שעות קבלה מרצים

שעות קבלה בסמסטר ב' תש"פ של מרצים במחלקה לפיזיקה

 

פרופ' יוסף רייחליןרמ"ח

א

ב

13:00-15:00
16:00-17:00

3.0.3a


פרופ' מאיר לבקוביץ

ב

ד

13.00-14.00

13.00-14.00

3.2.14c

רצוי לתאם במייל

פרופ' יעקב לויטן

ד

12.00-13.00

3.2.14c

בתיאום מראש

פרופ' רומן פוגרב

ד

13.00-14.00

3.0.14e


פרופ' אליהו פרבר

ג

12.00-13.00

1.0.2a

או בתיאום במייל

פרופ' קונסטנטין קומושוילי

ג

ד

14.00-15.00

13.00-14.00

3.0.1c


פרופ' סרגי בונדרנקו

א

13.00-14.00

3.0.6


ד"ר גילברט ויינשטיין11.3.13f

בשבתון

ד"ר אלכסנדר פריגרין

ג

12.00-13.00

3.0.1b


ד"ר עמית קאשי

א

10.00-11.00

3-2B1

בתיאום במייל

ד"ר מרסלו שיפר

ג

12.30-13.30

3.2.14b


ד"ר רפאל מינס

ד

12.30-14.00

3.1.19


ד"ר פול בן ישי

א

10.30-12.30

3.2.1a


ד"ר דימה צ'סקיס

א

11.00-12.00

3.0.2c

בתאום מראש

ד"ר יובל ראובני

א

11.00-12.00

2.1. MOP

מאחורי היקב

ד"ר נעוס אריאל

ד

13.00-14.00

מאיץac1.25

בתאום במייל

ד"ר עידו בן דיין

ד

15.00-16.00

3.2.14b


ד"ר אלבינה מוסין

ב

12.00-13.00

2.2.13


פרופ' מיכאל זובקוב

א

12.00-13.00

3.2.14d


פרופ' מיכאל גפט

ב

10.00-11.00

3.2.1b


ד"ר לב נגלי

א

10.00-11.00

3.2.1b


ד"ר דן גמליאל

ב

11.00-12.00

2-3B5

זמנים נוספים בתיאום מראש

ד"ר לב טלאור

ג

14.00-15.00

3.2.14


ד"ר נמרוד ענבר

א

15.00-16.00

MOP1.3


ד"ר יעל הילמן

ד

10.00-11.00

3.0.1A


ד"ר גלעד אור

ג

9.00-10.00

21.1.48


ד"ר נצח בלל

א

12.00-13.00

מאיץ

לתאם במייל