מחלקות פתוחות – סמסטר אביב

  • ההרשמה לשנה"ל תשפ"א סמסטר אביב פתוחה ותסתיים עם פתיחת הסמסטר.
  • בחלק מהמחלקות ישנה מכסת סטודנטים. על מנת להבטיח את מקומך מומלץ להקדים את הרשמתך.
  • פתיחת סמסטר אביב במחלקה מותנית במספר הנרשמים. 
  • אם לא יפתחו לימודי סמסטר אביב במחלקה המבוקשת, הרישום יעבור לסמסטר אוקטובר ללא תשלום נוסף של דמי רישום.

תואר ראשון

הפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי הטבע

בית הספר למדעי הבריאות

הפקולטה למדעי החברה והרוח

  • כלכלה ומנהל עסקים
  • מסלול דו-חוגי (השילובים המומלצים בסמסטר אביב: פסיכולוגיה+קרימינולוגיה, פסיכולוגיה+חינוך).

תואר שני

הפקולטה למדעי החברה והרוח