רישום ללימודי תעודה והכשרת מורים

רישום ללימודי תעודה והכשרת מורים

 

מועמד/ת יקר/ה,

אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודי תעודה/ הכשרת מורים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

 

להלן הליך הרישום:

Students walking and talking in a campus

רישום מקוון ותשלום דמי רישום

לכניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הרישום המבוקש:

ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 463 ש"ח. (דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה).

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים.

מילוי טופס רישום, צירוף מסמכים ושליחתם

עליך להדפיס טופס רישום ולמלאו, לצרף את המסמכים הנלווים לרישום ולשלוח יחד למרכז ייעוץ לימודים.

לאחר קבלת טופס הרישום וכל המסמכים הנלווים- ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב ההחלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר.

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום.

שינוי עדיפות לימודים

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין בעיצומו.

אם במחלקה מסוימת יש מוקד או מגמה, יש לציינם. לדוגמא, "מחלקה: מדעי התנהגות- מוקד ארגוני".

מעקב אחר מצב הרשמה

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך מערכת המידע למועמד.

המסמכים הנלווים לרישום ללימודי תעודה והכשרת מורים

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הרישום לכלל המועמדים ללימודי תעודה והכשרת מורים:

 1. תמונת פספורט 
 2. צילום תעודת זהות 
 3. תעודות המעידות על השכלה כלשהי בהעתק "נאמן למקור" (תעודות מלימודים אקדמיים קודמים וגיליונות ציונים).
 4. אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים של התואר הראשון.
 5. קורות חיים המפרטים רקע אקדמי וניסיון תעסוקתי.
 6. תעודות לגבי הכשרות מקצועיות ו/או אישורים מקצועיים – מומלץ
 7. פטור אקדמי באנגלית
 8. צילום ציון מבחן יע"ל- למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
 9. קבלה עבור תשלום דמי רישום.

נא לשלוח את המסמכים הבאים באחת מהדרכים הבאות:

 1. בוואטסאפ למרכז ייעוץ לימודים- ניתן לצלם את הטופס והמסמכים בנייד ולשלוח בטלפון: 054-9508206.
 2. במייל למרכז ייעוץ לימודים, consultingcenter@ariel.ac.il.
 3. בדואר לכתובת "מדור רישום וקבלה, אוניברסיטת אריאל מיקוד: 407000". המסמכים אינם מוחזרים. לכן יש לשלוח צילום של המסמך, שעליו מוטבעת חותמת "נאמן למקור" או חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך או מדור רישום וקבלה).