תוכנית לימודים מסלול ראשי

סוג קורסשנהסמסטרמספר קורסשם קורסדרישות קדםהרצאהתרגילמעבדהשעותנקודות זכות
קורס חובהשנה אסמסטר א7311810-01פיסיקה חישובית 122043.0
קורס חובהשנה אסמסטר א7313710-01פיזיקה 142065.0
קורס חובהשנה אסמסטר א7313810-01מתמטיקה לפיזיקאים 163097.5
קורס חובהשנה אסמסטר א7313310-01אלגברה לינארית42065.0
קורס חובהשנה אסמסטר א7314830מעבדה לפיזיקה 100442.0
קורס חובהשנה אסמסטר ב7313610-01מבוא לתכונות חומריםפיזיקה 1  או מתמטיקה לפיזיקאים 131043.5
קורס חובהשנה אסמסטר ב7314910-01פיזיקה 2 - חשמל ומגנטיותפיזיקה 1 או מתמטיקה לפיזיקאים 142065.0
קורס חובהשנה אסמסטר ב7314210-01מתמטיקה לפיזיקאים 2מתמטיקה לפיזיקאים 142065.0
קורס חובהשנה אסמסטר ב7315110-01פיזיקה חישובית 2פיסיקה חישובית 113042.5
קורס חובהשנה אסמסטר ב7314730-01מעבדה לפיזיקה 2פיסיקה 2 - במקביל00442.0
קורס חובהשנה אסמסטר ב7315010-01תהליכים אקראיים בפיזיקהמתמטיקה לפיזיקאים 131043.5
קורס חובהשנה בסמסטר א7323710-01מתמטיקה לפיזיקאים 3 מתמטיקה לפיזיקאים 242065.0
קורס חובהשנה בסמסטר א7325410-01מכניקה אנליטיתפיזיקה 142065.0
קורס חובהשנה בסמסטר א 7326210-01תרמודינמיקהמבוא לתכונות חומרים21032.5
קורס חובהשנה בסמסטר א7326110-01גלים ואופטיקה פיזיקה 242065.0
קורס חובהשנה בסמסטר א7323430-01מעבדה לפיזיקה 3אופטיקה וגלים – במקביל00442.0
קורס חובהשנה בסמסטר א7326010-01פיזיקה חישובית 3פיסיקה חישובית 212032.0
קורס חובהשנה בסמסטר ב7325810-01שיטות מתמטיות בפיזיקה עיוניתמתמטיקה לפיזיקאים 342065.0
קורס חובהשנה בסמסטר ב7325310-01אלקטרומגנטיות אנליטית 1פיזיקה 232054.0
קורס חובהשנה בסמסטר ב7321710-01מכניקה קוונטית 1מעבדה לפיסיקה 4 -במקביל31043.5
קורס חובהשנה בסמסטר ב7325710-01פיסיקה חישובית 4פיסיקה חישובית 3 או פיסיקה חישובית 222043.5
קורס חובהשנה בסמסטר ב7325130-01מעבדה לפיזיקה 4במקביל לקוונטית 100442.0
קורס חובהשנה גסמסטר א7335010-01מכניקה קוונטית 2מכניקה קוונטית 132054.0
קורס חובהשנה גסמסטר א7335410-01מבוא לפיזיקה של המצב המוצקמכניקה קוונטית 141054.5
קורס חובהשנה גסמסטר א7332830-01מעבדה לפיזיקה 5מעבדה לפיסיקה 400552.5
קורס חובהשנה גסמסטר א 7335310-01אלקטרומגנטיות אנליטית2אלקטרומגנטיות אנליטית1.שיטות מתמטיות31043.5
קורס חובהשנה גסמסטר אקורס בחירה00043.5
קורס חובהשנה גסמסטר אקורס בחירה00043.5
קורס חובהשנה גסמסטר ב7333510-01פרקים נבחרים במכניקה קוונטיתמכנקה קוונטית 221032.5
קורס חובהשנה גסמסטר ב7335510-01מבוא לפיסיקה סטטיסטיתתרמודינמיקה או מבוא לפיזיקה תרמית42065.0
קורס חובהשנה גסמסטר ב7333730-01מעבדה לפיזיקה 6מעבדה לפיסיקה 400552.5
קורס חובהשנה גסמסטר בקורס בחירה00043.5
קורס חובהשנה גסמסטר בקורס בחירה00043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר א7375110מבוא לפיזיקה של הפלזמהאלקטרומגנטיות אנליטית31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר אספקטרוסקופיה יישומית31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר אפיסיקה לא לינארית31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר אאסטרופיזיקה וקוסמולוגיה31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר במבוא לפיזיקה של המצב המוצק 2מבוא לפיזיקה של המצב המוצק 131043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר בהולכה חשמלית31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר ב7375210תכונות אופטיות של חומר מעובהאלקטרומגנטיות אנליטית31043.5
קורס בחירהשנה גסמסטר ב4371410מבוא ללייזרים31043.5
סוג קורסשנה
∑ = 98 ∑ = 49 ∑ = 26 ∑ = 189 ∑ = 150.0

הערות:

*פרוייקט בפיזיקה א'+ב' ניתן לקחת בסמס' א'+סמס' ב' או בסמס' ב'+סמס' קיץ.

*על כל סטודנט לבחור תחום התמחות אחד ולהירשם לכל הקורסים המפורטים בתחום.

*פתיחת קורסי הבחירה בהתאם לאילוצי המערכת.

 

בנוסף ילמד הסטודנט 12 ש"ס/נ"ז קורסי מורשת ישראל.

סה"כ התכנית = 137 נ"ז \ 175 = ש"ס (כולל קורסי בחירה)