תומכים באוניברסיטת אריאל בשומרון -
שותפים להצלחה!​

תומכים באוניברסיטת אריאל בשומרון – שותפים להצלחה!

Donation Form - Hebrew
כתובת
כתובת
עיר
איזור
מיקוד
ארץ
סכום התרומה *

לשאלות ובירורים ניתן לפנות במייל לכתובת development@ariel.ac.il  או בטלפון 03-9371418

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.