תקופת הרישום לקורסים

תקופת הרישום והשינויים למחזור אוקטובר תשפ”א

סטודנט/ית יקר/ה,

לתשומת ליבך!

לקראת תקופת הרישום לקורסים לשנה”ל תשפ”א, ברצוני להדגיש בפניכם את הנושאים הבאים:

א. רישום “על תנאי” לקורס:

לתשומת ליבכם, הרישום לקורסים לשנת תשפ”א יכול ויערך לפני קבלת כל הציונים של קורסי שנת תש”ף.

על כן, סטודנט אשר בזמן הרישום לקורס מתקדם לשנת תשפ”א, לא יעמוד בדרישת הקדם של הקורס, עקב אי השגת ציון עובר בקורס קדם, יוכל להירשם לקורס המתקדם במעמד “על תנאי” בלבד, וזאת עד אשר ישיג ציון עובר בקורס קדם שהתקיים בשנת תשפ”א.

במידה ולאחר קבלת ציוני מועדי ב’ לשנת תש”ף, יתברר כי הסטודנט אינו עומד בדרישות הקדם לקורס המתקדם, באפשרות המחלקה להפרישו מן הקורס, גם לאחר פתיחת הסמסטר.

יודגש, תשלום המקדמה ורישום לקורס המתקדם “על תנאי”, אין בהם מתן אישור סופי לרישום לקורס והשתתפות בו.

ב. פיזור ימי הרישום ע”פ מחלקות:

על מנת להפחית עומסים על מערכת האינטרנט בתקופת הרישום, מוקצים חלונות זמן פרטניים עבור כל מחלקה ומחלקה (ע”פ שנתונים).

חלונות זמן אלו יחולקו לשלוש תקופות רישום:

  • תקופת רישום מקורית
  • תקופת רישום למאחרים בלבד
  • תקופת שינויים לאחר פתיחת הסמסטר

לקבלת תאריכי הרישום לחץ כאן.

ג. תשלום מקדמה דרך האינטרנט

להזכירך, על מנת ליעל את תהליך תשלום המקדמה, יש באפשרותך לשלם את מקדת שכר הלימוד דרך מערכת המידע האישית לחץ כאן.

בהצלחה

שפרה וייס
מזכיר אקדמי