אודות הרשות למחקר ופיתוח

מר דני חרדון
מנהל הרשות למחקר ופיתוח

אוניברסיטת אריאל חותרת למצוינות במחקר. הרשות למחקר ופיתוח, בראשותו של פרופ' אלברט פנחסוב, סגן הנשיא והדיקן למו"פ,  הינה הגוף המנהלי האמון על קידום מטרה זו. במסגרת פעילותה, מסייעת הרשות לחוקרי האוניברסיטה בייזום, בקרה וניהול של מחקרים, הן ממקורות חיצוניים והן ממקורות פנימיים. 
פעילויות הרשות כוללות:

  • איתור והפצת קולות קוראים לכלל החוקרים
  • תמיכה והדרכת חוקרים בהגשת הצעות מחקר
  • ניהול אדמיניסטרטיבי של מחקרים פעילים
  • בקרה תקציבית על מחקרים פעילים
  • ניהול כ"א: חוקרים, עוזרי מחקר ומלגאים
  • תמיכה בקליטת מדענים עולים ומדענים חוזרים
  • טיפול במינויי עמיתי מחקר
  • טיפול בקליטת משתלמי בתר-דוקטורנטים
  • ייזום שיתופי פעולה בין חוקרים לקבוצות מחקר מהאקדמיה ומהתעשייה
  • הקמת מרכזי מחקר ופיתוח

הרשות פועלת בשיתוף פעולה עם חברת היישום של האוניברסיטה "אריאל – חדשנות מדעית בע"מ", לצורך קידום מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי ומסחרי.  כמו כן, הרשות פועלת בשיתוף פעולה עם ה"מרכז למו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן", לעידוד ותמיכה בתוכניות מחקר המקדמות את ההתפתחות הכלכלית והחברתית של האזור.
באתר האינטרנט של הרשות למחקר ופיתוח ניתן למצוא מידע עדכני ביחס להזדמנויות המימון, מידע על הפעילות המחקרית של חברי הסגל, הדרכות לחוקרים במגוון נושאים, נהלים והוראות להפעלת מענקי מחקר ועוד.

אני קורא לכל החוקרים באוניברסיטה, לקחת חלק בפעילויות הרלוונטיות שיוזמת הרשות, להשתתף בסדנאות הדרכה ובימי עיון משותפים עם גופים חיצוניים, להסתייע בצוות הרשות באיתור הזדמנויות מימון, בהגשת הצעות מחקר ובניהול תקציבי המחקר ולפעול ביחד אתנו לקידום הפעילות המחקרית בישראל ובזירה הבינלאומית.