צוות הרשות

לשכת סגן הנשיא והדיקן למו"פ

סגן הנשיא ודיקן למו"פ
פרופ' יצחק (איציק) שי

מזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ
גב' סלין מיכליס

 • תיאום פגישות עם סגן הנשיא והדיקן למו"פ

קדמת פרויקטי מחקר
ד"ר אפרת כץ

 • שת"פ מחקריים בתחום מדעי הטבע והרפואה
 •  פעילות מרכזי מחקר

רכזת חוקרים מחו"ל
ד"ר נדיה ירמקוב​

 • אחראית לקשר עם חוקרים בחו"ל
 • טיפול במשתלמי בתר-דוקטורט
 • טיפול בעמיתי מחקר

לשכת הרשות למחקר ופיתוח

מנהל הרשות למחקר ופיתוח
מר דני חרדון

סגנית מנהל רשות המחקר
עו"ד אורית טסה

מנהלת משרד
גב' יעל פיטוסי

 • תיאום פגישות עם מנהל הרשות למחקר ופיתוח
 • ניהול אתר האינטרנט של רשות המחקר
 • ניהול האיכות

מדור קשרי מחקר

ראש מדור קשרי מחקר
גב' אלונה בן עיון

 • הבהרות ביחס לקול קורא
 • הפצת קולות קוראים בניוזלטר לסגל הבכיר
 • הבהרות ביחס לגופי מימון
 • הנחיות לגבי הגשת הצעות מחקר
 • ברורים לגבי הצעת מחקר שהוגשה

מידענית ורכזת הזדמנויות מימון
גב' אלה דחטיאר

 • איתור קולות קוראים בארץ ובחו"ל
 • שירותי מידענות לאתרי אינטרנט של מרכזי הידע

תיאום ופיתוח הדרכות מחקר
גב' מיכל שיינברגר

 • רישום ומידע לגבי תכנית הדרכות המחקר
 • טיפול בקליטת מדען עולה/חוזר

מדור תקצוב ובקרה

ראש מדור תקצוב ובקרה
גב' אפרת תג'ר

 • ליווי וסיוע בתכנון ובהפעלת תקציב מחקר
 • טיפול בתוספות מחקר א' ו-ב'
 • מינוי עוזרי מחקר
 • הגשת דוחות כספיים
 • בקשות לשינויים בתקציבי מחקר
 • סגירת פרוייקטי מחקר

רכזת חוזים ותקציבי מחקר
גב' אסתר אביטל

 • טיפול בתקציבי מחקר (טיפול בחוזים, פתיחת תקציבים, בקרת אבני דרך)
 • טיפול בדוחות מדעיים וכספיים במחקרים חיצוניים
 • החזרי הוצאות לחוקרים מתקציבי מחקר
 • טיפול במדעני משרד הקליטה לאחר שנחתם חוזה
 • טיפול בהעסקת עוזרי מחקר ודיווחי שכר

רכזת מלגות ותקציבי מחקר
גב' שרה נגר

 • הפעלת תקציבי מחקר פנימיים וחיצוניים
 • הפעלת תקציב קרן קשרי מדע (קק"מ)
 • הפעלת תקציב קרן פעילות מחקרית (קפ"מ)
 • אישור תקציבי למחלקת הרכש
 • החזרים כספיים מקופה קטנה
 • מלגות לעוזרי מחקר
 • תוספות מחקר ב'

רכזת מחשוב ובקרה
גב' אסיה צ'רניאבסקי

 • טיפול בדו"חות מדעיים במחקרים פנימיים
 • תמיכה ותפעול שוטף של אתרי האינטרנט של מרכזי הידע

רכזת תפוקות מחקריות
גב' טלי גונן

 • שיבוץ ומעבר בין קבוצות
 • גמול קריטריונים שנתי
 • וועדת ערעורים
 • הגשת בקשות למענקים פנימיים (ההגשה באמצעות פורטל הרשות למחקר ופיתוח. לברורים יש לפנות למייל: talig@ariel.ac.il)

עורך מדעי לשוני
ד"ר מיכאל מעוז

 • עריכת הצעות מחקר
 • עריכת מאמרים