תנאי קבלה ורישום לתואר השלישי

רישום לתואר שלישי

מועמד יקר,

אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים לתואר השלישי באוניברסיטת אריאל בשומרון. 

להלן הליך הרישום:

1. עמידה בתנאי הקבלה

 • תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בממוצע ציונים 85 ומעלה.
 • עבודת תזה או שוות ערך לתזה בציון 85 ומעלה.
 • קבלת הסכמת הנחיה ממנחה המוסמך להנחיית דוקטורט – רשימת מנחים לדוקטורט

2. בחירת מנחה לדוקטורט

הרישום עליך לבחור מנחה מהרשימה מטה.

עליך לקבל ממנו את הסכמתו להנחותך בכך שימלא "טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט" ויחזיר לך עותק ממנו

3. רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים.

4. מילוי טופס רישום

עליך להדפיס טופס רישום ולמלאו ידנית. 

 

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הרישום:

 1. טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט
 2. תמונת פספורט- יש לציין על גב התמונה שם מלא ותעודת זהות.
 3. צילום תעודת זהות
 4. דיפלומה/ אישור זכאות של התואר הראשון והשני.
 5. גיליון ציונים של התואר הראשון והשני חתום על ידי המוסד המנפיק או העתק נאמן למקור.
 6. עותק של עבודת התזה (לבעלי תזה בלבד)
 7. אישור על ציון תזה לתואר השני (לבעלי תזה בלבד).
 8. קורות חיים
 9. קבלה עבור תשלום דמי רישום
 10. המלצות- (לא חובה) יש לצרף שמות ממליצים מתחום האקדמיה.
 11. רשימת פרסומים (לא חובה)

יש להגיש את טופס הרישום והמסמכים הנלווים ישירות לגב' תמר יוגב, רכזת התואר השלישי, במזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים, קמפוס מילקן, בניין 3, חדר 3.1.23 בימים א'-ה' בשעות 09:00-12:00.

לאחר קבלת טופס הרישום וכל המסמכים הנלווים- ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב ההחלטה בעניינך יישלח אליך בדואר.

 1. לפרטים על מועדי התכנסות ועדת הקבלה לתואר השלישי יש להתקשר לבית הספר ללימודים מתקדמים בטלפון: 074-7233084 או במייל: graduatestudies@ariel.ac.il.
  לקבלת עותק עבודת התיזה יש לגשת למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים. שאר המסמכים אינם מוחזרים.
 2. במעמד הגשת המסמכים, יש להציג מסמכים מקוריים בלבד.
 3. רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים וקבלת הסכמה להנחיה ממנחה, ניתן יהיה לדון במועמדותך.

מעקב אחר מצב הרשמה

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך מערכת המידע למועמד.