ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה לפיזיקה
פרופ' יוסף רייחליןראש המחלקה 87...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר יובל ראובניסגל בכיר 70...03-90לחץ להצגה yuvalr@....ilלחץ להצגה
ד"ר רומן גריניובמהנדס מעבדה 29...03-64לחץ להצגהromagrynyov@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר אנדריי גוריאצ'ב מהנדס מעבדה 29...03-64לחץ להצגהandreyg@....ilלחץ להצגה
גב' ציפי בירםרכזת בכירה 70...03-90לחץ להצגהtsipib@...ilלחץ להצגה
פרופ' מאיר לבקוביץסגל בכיר 93...03-90לחץ להצגהlewkow@...ilלחץ להצגה
פרופ' גנאדי ויימןסגל בכיר 98...03-90לחץ להצגהgevaiman@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' רומן פוגרבסגל בכיר 89...03-91לחץ להצגהptoman@...ilלחץ להצגה
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 97...03-90לחץ להצגהe.farber@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב לויטןסגל בכיר 92...03-90לחץ להצגהlevitan@....ilלחץ להצגה
פרופ' קוסטנטין קומושויליסגל בכיר 19...03-97לחץ להצגהkomosh@...ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל זובקובסגל בכיר 46...03-91לחץ להצגהmikhailzu@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר עידו בן דייןסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהidobd@...lלחץ להצגה
ד"ר עמית קאשיסגל בכיר 46...03-91לחץ להצגהkashi@...lלחץ להצגה
ד"ר גילברט ויינשטייןסגל בכיר 95...074-7לחץ להצגהgilbertw@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר פול בן ישיסגל בכיר 91...03-91לחץ להצגה
48...03-6לחץ להצגה
paulbi@...ilלחץ להצגה
ד"ר דן גמליאלסגל בכיר 80...03-90לחץ להצגהdang@...לחץ להצגה
ד"ר סרגיי בונדרקוסגל בכיר 22...03-97לחץ להצגהsergeyb@....ilלחץ להצגה
ד"ר דימה צ'סקיססגל בכיר 28...03-94לחץ להצגהdimach@...ilלחץ להצגה
ד"ר מרסלו שיפרסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהSchiffer@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר רפאל מינססגל בכיר 40...03-64לחץ להצגהrefaelm@....ilלחץ להצגה
ד"ר אלכסנדר פריגריןסגל בכיר 95...03-91לחץ להצגהprygarin@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אריאל נעוססגל בכיר 31...03-91לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר אלבינה מוסיןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר מיכאל גפטסגל בכיר 94...03-91לחץ להצגהmichaelga@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' טוביה שלזינגרסגל בכיר 26...03-93לחץ להצגהSchlesinger@...l.ac.ilלחץ להצגה
פקס 95...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה