תכנית מצטיינים – מסלול ישיר לתואר שני בפיזיותרפיה

תכנית מצטיינים – מסלול ישיר לתואר שני בפיזיותרפיה

רקע לתכנית

במסגרת החזון של בית הספר למדעי הבריאות והמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל לקידום מצוינות אקדמית וחדשנות בהוראה, מוצעת לסטודנטים מצטיינים התכנית למסלול ישיר לתואר שני עם תזה בפיזיותרפיה. התכנית תאפשר לסיים את הקורסים לתואר ראשון ושני בתוך חמש שנים. פרטי התוכנית –
 1. סיום כל הקורסים לתואר ראשון במשך שלוש שנים (סוף שנה ג' של תואר ראשון).
 2. שנה רביעית- התנסויות קליניות במסגרת התואר הראשון, ויום לימודים עיוניים לתואר שני (במסגרת התכנית לכלל הלומדים לתואר שני באותה שנה). משתתפים במסלול יצאו להתנסות מוקדמת (קיץ) מיד בתום השלמת החובות האקדמיים של שנה שלישית. במשך שנת הלימודים הרביעית ההתנסות תמשך ארבעה ימים ותתפרס לתקופה ארוכה יותר על מנת להשלים את מכסת שעות ההתנסות הנדרשת (לדוגמא, עשרה שבועות במקום שמונה).
 3. שנה חמישית השלמת קורסים לתואר שני וביצוע עבודת המחקר לתזה.

תנאי קבלה

 • עד חמישה סטודנטים מצטיינים במחזור או על בסיס מקום פנוי.
 • ממוצע ציונים 85 ומעלה
 • פטור באנגלית
 • יצירת קשר עם איש סגל מהמחלקה שיהיה מנחה לתזה
 • פוטנציאל למסלול מחקר שייקבע על פי היכולת בסמינריון תואר ראשון, הציונים בקורסים- כתיבה מדעית, שיטות מחקר, וסטטיסטיקה, ועל פי התרשמות הוועדה לתואר שני*.
 • מכתב המלצה משני חברי סגל
 • כתיבת מסמך "הצהרת כוונות" בו הסטודנט יידרש לנמק מדוע לדעתו מתאים לתכנית וכן לפרט בקצרה את תוכן המחקר העתידי
 • הרישום לתואר השני יתבצע "על תנאי" עד לקבלת זכאות לתואר ראשון.
*כל מועמד למסלול המצטיינים יידון במסגרת הוועדה לתואר השני.

הטבות למשתתפים במסלול