מסלול העתודה

מסלול העתודה האקדמית מאפשר למי שעתיד להתגייס לצבא ללמוד לימודים אקדמיים ובסיומם להתגייס, תוך ניצול ההכשרה לצורכי הצבא.

שלבים ותהליכים מרכזיים במיון לעתודה האקדמית

1. קבלת ההחלטה – רוצה לרכוש השכלה אקדמית ורוצה לשרת כקצין אקדמי בצה״ל
2. ביצוע רישום לעתודה האקדמית באתר האינטרנט – ״מתגייסים״ בין החודשים נובמבר 2019 – מרץ 2020
3. מעבר בהצלחה של ועדת מיון ראשונית בחודש פברואר 2020
4. רישום לבחינה פסיכומטרית וביצועה במועד המוקדם ביותר. מועד אחרון להיבחנות – אפריל 2020
5. רישום למוסדות האקדמיים, בכפוף לאישור צה"ל במהלך החודשים מרץ-מאי 2020
6. עמידה במבחני מיון אישיותיים וצבאיים בצה״ל ובמכון אבחון עד חודש אוגוסט 2020 .אין צורך להתכונן
7. קבלת תעודות הבגרות ממשרד החינוך והעברתן למוסדות האקדמיים לטובת החלטה על קבלה. סוף אוגוסט 2020.
8. עמידה בהצלחה בוועדת הקבלה הסופית לעתודה האקדמית. במהלך ספטמבר 2020
9. אוקטובר 2020 – יום חיול לפותחי הלימודים בסמסטר חורף.

הרישום למסלול העתודה נחלק לשניים: 

א. על המועמד להירשם לעתודה דרך אתר "מתגייסים" מנובמבר 2019 עד סוף מרץ 2020. (https://www.mitgaisim.idf.il)

 • בתום הרישום יישלח למועמד "אישור מועמדות מטעם העתודה", ובקשתו להתקבל למסלול העתודה תטופל. אישור המועמדות מהווה קבלת בקשה ללימודים ולא מבטיח קבלה ללימודים.

ב. מיון ראשוני והרשמה למוסדות הלימוד לאחר אישור צה"ל, פברואר- יוני 2020 – בשלב זה ניתן להירשם לאוניברסיטת אריאל.

 • עמידה במבחני מיון אישיותיים וצבאיים בצה״ל ובמכון אבחון עד חודש יוני 2020 .אין צורך להתכונן.
 • קבלת תעודת הבגרות ממשרד החינוך והעברתה לאוניברסיטה לטובת החלטה על קבלה. סוף אוגוסט 2020.
 • קבלת מכתבי קבלה ללימודים (לאחר קבלת ציוני הבגרות) ופתיחת שנת הלימודים: ספטמבר- אוקטובר 2020.
 • במקרה של שינוי דירוג מוסד, יש לפנות ל"מיטב". 

     תנאי הקבלה לעתודה 

 1. הצגת זכאות לתעודת בגרות בממוצע הנדרש למחלקה המבוקשת עד תחילת שנת הלימודים.
 2. הצגת ציון פסיכומטרי-בציון 590 לפחות, מומלץ להיבחן לא יאוחר ממועד אפריל 2020 של כיתה י"ב. 
 3. הצגת מכתב קבלה ללימודים מטעם מדור העתודה האקדמית. מכתב קבלה יינתן בספטמבר- אוקטובר 2020.

לאחר קבלת מכתב קבלה מהעתודה, על המועמד להירשם ללימודים דרך אתר האוניברסיטה.

לאחר הרישום לאוניברסיטה המועמד יקבל מכתב קבלה על תנאי.

לקבלה כסטודנט מן המניין יהיה עליו להציג את המסמכים הבאים:

 1. זכאות לבגרות בממוצע הנדרש עד לתחילת שנת הלימודים.
 2. ממוצע ביניים של ציוני הבגרות.
 3. ציון פסיכומטרי 590 לפחות.
 4. אישור מועמדות מטעם העתודה.
 • מועמד שלא יציג את כל נתוני הקבלה במעמד הרישום, יקבל מכתב דחייה עד הצגת נתונים חדשים. עם הצגת הנתונים החדשים ישובו לדון במועמדותו. 
 • במקביל, נתוני המועמד ייבדקו ובהתאם יוזמן לעבור מבחני מיון והתאמה מטעם העתודה. 
 • אם המועמד יימצא מתאים, יישלח אליו אישור קבלה ללימודי העתודה מהוועדה לעתודה האקדמית.
 • קבלה סופית לאוניברסיטה תותנה רק לאחר אישור סופי של מדור עתודה אקדמית.
 • ההרשמה לאוניברסיטה עבור עתודאים תיפתח למחלקות המפורטות במידעון העתודה האקדמית.

סרטון על העתודה האקדמית – "שירות משמעותי בדרך אחרת"  

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים

למידע נוסף ויצירת קשר

מדור עתודה

 • מידע באתרatuda.org.il
 • טלפון מוקד עתודה: 03-7372383 \ 03-7387058
 • כתובת מייל atuda111@mail.idf.il
 • בנושאי קבלה/דחייה לאוניברסיטה ניתן לפנות למרכז שירות קד"צ במיטב בטלפון: 03-7388888.

אוניברסיטת אריאל

 • מרכז ייעוץ לימודים- לקביעת פגישת  ייעוץ. טל': 1-800-660-660 שלוחה מס' 1
 • מדור רישום וקבלה- לברור תשובת קבלה- טל': 03-9066146 

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

צור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: