ראש המחלקה

ראש המחלקה -פרופ' יוסף רייחלין

ראש המחלקה מוביל תכניות לשיפור ועדכון תכניות הלימוד במחלקה.

בתקופתו המחלקה גדלה משמעותית הן במספר חברי הסגל והן במספר הסטודנטים, נכתבה תכנית לתואר שני ולמסלולים מיוחדים, והוקמו מעבדות מחקר והוראה חדישות.

ראש המחלקה רואה חשיבות עליונה באיכות ההוראה ומוביל את המחלקה לאיכות ומצויינות בהוראה ובמחקר.

  • משרד ראש המחלקה: 3.0.3A