תנאי קבלה לתואר השני

תנאי קבלה מפורטים נמצאים של כל מחלקה.

1. תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל בממוצע הנדרש.

2. פטור אקדמי מאנגלית בלימודי התואר הראשון. 

3. קורסי השלמה- תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינם בתחום לימודי התואר השנה יידרשו ללימודי השלמה בהתאם להחלטות המחלקה.

4. בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים, מוסמכות מחלקות הלימוד לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים:

  • מבחני מיון (מתא"ם, GMAT)
  • מדרג בוגרי תואר ראשון- 25% עליונים במחזור.
  • המלצות
  • ראיון קבלה פרטני/ קבוצתי
  • ניסיון
  • קורות חיים
  • דרישות קדם כתנאי קבלה

החלטות ועדות הקבלה מתבססות על שיקולים הרלוונטיים ליחידות הלימוד המסוימות, והן סופיות ובלתי-ניתנות לערעור, אלא אם כן יסופקו מסמכים או נתונים חדשים, שלא היו לפני הוועדה בעת הדיון.

החלטות ועדת הקבלה תקפות רק לסמסטר שאליו נרשם המועמד. מועמד שלא התחיל לימודיו באותו סמסטר, חייב לעבור שנית את תהליך ההרשמה והקבלה.

הודעת קבלה או על אי קבלה לאוניברסיטה נשלחת על ידי מדור רישום וקבלה בלבד.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה,

במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

5. דרישת ידע בעברית– מבחן יע"ל בציון נדרש למועמדים שלמדו בתיכון או למדו את התואר הראשון בשפה שאינה עברית.