שותפים ותומכים

israel flag

Ariel University

Bank Leumi Le-Israel B.M.
Branch: 817
Acc No: 562100/60
SWIFT: LUMIILITXXX
IBAN: IL730108170000056210060
19 Hahasmonaim St., Tel Aviv, Israel

American Friends of Ariel University Inc.

244 Madison Ave- Suite 348
NYC, NY 10016, USA
Contact: AFAU Office
Tel: 212-710-4325
Email: jgoldfarb@afau.org

Ariel U Fund

Acc Name: Ariel U Fund
Bank: Bank of Melbourne
Acc Type: Society Cheque Account
Acc no: 415613909
Branch no: 193-879

Ne'eman Foundation Canada

TD Canada Trust 1677 Avenue Road Toronto, ON M5M 3Y3
Institution: 004
Branch: 0252
Bank No.: 2
Account No.: 02525226859
Account Name:
Ne'eman Foundation Canada

Education in Israel Trust

Education in Israel Trust Business Premium Account Barclay’s Bank PLC
St. Johns’ Wood Area Branches
London NW3
08-45755555
Current Acc No: 40308471
Deposit Acc No: 40308463
Sort Code: 20-74-63
SWIFTBIC: BARCGB22