תנאי הקבלה בפיזיקה- תשפ"א

תואר: B.Sc     משך הלימודים: 3 שנים

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.

דרישות סף:

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

4 יח"ל במתמטיקה בציון 80- ציון נמוך מ-80 מחייב מכינת השלמה במתמטיקה.

5 יח"ל ראליות פיזיקה/ מחשבים/ כימיה- בציון 80 לפחות- חסרי בגרות בפיזיקה נדרשים במכינת השלמה בפיזיקה. 

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

מכינות רענון יינתנו למי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה כפי שנקבעו, ועברו מעל  5 שנים מתעודת הבגרות/ לימודי ההנדסאים.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות 90

מכינות השלמה בפיזיקה /מתמטיקה יינתנו בהתאם לצורך.

קבלה על סמך ציון קבלה משולב  

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מכינות השלמה בפיזיקה/מתמטיקה יינתנו בהתאם לצורך.

80

570

551

 

הנדסאים

קבלה על סמך ממוצע ציונים חיצוניים
לא כולל מעבדה ופרויקט

ממוצע ציונים חיצונים 83 ומעלה וזכאות לדיפלומה.

מכינת השלמה במתמטיקה ופיזיקה

ממוצע ציונים חיצונים 78-82.9 וזכאות לדיפלומה.

קבלה על תנאי ממוצע מעבר שנה מותנה בממוצע 65.

מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה.

הנדסאי בעל 3 ציוני מה"ט בציון 85 לפחות.

להלן הדרישות לקבלה על תנאי:

מכינת השלמה במתמטיקה ופיזיקה.

הצגת דיפלומה+ ממוצע ציונים חיצוניים 83 עד תום שנה א'.

ממוצע ציונים חיצוניים נמוך מ-78 וזכאות לדיפלומה.

הפנייה למכינה ייעודית

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 570*

עם דגש על חשיבה כמותית

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך.

מבחן יע"ל בציון 105.

מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך ובהחלטת רמ"ח.

מכינה ייעודית

ממוצע 80 ומינימום ציון 70 בכל מקצוע

פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית

במקרה שציון הפסיכומטרי נמוך מהנדרש, אך הציון בפרק החשיבה הכמותית בפסיכומטרי הוא 120 לפחות- החלטה על קבלה ללימודים תעבור לדיון לראש המחלקה.

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/רב תחומי הגבוה מבין השניים. מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יפנה לרכזת המחלקה לבדיקת אפשרות קבלה על תנאי.

סטודנט המעוניין במסלול כפל תואר- יידרש לעמוד בתנאי הקבלה של התואר הנוסף.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.
רישום ללימודים