מחקר

Astrophysics Research

Astrophysics Research

חוקר ראשי: עמית קאשי
המחקר מתמקד באסטרופיזיקה תיאורטית ונומרית של כוכבים כבדים והתפרצויות בכוכבים. המחקר עוסק בכוכבים הקרובים לגבול אדינגטון (Eddington)– הגבול התיאורטי בו לחץ הקרינה היוצאת מן הכוכב משתווה לכבידה הפועלת על שפתו.

קרא עוד »
Cosmology Research

Cosmology Research

חוקרים ראשיים: ד"ר עידו בן-דיין, ד"ר מרסלו שיפר, ד"ר מיכאל זובקוב
קוסמולוגיה מודרנית יחד עם הידע הנוכחי שלנו בפיזיקת החלקיקים מאפשרים לעקוב אחרי האבולוציה של היקום אל עבר הנוקלו-סינתזה (nucleosynthesis), עידן שבו אלמנטים קלים כגון מימן, הליום ואחרים נוצרו.

קרא עוד »
Condensed Matter

Condensed Matter – Theoretical

חוקרים ראשיים: פרופ' מאיר לבקוביץ, ד"ר מיכאל זובקוב
המחקר עוסק בחומרים בהם פסי הולכה והערכיות נפגשים בנקודות דיראק, כגון גרפן דו-ממדי , ובחומרים תלת-ממדיים המסונתזים לאחרונה, חצאי-מוליכים בשם וייל, בהם פסי ההולכה והערכיות נפגשים בנקודות וייל.

קרא עוד »
General Relativity Research

General Relativity Research

חוקרים ראשיים: ד"ר גילברט ויינשטיין, פרופ' מאיר לבקוביץ, פרופ' יעקב לויטן
יחסות כללית – שיטות אנטרופיה וגבולות אנטרופיה בקוסמולוגיה

קרא עוד »
mineral Laser Spectroscopy

Laser Spectroscopy Research

ראש המעבדה: ד"ר מיכאל גפט
מעבדת ספקטרוסקופיה מבוססת לייזר
המחקר עוסק בגילוי תופעות בפלזמה. הזמן החשוב ביותר בו נמדדים האפקטים המענניינים ביותר הוא הוא במהלך 1-50 הננושניות הראשונות לאחר היווצרות הפלזמה.

קרא עוד »
Remote Sensing Research

Remote Sensing Research

ראש המעבדה: ד"ר יובל ראובני
המחקר המתבצע במעבדה לחישה מרחוק מתמקד בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות אשר מאפשרות לתצפת מהקרקע והחלל על מנת לבצע מחקר בסיסי ויישומי בגאופיסיקה, מדעי האטמוספירה והחלל באוניברסיטת אריאל.

קרא עוד »
Bioelectromagnetism

Bioelectromagnetism Laboratory

ראש המעבדה: ד"ר רפאל מינס
מעבדת ביו-אלקטרומגנטיות
המחקר המתבצע במעבדה הוא רב-תחומי ומשלב פיזיקה, ביולוגיה, כימיה והנדסה והמעבדה מאובזרת בכל הציוד הנדרש לביצוע מדידות ספקטרוסקופיות שונות בתאים ורקמות.

קרא עוד »
Astrophysics Research

Exoplanets Research

חוקר ראשי: עמית קאשי
המחקר מתמקד באסטרופיזיקה תיאורטית ונומרית של כוכבים כבדים והתפרצויות בכוכבים. המחקר עוסק בכוכבים הקרובים לגבול אדינגטון (Eddington)– הגבול התיאורטי בו לחץ הקרינה היוצאת מן הכוכב משתווה לכבידה הפועלת על שפתו.

קרא עוד »