רישום ללימודי רפואה (תכנית ארבע שנתית)

רשאים להגיש מועמדות:

 • אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר במעמד של תושב
 • מועמד הפטור משירות בצה"ל או שוחרר מצה"ל לפני תום המועד הרשמי, ימציא אישור הכולל פירוט הסיבה לפטור/לשחרור. בנוסף, יש לציין זאת בטופס הרישום. אם הפטור הוא מסיבה רפואית מתבקש המועמד להתייחס לבעיה הרפואית גם בטופס "הצהרת בריאות".

תנאי הרשמה:

 1. רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע סופי לתואר של 80  ומעלה, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 2. רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי של 78 לפחות ממוסד אקדמי מוכר ובתנאי שהם בעלי תואר שני  בממוצע סופי לתואר של 90 ומעלה, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  הערה: עד חצי נקודה פחות מהציון הנדרש יאפשר עמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות.
 3. תלמידים ששנה"ל תשע"ט הינה שנת לימודיהם האחרונה לתואר נדרשים להציג גיליון ציונים בממוצע מצטבר של 80 לפחות. ובהמשך הליך המיון ידרשו להציג גיליון ציונים סופי וכן אישור זכאות לתואר עד לתאריך 15/9/2019.

 4. פטור אקדמי באנגלית בלימודי התואר הראשון או ציון 134 לפחות במבחן אמיר/אמיר"ם.
 5. דרישת ידע בעברית – מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון שאינו דובר עברית וגם סיימו תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית מחויבים בציון יעל 134 לפחות.
 6. סיום בהצלחה של קורסי ליבה אשר נלמדו במסגרת לימודים במוסד אקדמי מוכר במקצועות הבאים:
  מדעי החיים/ הטבע / הרפואה / קדם רפואה / מדעים מדויקים – מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב/ הנדסה (תארי B.Sc.).
  *בוגרי מקצועות אחרים מחויבים בהשלמת כל מקצועות הליבה.
  פירוט קורסי הליבה – ציון מינימום בכל קורס הינו 75 לפחות.

         

  

  קורסי הליבה

שעות סמסטריאליות

הערות

1

  ביוכימיה

4

  בקורסים הנ"ל יאושר ציון 75, ובלבד שממוצע   4 המקצועות 80 לפחות.

2

  ביולוגיה של התא

4

3

  ביולוגיה מולקולרית

4

4

  גנטיקה*

3

5

  מיקרוביולוגיה בסיסית/ מבוא למיקרוביולוגיה

4

 

6

  פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה

4

 

7

  סטטיסטיקה*

3

 

*שעות פרונטליות- לא כולל שעות תרגול.

במקרים בהם נושא מסוים מחולק לשני קורסים נפרדים (לדוגמא ביוכימיה א' וביוכימיה ב') הציון הקובע הוא ממוצע של שני הקורסים יחד ובלבד שבכל חלק הציון יהיה 70 ומעלה.

הערה לרישום:

 • מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים- חייבים להמציא אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה הבאה. במידה ואינם יכולים להמשיך בלימודיהם מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכלו להירשם ללימודי רפואה.
 • הקבלה לשנה א' בלבד.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

באחריות הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום/ העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.

הרישום ללימודי רפואה לתש"ף נסגר.