Astrophysics Research

אסטרופיזיקה

חוקר ראשי: עמית קאשי

נושאי המחקר:

המחקר מתמקד באסטרופיזיקה תיאורטית ונומרית של כוכבים כבדים והתפרצויות בכוכבים. המחקר עוסק בכוכבים הקרובים לגבול אדינגטון (Eddington)– הגבול התיאורטי בו לחץ הקרינה היוצאת מן הכוכב משתווה לכבידה הפועלת על שפתו. נושאי מחקר נוספים כוללים: האינטראקציה בין כוכבים זוגיים כבדים, התנגשויות רוחות כוכבים, התפרצויות של כוכבים, תהליכי ספיחה ואיבוד מסה, זרימה סביב חורים שחורים בגרעיני גלקסיה פעילים. רוב החישובים דורשים פתרון תלוי זמן שלמשוואות הידרו-דינמיות בשלושה מימדים. לשם כך מתבצע שימוש בסימולציות נומריות הרצות על מערכי מחשוב מקבילי.

 

שיטות מחקר עיקריות:

  • סימולציות נומריות של התפתחות כוכבים באמצעות קודים ייעודיים.
  • סימולציות הידרודינמיות לגרנז'יאניות ואוילרייאניות של תהליכים בכוכבים בשלושה מימדים.
  • הכלים המרכזיים העומד לרשותי הקבוצה הם קודים נומריים העושים שימוש מסיבי בחישוב מקבילי במחשבי-על (High Performance Computing).

PhD and master projects are available - contact the PI for details
המעוניינים בנושאי מחקר לתואר שני ודוקטורט מוזמנים לצור קשר.

קורס "אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה"

במסגרת קורסי הבחירה בפיזיקה נלמד הקורס "אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה".

הקורס כולל בתוכו נושאים רבים: השמש ומערכת השמש, כוכבים והתפתחותם, כוכבים בינאריים ואינטראקציה בין כוכבים, ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים, סופרנובות, גלקסיות והתפתחותם, וקוסמולוגיה ומבנה הייקום.

הקורס כולל פיזיקה מגוונת: כבידה ויחסות, פיזיקה גרעינית, תרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית, מכניקת קוונטים ועוד.

הקורס פותח בפני הסטודנטים ייקום שלם של תופעות פיזיקליות מרתקות ומאפשר לססטודנטים להמשיך במחקר בתחום ובתחומים קרובים.

סטודנטים לתואר שני ודוקטורט מוזמנים גם כן להירשם לקורס.