מחלקות פתוחות – סמסטר אביב

מחלקות פתוחות – סמסטר אביב

  • ההרשמה לשנה"ל תש"ף סמסטר אביב נפתחה ותסתיים עם פתיחת הסמסטר.
  • בחלק מהמחלקות ישנה מכסת סטודנטים. על מנת להבטיח את מקומך מומלץ להקדים את הרשמתך.
  • פתיחת סמסטר אביב במחלקה מותנה במספר הנרשמים. אם לא יפתחו לימודי סמסטר אביב במחלקה המבוקשת, הרישום יעבור לסמסטר אוקטובר ללא תשלום נוסף של דמי רישום.

תואר ראשון

הפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי הטבע

בית הספר למדעי הבריאות

הפקולטה למדעי החברה והרוח

תואר שני

הפקולטה למדעי החברה והרוח