תנאי קבלה לתואר הראשון

תנאי קבלה מפורטים נמצאים של כל מחלקה.

בעמוד זה תוכלו למצוא בקלות את כל המידע הדרוש לכם על על תהליכי ההרשמה מרגע הרישום ועד הקבלה.

 1. דרישות קבלה כלליות ללימודי תואר ראשון

תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה יהיו בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה ועל פי תנאי הקבלה שיקבעו על ידי ועדת ההוראה של המחלקה באישור ועדת ההוראה של הפקולטה ועל ידי הסנאט.

תנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון כוללים את תנאי הסף הבאים:

 1. זכאות לתעודת בגרות או שווה ערך בגרות.
 2. בגרות באנגלית ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות בציון עובר.
 3. ציון סיווג רמה באנגלית (תת ציון אנגלית בפסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם)
 4. ציון בבחינה הפסיכומטרית (בהתאם לדרישת המחלקה)- יש להיבחן עד מועד אפריל.
 5. מבחן יע"ל בציון 105 לפחות למועמדים שלמדו בתיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית..
 6. דרישות קבלה נוספות משתנות ממחלקה למחלקה- 9 יח"ל ריאליות, מכינות השלמה, מבחני מיון, ראיונות.

 * ועדות ההוראה רשאיות לדרוש תנאים נוספים.

   הקבלה היא על בסיס מקום פנוי ו/ או עד מועד סגירת הרישום.

  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההחלטה בנוגע לקבלתך או לסיווג רמתך באנגלית, אם תתגלה טעות או יתקבל מידע חדש הקשור להחלטה זו.

 1. קטגוריות קבלה לתואר ראשון

להלן אפשרויות הקבלה בחלק ממחלקות הלימוד לתואר הראשון:

 • קבלה על סמך ציון משולב– ציון קבלה מחושב על פי שקלול נתוני תעודת הבגרות והפסיכומטרי.
 • קבלה על סמך ממוצע בגרות+ ציון פסיכומטרי– בהתאם לדרישת המחלקה. (ללא אפשרות של ציון קבלה משולב).
 • קבלה על סמך ממוצע ציוני בגרות– קבלה על סמך בגרות בלבד מיועדת למועמדים בעלי נתוני בגרות גבוהים במיוחד, בהתאם להחלטת המחלקה.
 • קבלה על סמך בגרות חו"ל+ פסיכומטרי– מועמד שלמד בתיכון בחו"ל יידרש להציג מסמך שווה ערך לבגרות+ גיליון ציונים+ עמידה בציון פסיכומטרי נדרש+ מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.
 • קבלה על סמך ממוצע ציוני מכינה ייעודית/ אוניברסיטאית.
 • קבלה על סמך לימודי הנדסאים– מחלקות מסוימות רשאיות לקבל הנדסאים על סמך ציוני בחינות מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע) ודיפלומת הנדסאים כתחליף לתעודת הבגרות הישראלית.
 • קבלה על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר– הקבלה מותנית בהישגיו האקדמיים של המועמד. ההחלטה בדבר הקבלה תתקבל בוועדת החריגים.
 • קבלה על סמך תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר– הקבלה מותנית בממוצע ציוני התואר ראשון. (לעתים נדרש גם ציון פסיכומטרי).
 • קבלת על סמך גיל 30+ ללא זכאות לבגרות– הקבלה תהיה על סמך ציוני "מכינת 30+" או על סמך לימודים אקדמים קודמים בממוצע הנדרש.
 • קבלה על סמך לימודה עתודה אקדמית– מועמדים למסלולי העתודה נבחרים על ידי צה"ל מתוך בוגרי בתי הספר התיכוניים, לפי צורכי צה"ל ועל סמך נתוניהם האישיים. תהליך ההרשמה יתבצע לפי ההנחיות שיימסרו למועמדים על ידי הוועדה לעתודה אקדמית. מאחר שתשובתו של צה"ל מגיעה סמוך לתחילת שנת הלימודים, נדרש המועמד לשלם מקדמה עם קבלתו כדי לשריין עבורו מקום. אם בסופו של דבר לא יתקבל המועמד לעתודה (ויציג על כך אישור רשמי) תוחזר לו המקדמה במלואה.
 • קבלה על סמך "תכנית פוירשטיין באקדמיה"- התכנית מבוססת על אבחון יחודי שפותח במכון הבוחן את פוטנציאל הלמידה של הסטודנט ומקנה כרטיס כניסה לצעירים יוצאי אתיופיה ומהפריפריה שלאעמדו בציון הפסיכומטרי הנדרש ולא התקבלו לחוגים מבוקשים באוניברסיטאות. התכנית כוללת אבחון,קורס הכנה מיוחד וליווי המסייעים למשתתפים לסיים את המסלול האקדמאי. לפרטים לחץ כאן

 3. ייעוץ לימודים

מרכז המידע הטלפוני ישמח לסייע לכם וללוות אתכם בהליך הרישום והקבלה משלב הייעוץ ועד לתחילת שנת הלימודים. לפגישת ייעוץ טלפוני ניתן להתקשר למרכז ייעוץ לימודים בטלפון: 1800-660-660.

4. הליך הרישום- רישום On Line

ניתן לבצע את הרישום ללימודים באתר (רישום און ליין) ולשלם את דמי הרישום (459 ש"ח).

5. הליך הקבלה

אחרי שנבדקה מועמדותכם על סמך נתוני הקבלה האישיים שלכם, תיבחן קבלתכם ללימודים.
בקבלת המועמדים יישמר שוויון הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם, מינם, דתם ולאומיותם.

6. מעקב אחר מצב הרשמה

באפשרותך לעקוב אחר מצב מועמדותך בפורטל למועמד.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.‬

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים