תכנית לימודים, פיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מסלול משולב פיזיקה-הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

פירוט תוכנית הלימודים לפי סמסטרים בשילוב עם הנדסת חשמל ואלקטרוניקה תשע"ט

תוכנית הלימודים מתואמת בין שתי המחלקות כך שניתן לבנות מערכת נוחה, כמו כן מספר ניכר של קורסים אשר נלמדים במחלקה לפיזיקה מקנים פטור מקורסים מקבילים בלמודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
סמסטרשנהתחוםמספר קורסשם קורסדרישות קדםהרצאהתרגילמעבדהשעותנקודות זכות
סמסטר אשנה אפיזיקה7311810פיזיקה חישובית 122043.0
סמסטר אשנה אפיזיקה7313710פיזיקה 142065.0
סמסטר אשנה אפיזיקה7313810מתמטיקה לפיזיקאים 163097.5
סמסטר אשנה אפיזיקה7313310אלגברה לינארית42065.0
סמסטר אשנה אפיזיקה7313930מעבדה לפיזיקה 100442.0
סמסטר אשנה אחשמל ואלקטרוניקהמערכות ספרתיות42065.0
סמסטר בשנה אפיזיקה7313610מבוא לתכונות חומריםמתמטיקה לפיזיקאים1 או פיזיקה 131043.5
סמסטר בשנה אפיזיקה7314910פיזיקה 2 חשמל ומגנטיותמתמטיקה לפיזיקאים1 או פיזיקה 142065.0
סמסטר בשנה אפיזיקה7314210מתמטיקה לפיזיקאים 2מתמטיקה לפיזיקאים 142065.0
סמסטר בשנה אפיזיקה7315110פיזיקה חישובית 2פיזיקה חישובית 113042.5
סמסטר בשנה אפיזיקה7314730מעבדה לפיזיקה 2במקביל לפיזיקה 200442.0
סמסטר בשנה אפיזיקה7315010תהליכים אקראיים בפיזיקהמתמטיקה לפיזיקאים 131043.5
סמסטר בשנה אחשמל ואלקטרוניקהמבוא להנדסת חשמלחשבון איפי 1 ,פיזיקה חשמל -במקביל42065.0
סמסטר קיץשנה אחשמל ואלקטרוניקהמבנה מחשביםמערכות ספרתיות ומבוא לתכנות31043.5
סמסטר אשנה בפיזיקה7323710מתמטיקה לפיזיקאים 3מתמטיקה לפיזיקאים 242065.0
סמסטר אשנה בפיזיקה7325410מכניקה אנליטיתפיזיקה 142065.0
סמסטר אשנה בפיזיקה7324510תרמודינמיקה ופיזיקה של משטחיםמבוא לתכונות חומרים21032.5
סמסטר אשנה בפיזיקה7321410אופטיקה וגליםפיזיקה 231043.5
סמסטר אשנה בפיזיקה7323430מעבדה לפיזיקה 300042.0
סמסטר אשנה בחשמל ואלקטרוניקהבוא להמרת אנרגיהמבוא להנדסת חשמל, אנליזה מתקדמת במקביל21032.5
סמסטר אשנה בחשמל ואלקטרוניקהמערכות ליניאריות דינמיותהנדסת חשמל א' אנליזה מתקדמת (במקביל)31043.5
סמסטר בשנה בפיזיקה7325810שיטות מתמטיות בפיזיקה עיוניתמתמטיקה לפיזיקאים 342065.0
סמסטר בשנה בפיזיקה7325310אלקטרומגנטיות אנליטית 1פיזיקה 232054.0
סמסטר בשנה בפיזיקה7321710מכניקה קוונטית 1במקביל למעבדה לפיזיקה 431043.5
סמסטר בשנה בפיזיקה7324310מבוא לפיזיקה סטטיסטיתתרמודינמיקה ופיזיקה של משטחים42065.0
סמסטר בשנה בפיזיקה7326010פיזיקה חישובית 3פיזיקה חישובית 3 או פיזיקה חישובית 222043.5
סמסטר בשנה בפיזיקה7325130מעבדה לפיזיקה 4מעבדה לפיזיקה 300442.0
סמסטר בשנה בחשמל ואלקטרוניקהתקני מל"מחומרים הנדסיים גלים ופיזיקה מודרנית31043.5
סמסטר בשנה בחשמל ואלקטרוניקהאותות ומערכותמערכות ליניאריות דינמיות, אנליזה מתקדמת41054.5
סמסטר קיץשנה בחשמל ואלקטרוניקהאותות אקראיים ורעשאותות ומערכות, הסתברות וסטטיסטיקה32054.0
סמסטר קיץשנה בחשמל ואלקטרוניקהמעבדה 2מעבדה 100442.0
סמסטר קיץשנה בחשמל ואלקטרוניקהעיבוד אותותאותות ומערכות41054.5
סמסטר אשנה גפיזיקה7331210מכניקה קוונטית 2מכניקה קוונטית 132054.0
סמסטר אשנה גפיזיקה7331010מבוא לפיזיקה של המצב המוצקמכניקה קוונטית 141054.5
סמסטר אשנה גפיזיקה7332830מעבדה לפיזיקה 5מעבדה לפיזיקה 400552.5
סמסטר אשנה גפיזיקהקורס התמחות31043.5
סמסטר אשנה גפיזיקהקורס התמחות31043.5
סמסטר אשנה גחשמל ואלקטרוניקהגלים ומערכות מפולגותשדות אל"מ41054.5
סמסטר אשנה גחשמל ואלקטרוניקהמעגלים לינארייםאותות ומערכות , התקני מל"מ41054.5
סמסטר אשנה גחשמל ואלקטרוניקהמבוא למערכות תקשורתאותות ומערכות31043.5
סמסטר בשנה גפיזיקה7333521פרקים נבחרים במכניקה קוונטיתמכניקה קוונטית 221032.5
סמסטר בשנה גפיזיקה7333730מעבדה לפיזיקה 6מעבדה לפיזיקה 500552.5
סמסטר בשנה גפיזיקה7335510מבוא לפיזיקה סטטיסטיץתרמודינמיקה42065.0
סמסטר בשנה גפיזיקהקורס התמחות00043.5
סמסטר בשנה גפיזיקהקורס התמחות00043.5
סמסטר בשנה גפיזיקהפרוייקט בפיזיקה א'*00031.5
סמסטר בשנה גפיזיקהפרוייקט בפיזיקה ב'*00031.5
סמסטר בשנה גחשמל ואלקטרוניקהמעבדה 3מעגלים ליניאריים00402.0
סמסטר בשנה גחשמל ואלקטרוניקהקדם פרויקטמעגלים ליניאריים מעבדה 3 במקביל00402.0
סמסטר קיץשנה גחשמל ואלקטרוניקהאנגלית מקצועיתאנגלית פטור22043.0
סמסטר קיץשנה גחשמל ואלקטרוניקהמעגלים ספרתייםהתקני מל"מ31043.5
סמסטר קיץשנה גחשמל ואלקטרוניקהמערכות בקרהמערכות ליניאריות דינמיות31043.5
סמסטר אשנה דחשמל ואלקטרוניקהמעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה00443.0
סמסטר אשנה דחשמל ואלקטרוניקה*מעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה00443.0
סמסטר אשנה דחשמל ואלקטרוניקה*מקצועות בחירה בחשמל ואלקטרוניקה9201110.0
סמסטר אשנה דחשמל ואלקטרוניקהפרויקט א'80084.0
סמסטר בשנה דחשמל ואלקטרוניקהמעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה00443.0
סמסטר בשנה דחשמל ואלקטרוניקה*מקצועות בחירה בחשמל ואלקטרוניקה12201413.0
סמסטר בשנה דחשמל ואלקטרוניקהפרויקט ב'80084.0
שנהתחום
∑ = 165 ∑ = 64 ∑ = 46 ∑ = 285 ∑ = 227.5

שנה ג' – פיזיקה – קורסי בחירה

סמסטרמספר קורסשם קורסדרישות קדםהרצאהתרגילשעותנקודות זכות
סמסטר א7375110מבוא לפיזיקה של הפלזמהאלקטרומגנטיות אנליטית3143.5
סמסטר א7375310מבוא לתורת השדות 1מכניקה קוונטית13143.5
סמסטר ב7375410מבוא לתורת השדות 2תורת השדות 13143.5
סמסטר ב4371410מבוא ללייזרים1343.5
סמסטר ב7375210תכונות אופטיות של חומר מעובהאלקטרומגנטיות3143.5
סמסטר ב4371410מבוא ללייזרים3143.5
סמסטר ב7331110מבוא לפיזיקה של המצב המוצק 2מוצק 13143.5