צור קשר

רכזת המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ: אביגיל שימקייביץ

טלפון: 03-9371418

מייל: abigailsz@ariel.ac.il