קידום שוויון מגדרי באקדמיה

Slider

אתר קידום שוויון מגדרי באקדמיה – אוניברסיטת אריאל

רות בירק

ברכות יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום שיוויון מגדרי באקדמיה

קידום שיוון מגדרי הוגדר כיעד ראשון במעלה באקדמיה הישראלית.

סקרים מראים שבאוניברסיטאות בארץ ובעולם קיים פער מגדרי, ושלמרות שנשים מהוות יותר מ-50% מבוגרי תואר שלישי, קיים תת-ייצוג שלהן ככל שעולים בסולם האקדמי.  הסיבות והחסמים לתופעה זו רבים ומגוונים וכוללים, בין השאר, חשיפה חלקית לאפשרויות קידום אקדמי, קושי בשילוב חיי משפחה ואקדמיה וחוסר מודעות ונגישות למידע לגבי מסלולי הקידום, בעיקר בשלבים הראשונים. בעקבות מצב זה והכרה בחשיבות קידום שיוון מגדרי באקדמיה בישראל, הוקמה על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והאקדמיה הלאומית למדעים וועדות שפרסמו את מסקנותיהן והמליצו על שורת צעדים לקידום השתלבותן של נשים במוסדות להשכלה גבוהה.

אוניברסיטת אריאל אימצה את המלצות מל"ג ומסדה את  תפקיד יועצת הנשיא לקידום שיוון מגדרי באוניברסיטאות בישראל. קיבלתי על עצמי את תפקיד יועצת הנשיא לקידום שיוון מגדרי באקדמיה מתוך אמונה שיש לפעול למען שיווין הזדמנויות אקדמי לכל אדם באוניברסיטת אריאל, מבלי להתפשר על רמת מצוינות אקדמית. המטרה היא למפות את החסמים ליצירת שוויון הזדמנויות אקדמי, להנגיש את הידע לגבי מסלולי הקידום האקדמי ולהניח את היסודות והתשתיות שיאפשרו חתירה לשיווין מגדרי באוניברסיטת אריאל בכל הרמות האקדמיות.

כחלק מהפעילות שלי בנושא זה, נעשו הפעולות הבאות:

 • איסוף נתונים והכנת דו"ח הנשיא שנתי לקידום שוויון מגדרי באוניברסיטת אריאל
 • הגשת דוח שנתי למלג ולמועצה לקידום נשים במדע.
 • ייסוד , ארגון וקיום כינוס שנתי לקידום שוויון מגדרי באקדמיה- בשנה זו חגגנו את הכנס ה-5.
 • בנייה של אתר לקידום מעמד האישה באוניברסיטת אריאל בתוך אתר אוניברסיטת אריאל, לקידום נגישות של מידע רלוונטי לקידום נשים אקדמי, כולל: מלגות ומענקי מחקר, כנסים, ארגונים, זכויות וכדומה.
 • אושרה הצעה בנוגע לאפשרות של הארכה של עד שנתיים בתהליך קבלת קביעות במידה ואישה ילדה במהלך השנים במסלול אקדמי ועד לקביעות
 • החלת זכאות לסבסוד חלקי של מעון ילדים (בשיתוף דקנאט הסטודנטים ומנכ"ל האוניברסיטה).
 • קידום בחירת אישה לוועדת מינויים עליונה.
 • קידום בחירת אישה ומשקיפה כנציגת סאנט בוועד המנהל .
 • הקמת פורום נשים באוניברסיטת אריאל.
 • ייסוד מלגה לעידוד מחקר לנשים באקדמיה. השנה ניתנה מלגה למחזור ה-5.
 • ייסוד מלגה לפרויקט פקולטי/בית ספרי.
 • ייסוד מלגה לפוסט דוקטורט.
 • קיום סדנאות לתכנון קריירה וכדומה לסטודנטים לתארים מתקדמים.

דלתי תמיד פתוחה להצעות ופניות,
בברכה,
פרופ' רות בירק
יועצת הנשיא לקידום שיוון האישה באקדמיה

נשות סגל אקדמי באוניברסיטת אריאל

לחצווכתבו לנו
סגירת טופס צף

כתבו לנו

צור קשר
reCAPTCHA