודים הקודם

מועדי ראיונות יקבעו ע"י המחלקה ויפורסמו במרכז ליעוץ לימודים. טל': 1-800-660-660.  

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

מועד סגירת ההרשמה:

עקב משבר הקורונה, מועד סגירת הרישום יפורסם בהמשך. בכל מקרה, הקבלה למחלקה תהיה רק על בסיס מקום פנוי.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים