המחלקה ללימודי קדם רפואה
ע"ש אדלסון

בית ספר למדעי הבריאות

Slider

המחלקה ללימודי קדם רפואה ע"ש אדלסון

ראש המחלקה: דר' גדי תורג'מן

תחום הרפואה המתפרש על תחומים רבים (כגון: רפואה ציבורית, רפואה פרטית, רפואה משפטית, רפואה צבאית, רפואת ספורט) ולהתמחויות מגוונות (כגון רפואת חרום, ראומטולוגיה, אורתופדיה, נוירולוגיה) עוסק בחקר, אבחון, טיפול במחלות ובניסיון תמידי לשפר, להעצים ולחזק את מערך הבריאות הכללי בארץ ובעולם.

לימודי קדם רפואה מהווים את התשתית, הבסיס והינם חלק בלתי נפרד ממקצוע הרפואה. לימודי קדם רפואה מקנים ידע נרחב בכל מקצועות מדעי החיים. הבנה יסודית במקצועות מדעי החיים מהווה בסיס למחקר רפואי והצלחה בנושאים של רפואת האדם.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים