תנאי הקבלה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב- תואר שני- תש"ף

פרטי המסלול

תואר:

התמחות:

מסלול:

שנות לימוד:     

תואר    M.S.C

מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב

ללא תזה / עם תזה

שנתיים

 

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאי קבלה למתמטיקה יישומית

 • תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 85 לפחות.
 • תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות.

תנאי קבלה למדעי המחשב

 • תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 85 לפחות.
 • תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות.

תנאים נוספים לקבלה למתמטיקה יישומית  ומדעי המחשב

דרישות קורסי השלמה יינתנו ל:

 • בוגרי מדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 8085.           
 • בוגרי הפקולטה להנדסה או מדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות.
 • קורסי ההשלמה יינתנו בהתאם להחלטת ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 • סטודנטים החורגים במעט מתנאי הקבלה, רשאים להגיש מועמדות לוועדת חריגים.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל (הבודק ידע בעברית).דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

רישום ללימודים