ארכיון קולות קוראים

מצאת קול קורא או קרן מחקר המעניינת אותך ומועד ההגשה חלף?

לקבלת התראה על פתיחה מחדש ולכל שאלה ניתן לכתוב לנו בתיבת ההודעות הנפתחת, בלחיצה על סימן השאלה בתחתית העמוד. 

תאריך הגשה לרשות המחקר תאריך הגשה לקרן כותרת שם הקרן מידע נוסף תחום
14/02/2019 14/02/2019 קול קורא ינואר 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - חברי סגל בכיר אוניברסיטת אריאל בשומרון רשות המחקר מגוון תחומים
31/01/2019 14/02/2019 Eating Disorders Research Grants Program The Klarman Family Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
31/01/2019 14/02/2019 The Fifth Israeli - Russian Scientific Research Program Call for Joint Project Proposals For the Years 2019-2021 Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and MOST מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
31/01/2019 15/02/2019 RFA 18-1 Assessing Improved Air Quality and Health From National, Regional, and Local Air Quality Actions Health Effects Institute (HEI) מדעי הטבע, הנדסה
31/01/2019 15/02/2019 קול קורא לתכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2019  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
01/02/2019 15/02/2019 Support of Projects Fritz Thyssen Stiftung מגוון תחומים
03/02/2019 15/02/2019 קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים השפעותיה החברתיות לשנים 2018 – 2019 מפעל הפיס מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
03/02/2019 15/02/2019 Translational Research Program Jeffrey Modell Foundation (JMF) מדעי החיים, רפואה
07/02/2019 15/02/2019 Funding Opportunities for Promoting AI Research: 19th Call for Funding Elsevier: Artificial Intelligence Journal (AIJ) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/02/2019 19/02/2019 מכרז פומבי מספר 69/2018 לקבלת שירותי הפעלת התכנית הלאומית להערכת מדדי תוצאה ומדדי תהליך במערך השיקום בבריאות הנפש  משרד הבריאות אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
06/02/2019 20/02/2019 קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה לתכנית "בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות בשיטת אשכולות דיור"  קרנות הביטוח הלאומי מדעי החברה, מדעי הרוח
06/02/2019 20/02/2019 Stem Cell Investigator Awards The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
10/02/2019 24/02/2019 קביעת הזכאות לקבלת שירותים חברתיים בקרב אנשים עם מוגבלות: מודלים, תהליכים וכלי הערכה ואבחון  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי החברה
11/02/2019 25/02/2019 רבי-קומות למגורים – בחינה של השלכות חברתיות ושל כיווני פעולה  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי החברה
11/02/2019 25/02/2019 תכנית משותפת קנדה - ישראל  מחזור חמישי - תש"פ בתחום: מטבוליזם בבריאות ובמחלה (מומלץ לבדוק את רשימת הנושאים שמציע הקול הקורא) הקרן הלאומית למדע (ISF) המכון הקנדי לחקר הבריאות (CIHR) המרכז הבין-לאומי למחקר ופיתוח (IDRC) קרן עזריאלי  מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
13/02/2019 26/02/2019 קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ למחקרים בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  מדעי החברה
13/02/2019 27/02/2019 Post-doctoral Fellowships Autism Speaks מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
14/02/2019 28/02/2019 קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019 המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) מדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
14/02/2019 28/02/2019 קול קורא להגשת הצעות לתוכניות / קורסים ייחודיים בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים לשנה"ל תש"פ 2019 – 2020 קרן שלם מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח
14/02/2019 28/02/2019 הזמנה להגיש הצעות למחקר הערכה למיזם ״מכינות ניצוץ - הכנה לשירות צבאי לצעירים וצעירות במצבי סיכון״ קרנות הביטוח הלאומי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הקרן לילדים ובני נוער בסיכון מדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
14/02/2019 28/02/2019 Research Grant Program: Young Investigator / Fellow Award International OCD Foundation (IOCD) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
13/02/2019 01/03/2019 Anthropology in Media Award (AIME) American Anthropological Association (AAA) מדעי החברה
13/02/2019 01/03/2019 Martin Villar Haemostasis Awards Grifols Scientific Awards  מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
21/02/2018 01/03/2019 פרס מפעל חיים בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מגוון תחומים
14/02/2019 01/03/2019 The Michael Bruno Memorial Award  Israel Institute for Advanced Studies מגוון תחומים
14/02/2019 01/03/2019 2019 Research Grants The Massage Therapy Foundation (MTF)  מדעי הבריאות
14/02/2019 01/03/2019 קול קורא להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים המועצה להשכלה גבוהה הוודעה לתכנון ולתקצוב (ת"ת) מדעי הטבע, הנדסה
17/02/2019 03/03/2019 Child Development Research ProgramDevelopmental Trauma  Sleep and/or Excercise The Waterloo Foundation (TWF) מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
18/02/2019 04/03/2019 קול קורא להצעות מקדמיות 2019  מכון מטרנה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
18/02/2019 04/03/2019 Open Competition Grants Leo Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
19/02/2019 05/03/2019 Defense Medical Research and Development Program (DMRDP) Department of Defense (DOD) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מגוון תחומים
21/02/2019 06/03/2019 PEACE Grants: Request for Letters of Intent Mind & Life Institute מגוון תחומים
20/02/2019 06/03/2019 Understanding ASD Genetics to Behavior Dataset Analysis  Autism Speaks מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
14/02/2019 07/03/2019 ניצן "תיבת נוח" חדשנות במגוון תחומים קול קורא לשנת 2018  משרד החקלאות ופיתוח הכפר  לשכת המדען הראשי מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/2019 10/03/2019 Scholarship Applications Dan David Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
26/02/2019 12/03/2019 קול קורא בתחום החקלאות על פי התורה לשנת 2020 משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשי מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/2019 14/03/2019 קול קורא לשנת 2020 להגשת הצעות מחקר בתחום החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשי מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
28/02/2019 14/03/2019 קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר מחזור א' (תש"פ) המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)  מגוון תחומים
28/02/2019 14/03/2019 קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי קליטת כח-אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות ולניהולן באוניברסיטאות המחקר מחזור א' (תש"פ)  המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)  מגוון תחומים
28/02/2019 15/03/2019 Field Development Grant The Research Society for Victorian Periodicals (RSVP) מדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
10/03/2019 15/03/2019 Balzan Prizes 2019 International Balzan Prize Foundation מגוון תחומים
28/02/2019 15/03/2019 EFSD and Sanofi European Research Programme in Macrovascular Complications European Foundation for the Study of Diabetes and Sanofi מדעי החיים, רפואה
03/03/2019 17/03/2019 Jacobs Advanced Research Fellowship  Jacobs Foundation מגוון תחומים
03/03/2019 17/03/2019 קול קורא מס' קק/ 8447/19 להענקת תמיכה במחקרים עבור אגף הייעור קרן קימת לישראל מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
03/03/2019 17/03/2019 קול קורא למחקרים בנושא ים וחופים המשרד להגנת הסביבה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
06/03/2019 22/03/2019 Therapeutic Development Award Department of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/2019 31/03/2019 קול קורא קרן דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטן מדעי החיים, רפואה
17/03/2019 01/04/2019 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2019 משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/2019 01/04/2019 Faculty Grant Program  The Marfan Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/2019 01/04/2019 Clinical Research Program The Marfan Foundation  מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
28/03/2019 11/04/2019 Taiwan- Israel Joint Research Cooperation Call for Project Proposals 2019 -2020 Ministry of Science and Technology (MOST-IL) Ministry of Science and Technology of Taiwan (MOST-Taiwan) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
02/04/2019 15/04/2019 RFA 18-2 Walter A. Rosenblith New Investigator Award Health Effects Institute (HEI) מדעי הטבע, הנדסה
04/04/2019 22/04/2019 Albus: Albumin Awards Program Grifols Scientific Awards  מדעי הטבע, הנדסה
07/04/2019 30/04/2019 Research Grants Velux Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מגוון תחומים
10/04/2019 01/05/2019 Hunt Postdoctoral Fellowships Wenner - Gren Foundation  מדעי החברה
20/05/2019 03/06/2019 2019 Large Grant The National Center for Responsible Gaming (NCRG) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/05/2019 07/06/2019 Research Accelerator Grant Autism Science Foundation מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
06/06/2019 30/06/2019 Child Development Research Program Motor Impairments  Diet and/or microbiome The Waterloo Foundation (TWF) מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
20/06/2019 04/07/2019 Artificial Intelligence and the Society :of the Future Planning Grant, Full Grant Volkswagen Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
18/07/2019 01/08/2019 2019 Seed Grant The National Center for Responsible Gaming (NCRG) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
06/02/2019 20/02/2019 Neuroscience Investigator Awards The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
14/02/2019 28/02/2019 Research Grant Program: Breakthrough and Innovator (International OCD Foundation (IOCD מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
28/02/2019 15/03/2019 EFSD and Sanofi European Pilot Research Grants for Innovative Measurement of Diabetes Outcomes European Foundation for the Study of Diabetes and Sanofi מדעי החיים, רפואה
06/03/2019 22/03/2019 Therapeutic Idea Award Department of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
02/12/2019 16/12/2019 AGA-Gastric Cancer Foundation Ben Feinstein Memorial Research: Scholar Award in Gastric Cancer American Gastroenterological Association (AGA) מדעי החיים, רפואה
01/12/2019 15/12/2019 The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
24/10/2019 Niedersächsisches Vorab: Research Cooperation Lower Saxony – Israel Volkswagen Foundation מדעי הטבע, הנדסה
18/09/2019 18/10/2019 Petroleum Research Fund: New Directions (ND) Grants American Chemical Society מדעי הטבע, הנדסה
12/09/2019 01/10/2019 2019 – 2020 Call For research Report Proposals The IBM Center for The Business of Government מדעי הטבע, מדעי החברה
12/09/2019 26/10/2019 קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 2019 קרן קיבוץ מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/2019 15/09/2019 Support of Projects Fritz Thyssen Stiftung מגוון תחומים
18/08/2019 01/09/2019 Furthermore Grants in Publishing J.M Kaplan Fund מדעי החברה, מדעי הרוח
15/08/2019 20/09/2019 Call for Research Proposals The Hogeg Blockchain Research institute
05/08/2019 19/08/2019 Core Programs: Future of Work (FOW) Russel Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/08/2019 19/08/2019 Special Initiatives: Computational Social Science (CSS) Russel Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/08/2019 19/08/2019 Special Initiatives:Decision Making and Human Behavior in Context (DM) Russel Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
18/07/2019 01/08/2019 Research Grants SENS Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
18/07/2019 01/08/2019 Project Concepts (Strategic Research Agreement) Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) מדעי החיים, רפואה
18/07/2019 01/08/2019 Small Research Grants Program The International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE) מדעי הטבע, מדעי החברה
18/07/2019 01/08/2019 Essential Open Source Software for Science The Chan Zuckerberg Initiative מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/07/2019 31/07/2019 The First Austrian-Israeli Scientific Research Program: Call for Joint Project Proposals For the Years 2020-2023 The Austrian Science Fund,
Ministry of Science and Technology of Israel (MOST)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/07/2019 31/07/2019 Open Call for Research Groups 2021 – 2022 Academic Year Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) מדעי החברה, מדעי הרוח
18/07/2019 30/07/2019 תכנית מלגת מחיה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה מחזור 2020 הקרן הלאומית למדע מדעי החברה, תקשורת
11/07/2019 25/07/2019 Call for proposals China - Israel Cooperation on Agricultural R&D Noah Ark as a tool for novel product development Academy – Industry Ministry of Agriculture & Rural Development Chief Scientist Office מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
22/07/2019 מסלול הכוונת ידע אקדמי - הגשה דרך חברת איראל הרשות לחדשנות מגוון תחומים
07/07/2019 21/07/2019 קול קורא 3/2019 לאיסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר בשטחים ומתחמים נבחרים רשות מקרקעי ישראל מדעי הטבע, הנדסה
04/07/2019 18/07/2019 The 2019 Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Fuels for Transportation Israel Ministry of Science and Technology , Keren Hayesod מדעי הטבע, הנדסה
02/07/2019 16/07/2019 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
01/07/2019 15/07/2019 מענק לפרסום ספרים הקרן הלאומית למדע מדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/2019 11/07/2019 הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה): קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר תכנית "ניצוץ-קלינטק" לשנת 2020 (פיתוח הנדסי טכנולוגיות סביבתיות) משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים
20/06/2019 04/07/2019 Artificial Intelligence and the Society :of the Future Planning Grant , Full Grant Volkswagen Foundation מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החברה
01/07/2019 15/07/2019 2018 Research Grant The Leakey Foundation מדעי הרוח
19/06/2019 03/07/2019 Instagram Request for Proposals for Well-being and Safety Research Facebook Research מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
17/06/2019 01/07/2019 Research Grant Award The Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/2019 01/07/2019 קול קורא: מאי 2019 בנושא תקינה ותחרות המכללה למנהל - המסלול האקדמי: מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/06/2019 01/07/2019 תמיכת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי בפעילות מחקר לשנת 2019
אוניברסיטת תל-אביב: מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מגוון תחומים
16/06/2019 30/06/2019 קרן המחקרים - קול קורא המוסד לביטוח לאומי מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/06/2019 30/06/2019 Frontiers of Knowledge Foundation BBVA מגוון תחומים
16/06/2019 30/06/2019 קול קורא לעריכת מחקר משטרת ישראל מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/06/2019 30/06/2019 :Child Development Research Program: Motor Impairments , Diet and/or microbiome The Waterloo Foundation (TWF) מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/06/2019 20/06/2019 התכנית למחקר אסטרטגי פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי הסביבה בנושאים: מדעי הים התיכון; אקולוגיה יבשתית: ממשק מקיים עם חיות הבר בישראל משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה
05/06/2019 20/06/2019 התכנית למחקר אסטרטגי פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי החיים והרפואה משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/06/2019 20/06/2019 קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי החברה והרוח בנושאים: מדעי החברה והרוח הדיגיטליים; גישות ודרכים לקידום אסטרטגי של המדע היישומי בישראל – מבט בין-תחומי פורץ דרך משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח, מדע יישומי
05/06/2019 20/06/2019 קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחומי המדעים מהדויקים והטכנולוגיים בנושאים: כימיה ירוקה ופיתוח חומרים ידידותיים לסביבה משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
05/06/2019 20/06/2019 הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה): קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחומי ההנדסה משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
20/05/2019 20/06/2019 קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום החלל בנושא אסטרופיזיקה / אסטרונומיה משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
30/05/2019 15/06/2019 Grant Application 2019 Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
14/06/2019 Call for Papers: Imagining the Future of Digital Archives and Collections Stedelijk Studies Journal מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח, מידענות
02/06/2019 14/06/2019 Open Competition Grants Leo Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
30/05/2019 14/06/2019 The Big Beat Challenge The British Heart Foundation (BHF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
26/05/2019 10/06/2019 קול קורא לעבודות מחקר ברפואה צבאית לשנת 2020 חיל הרפואה, המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
26/05/2019 07/06/2019 Networking Systems Request for Proposals Facebook Research מדעי הטבע, הנדסה, מגוון תחומים
22/05/2019 07/06/2019 2019 Call for Research Proposals The Children's Heart Foundation מדעי החיים, רפואה
22/05/2019 05/06/2019 הזמנה להיכלל במאגר יועצים של קרנות הביטוח הלאומי קרנות הביטוח הלאומי מגוון תחומים
21/05/2019 04/06/2019 Wastewater Epidemiology Tools to Improve Water Quality, Identify Service Populations under Stress, and Promote One Water Goals for a Thriving City (RFP #4972) The Water Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
21/05/2019 04/06/2019 Enhancement of Resilience to Extreme Weather and Climate Events: Proactive Flood Management (RFP #4842) The Water Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
20/05/2019 03/06/2019 היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה ,המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדענית הראשית
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
20/05/2019 03/06/2019 RFA 19-1 Applying Novel Approaches to Improve Long-Term Exposure Assessment of Outdoor Air Pollution for Health Studies Health Effects Institute (HEI) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
16/05/2019 01/06/2019 2019 Request for Proposals in Leukemia Research WES Leukemia Research Foundation מדעי החיים, רפואה
16/05/2019 01/06/2019 Auditory Research (CFAR) Grant Capita Foundation מדעי הטבע, מדעי החיים, רפואה
19/05/2019 01/06/2019 The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Multi-year research & development projects The North Atlantic Treaty Organization – NATO מגוון תחומים
19/05/2019 01/06/2019 The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Study Institute (ASI) The North Atlantic Treaty Organization – NATO מגוון תחומים
19/05/2019 01/06/2019 The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Training Course (ATC) The North Atlantic Treaty Organization – NATO מגוון תחומים
19/05/2019 01/06/2019 The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Research Workshop (ARW) The North Atlantic Treaty Organization – NATO מגוון תחומים
31/05/2019 בקשה לקבלת מידע - אמצעי נשק בלתי קטלני משרד הביטחון - מפא"ת מדעי הטבע, הנדסה, מדעי ההתנהגות
16/05/2019 31/05/2019 The 2020 Bower Award and Prize for Achievement in Science: Neural Networks for Machine Learning The Franklin Institute מדעי הטבע, הנדסה
30/05/2019 16/05/2019 קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום המזון והתזונה שלהם השלכה על בריאות הציבור 2019 משרד הבריאות:
לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
15/05/2019 29/05/2019 קול קורא 10/2019: תכנית ההזנק של משרד האנרגיה להגשת הצעות להשקעת המשרד במו"פ בנושאי אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה משרד האנרגיה מדעי הטבע, הנדסה
14/05/2019 29/05/2019 קול קורא למחקרים בתחום שימור הקרקע וניהול הנגר לשנת 2019 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה
08/07/2019 22/07/2019 קול קורא מס 19/19.6 למחקר ופיתוח בנושא הוראה ולמידה בינתחומית במקצועות הומניסטיים בחטיבות הביניים משרד החינוך - לשכת המדען הראשי מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
07/07/2019 21/07/2019 קול קורא מס 20/19.6 למחקר ופיתוח בנושא התערבות חינוכית בבעיות התנהגות בגיל הרך משרד החינוך - לשכת המדען הראשי מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/2019 10/07/2019 קול קורא 11/2019 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה משרד האנרגיה מדעי הטבע, הנדסה
20/06/2019 04/07/2019 פנייה לקבלת מידע )RFI) בנושא פרויקטים להדגמת יכולת מדעית, טכנולוגית או מסחרית באמצעות ננו לוויין משרד המדע והטכנולוגיה - סוכנות החלל הישראלית מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה
11/07/2019 29/07/2019 2019 קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
11/07/2019 29/07/2019 קול קורא למתן מלגות לסטודנטיות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית ע"ש יצחק נבון לשנת הלימודים תש"פ משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
11/07/2019 29/07/2019 קול קורא למתן מלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
09/06/2019 15/06/2019 קול קורא לחוקרים להגיש הצעות עבור מחקר בנושא עמדות של סטודנטים יהודים וערבים אלה ביחס לאלה, באקדמיה הישראלית יוזמות אברהם מדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/2019 10/06/2019 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "הורות צעירה בסיכון לילדים בגיל הרך" קרנות הביטוח הלאומי , ידידות טורונטו מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/06/2019 01/07/2019 Research Grants Partnership for Clean Competition מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
30/06/2019 14/07/2019 קול קורא להגשת הצעות מחקר 2020 האגודה למלחמה בסרטן מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
11/07/2019 25/07/2019 פרס על שם יוסי הראל לשנת תשע"ט - 2019 עמותת דור הפלמ"ח מדעי החברה, תקשורת
18/06/2019 פרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית משרד החינוך מדעי החברה, תקשורת
12/09/2019 30/09/2019 Research Award for Instrumental Analytics & Characterization Anton Paar מדעי הטבע, הנדסה
17/07/2019 31/07/2019 Care-for-Rare Science Award 2019 Care for Rare Foundation
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/07/2019 02/08/2019 2019 MRF and AMD Joint Request for Seed Money Proposals Migraine Research Foundation (MRF),
Association of Migraine Disorders (AMD)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
27/06/2019 12/07/2019 Neuroimaging and CSF Biomarker Development RFP Alzheimer`s Drug Discovery Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/2019 12/07/2019 Program to Accelerate Clinical Trials Alzheimer`s Drug Discovery Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/2019 12/07/2019 Drug Discovery Program Alzheimer`s Drug Discovery Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/2019 12/07/2019 Prevention Beyond the Pipeline Alzheimer`s Drug Discovery Foundation
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/07/2019 01/08/2019 Foundation Research Grants The Harry Frank Guggenheim
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
27/06/2019 27/06/2019 קול קורא אינטר דיסציפלינרי לעידוד המחקרים במדעי החברה והרוח אוניברסיטת אריאל בשומרון מגוון תחומים
27/06/2019 27/06/2019 קול קורא אינטר דיסציפלינרי לעידוד המחקרים במדעי הבריאות אוניברסיטת אריאל בשומרון מגוון תחומים
30/06/2019 10/07/2019 הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה מאשפוז מוסדי ג'וינט ישראל – אשל מדעי הבריאות, מדעי החברה, ניהול מערכות בריאות
19/08/2019 02/09/2019 קול קורא מס' 23/6.19 למחקר בנושא מרכזי סימולציה להכשרה ופיתוח של עובדי הוראה משרד החינוך - לשכת המדען הראשי מדעי המחשב, מדעי החברה
14/11/2019 30/11/2019 קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית (מחקר/דוקטורט/תזה) לשנת 2020 קרן שלם מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/07/2019 פניה מוקדמת לקבלת מידע )RFI) לגיבוש מיזם לפיתוח תכניות לצמצום תופעת הבדידות בקרב בני נוער קרנות הביטוח הלאומי - קרן ילדים ונוער בסיכון מדעי הטבע, הנדסה, רפואה, מדעי החברה
27/08/2019 10/09/2019 Viet Nam - Israel Cooperative Scientific Research Call for Proposals 2021 – 2023 Ministry of Science and Technology of Israel and Ministry of Science and Technology of the S.R of Viet Nam
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/07/2019 15/07/2019 Michael R. Losey Excellence in HR Research Award SHRM Foundation מדעי המחשב, מדעי החברה
21/07/2019 קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת - ISF אוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוח מגוון תחומים
30/06/2019 קול קורא להגשת הצעות בנושא ייעול הוצאות השלטון המקומי משרד הפנים ומשרד האוצר מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החברה
06/08/2019 20/08/2019 קול קורא למתן מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/07/2019 06/08/2019 100&Change Competition McArthur Foundation מגוון תחומים
25/07/2019 09/08/2019 Economic Opportunity and Digital Platforms request for proposals Facebook Research מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/08/2019 05/09/2019 Conquer Cancer Now Award Concern Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/08/2019 15/08/2019 Research Grant Oncology Nursing Foundation מדעי הבריאות, רפואה
01/08/2019 16/08/2019 Small and large Research Grants John Templeton Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
01/07/2019 הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי קול קורא לשנת 2019 אוניברסיטת אריאל בשומרון מגוון תחומים
30/07/2019 13/08/2019 תכנית משותפת יפן - ישראל (ISF) הקרן הלאומית למדע מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
28/08/2019 11/09/2019 התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: חלל משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
01/11/2019 28/11/2019 קול קורא להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו (המועצה להשכלה גבוהה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת מגוון תחומים
22/08/2019 05/09/2019 קול קורא להחזרת מדענים לישראל ע"ש יצחק שמיר למתן מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/07/2019 31/07/2019 קול קורא לפיתוח שירותים בתחום הארגונומיה, ליצירת סביבת עבודה ארגונומית ושמירה על בריאות העובד בסביבת העבודה קרנות הביטוח הלאומי - קרן מנוף מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/07/2019 31/07/2019 פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים - 2019 למדא עיון - הוצאת האוניברסיטה הפתוחה מגוון תחומים
19/08/2019 02/09/2019 The GNI Innovation Challenge Google News Initiative מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
18/07/2019 01/08/2019 Support of Research Studies on the Therapeutic Effects of Horses on Humans Horses and Humans Research Foundation מדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/2019 15/11/2019 Technology Impact Award Cancer Research Institute מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/10/2019 01/11/2019 Clinic & Laboratory Integration Program (CLIP) Cancer Research Institute מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
26/08/2019 09/09/2019 Decoding Immune Mediated Diseases Novel Approaches for Therapeutic Insights Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
National Multiple Sclerosis Society
Lupus Research Alliance
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
08/08/2019 22/08/2019 קול קורא למלגות לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין לשנת הלימודים תש"פ משרד המדע והטכנולוגיה מגוון תחומים
17/01/2020 31/01/2020 IHRA Research Grant 2019 – 2023 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) מדעי הטבע, מדעי החברה
18/08/2019 01/09/2019 Long Term Research Initiative (LRI) European Chemical Industry Council (Cefic) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/08/2019 01/09/2019 The 27th Research Grant (for 2020) Mizutani Foundation for Glycoscience מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/07/2019 30/07/2019 Stand Up To Cancer Gastric Cancer Interception Research Team American Association for Cancer Research (AACR)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/08/2019 06/09/2019 Impact of Vaccines on Antimicrobial Resistance Wellcome Trust מדעי הטבע, הנדסה
01/09/2019 15/09/2019 Research Grants Ulverscroft Foundation מדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/07/2019 22/07/2019 Request for Proposals Global Lyme Alliance מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
12/08/2019 12/08/2019 קול קורא יולי 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - חברי סגל בכיר אוניברסיטת אריאל בשומרון - רשות המחקר מגוון תחומים
15/08/2019 15/08/2019 קול קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם אוניברסיטאות מובילות בעולם אוניברסיטת אריאל בשומרון מגוון תחומים
19/09/2019 15/10/2019 פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות ולמידה עמוקה משרד הביטחון – מפא"ת
מגוון תחומים
25/08/2019 08/09/2019 ניצן "תיבת נוח" תחום אצות קול קורא לשנת 2019 משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/2019 15/09/2019 David H. and Beverly A. Barlow Grant American Psychological Foundation (APF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
03/10/2019 31/10/2019 IRP Research Grant International Foundation for Research in Paraplegia מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
14/11/2019 30/11/2019 Alzheimer’s and Infectious Diseases Research Grant Infectious Diseases Society
of America Foundation (IDSA)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/2019 09/10/2019 A Collaborative Pediatric Cancer Research Awards Program Rally Foundation for Cancer Research מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/09/2019 30/09/2019 The Global Grants for Gut Health Yakult
Nature Research
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
27/10/2019 10/11/2019 Research grants 2020 Jewish Museum & Tolerance Center מדעי החברה
31/12/2019 קול קורא 21/16 להצעות להשתתפות המשרד בכנסים, ימי עיון ותערוכות משרד האנרגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/09/2019 22/10/2019 קול קורא של האקדמיה למדעים להצעות לההדרת חיבורים האקדמיה הלאומית למדעים מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
27/10/2019 15/11/2019 תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטייני בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים המועצה להשכלה גבוהה
הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
29/08/2019 13/09/2019 Winter 2020 Pilot Award Simons Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/2019 01/10/2019 Lizette Peterson-Homer Injury Prevention Grant American Psychological Foundation (APF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/2020 01/04/2020 Research and travel grants The Foundation for the Memory of the Shoah מדעי החברה, תקשורת
16/01/2020 01/02/2020 Basic Research Grants Program Hereditary Disease Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/2020 01/02/2020 Postdoctoral Fellowships Hereditary Disease Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/10/2019 05/11/2019 Senior Research Awards Crohn`s & Colitis Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/02/2020 05/03/2020 Senior Research Awards Crohn`s & Colitis Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/08/2019 03/09/2019 Precision Nutrition in IBD Crohn`s & Colitis Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
30/10/2019 30/10/2019 קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי עם CULS פראג אוניברסיטת אריאל בשומרון מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
09/09/2019 09/09/2019 קול קורא לשיתוף-פעולה מחקרי אוניברסיטת אריאל בשומרון
המכון הטכנולוגי חולון ) HIT )
מגוון תחומים
02/09/2019 16/09/2019 קול קורא מס 27/7.19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הביניים משרד החינוך
לשכת המדען הראשי
מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 קרן המחקרים - קול קורא המוסד לביטוח לאומי מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/2019 30/09/2019 Research Grants Velux Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/01/2020 30/01/2020 Welch Award in Chemistry The Welch Foundation מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
24/03/2020 01/04/2020 Visionary Grants American Psychological Foundation (APF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019 Artificial Intelligence and the Society of the Future:Planning Grant Volkswagen Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019 Artificial Intelligence and the Society of the Future:Full Grant Volkswagen Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/11/2019 01/12/2019 General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste Management The Environmental Research & Education Foundation (EREF) מדעי הטבע, הנדסה
29/07/2019 12/08/2019 WW Karen Miller-Kovach Research Grant Obesity Society מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/2019 (קדם הודעה – פתיחת המחזור השני בתכנית למימון מחקר בתחום רפואה ממוקדת אישית (רמ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
22/09/2019 23/10/2019 מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה משרד המדע והטכנולוגיה מדעי החברה
14/08/2019 20/08/2019 Call for Research Proposals, 2019 Blavatnik Interdisciplinary Research Center (ICRC) מדעי הטבע, הנדסה
15/09/2019 30/09/2019 Moore–Simons Project on the Origin of the Eukaryotic Cell: A joint call for proposals Gordon and Betty Moore Foundation and the Simons Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות
קול קורא 45/2019 למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים
28/08/2019 19/09/2019 קול קורא מספר 2019/45 למימון מחקרים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים עבור משרד האנרגיה משרד האנרגיה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/2019 15/09/2019 קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2020 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדעי הטבע, הנדסה
01/09/2019 15/09/2019 "ממשל-טק" - חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי הרשות לחדשנות
המשרד לשוויון חברתי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
11/09/2019 18/09/2019 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTU ג'וינט ישראל - תב"ת מדעי החברה
01/10/2019 קול קורא למענק עבור ארגון כנס מדעי בתש"פ אוניברסיטת אריאל בשומרון
מגוון תחומים
28/11/2019 מסלול מאגדי מגנ"ט - מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/2019 15/09/2019 קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020 משרד המדע מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/12/2019 01/01/2020 קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020 משרד המדע מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/04/2020 03/05/2020 קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020 משרד המדע מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/08/2019 12/09/2019 קול קורא לפיתוח תכניות לקידום ילדים, בני נוער וצעירים על רצף מצבי הסיכון קרנות הביטוח הלאומי מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/09/2019 30/09/2019 Faculty Research Awards Google AI מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
12/09/2019 01/10/2019 Crazy 8 Initiative Alex's Lemonade Stand Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
19/09/2019 15/10/2019 Beta Cell Replacement Innovative Awards Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) Beta Cell מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
15/09/2019 15/09/2019 קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתונים אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
03/11/2019 17/11/2019 תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1 הקרן הלאומית למדע - ISF
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/09/2019 24/10/2019 מחקר להערכת השפעה של מיזמי התחדשות עירונית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
18/09/2019 22/10/2019 קול קורא 3/2019 להגשת הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמה משרד הבינוי והשיכון מדעי הטבע, הנדסה, ארכיטקטורה
19/09/2019 23/10/2019 קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה "בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות ובתי חולים גריאטריים - בשיטת אשכולות דיור" קרנות הביטוח הלאומי מדעי הבריאות, מדעי החברה, ארכיטקטורה
03/09/2019 16/09/2019 Research Grants The Nutricia Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/2020 02/06/2020 Funding Program: Lost Cities Gerda Henkel Stiftung מדעי החברה, ארכיטקטורה
14/11/2019 29/11/2019 Special Program: Security, Society and State Gerda Henkel Stiftung מדעי החברה, ארכיטקטורה
10/09/2019 24/09/2019 Therapeutic Pipeline Program Michael J. Fox Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/2020 01/02/2020 Essential Open Source Software for Science The Chan Zuckerberg Initiative מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
19/09/2019 15/10/2019 Metabolic Control Innovative Awards Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
12/09/2019 19/09/2019 קול קורא לשנת 2019 למחקרים ומלגות רשות המים רשות המים
יחידת המחקרים
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
31/10/2019 בעלי מומחיות בתחומים טכנולוגיים: הצטרפו לנבחרת הבודקים המקצועיים של רשות החדשנות ! רשות החדשנות מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
25/09/2019 31/10/2019 קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת 2019 המשרד לביטחון פנים - הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/2019 29/09/2019 קול קורא להגשת סקירת ספרות: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי החברה
18/09/2019 09/10/2019 Early Career Grant National Geographic Society מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
18/09/2019 09/10/2019 Exploration Grant National Geographic Society מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/2019 09/10/2019 Requests for Proposals National Geographic Society מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/2019 15/09/2019 Jack Kimmel International Grant Program Tree Fund מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/2019 15/09/2019 Bob Skiera Memorial Fund Building Bridges Initiative Grant Program Tree Fund מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/2019 06/10/2019 Otto Scott Research Award Scohtt הנדסה
18/09/2019 מפגש התנעה למאגד חדש Engine - הדור הבא של רשתות התקשורת הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה
23/09/2019 22/10/2019 קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגיים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2020 האגודה למלחמה בסרטן מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/2019 22/10/2019 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "מדברים הורות בקהילה" קרנות הביטוח הלאומי - קרן ילדים ונוער בסיכון
ומכון אדלר
מדעי החברה
06/10/2019 28/10/2019 קול קורא לקבלת מידע (RFI) בנושא: הקמת מרכזי ידע לשנת 2020 משרד המדע והטכנולוגיה מגוון תחומים
21/11/2019 05/12/2019 Indian-Israeli Joint Research Cooperation Ministry of Science and Technology of India (DST) and the Ministry of Science and Technology of Israel (MOST) מדעי הטבע, הנדסה
14/11/2019 01/12/2019 The 2020 Michael Bruno Memorial Award Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) מגוון תחומים
13/11/2019 Sara van Dam Project Grants The Academy Fund for Behavioral Research מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/2019 05/12/2019 TAA Young Investigator Award Tourette Association of America מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
22/10/2019 01/11/2019 Research Grants Partnership for Clean Competition מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
23/09/2019 07/11/2019 מענק מחקר אישי תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
23/09/2019 07/11/2019 תכנית ביכורה - מסלול אישי תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
23/09/2019 07/11/2019 מסלול רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
17/11/2019 08/12/2019 מענק ציוד לחבר סגל חדש תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
22/10/2019 22/10/2019 הצעה מקדמית לרשות המחקר- מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
17/11/2019 08/12/2019 מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"א - הצעות שעברו את השלב המקדמי הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
17/11/2019 08/12/2019 מענק למוקדי מחקר הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
17/11/2019 08/12/2019 תכנית סדנאות מחקר תשפ"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מגוון תחומים
31/10/2019 פרסי ישראל התש"ף משרד החינוך מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/10/2019 04/11/2019 Project Concepts (Strategic Research Agreement) Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
21/11/2019 05/12/2019 קול קורא לפעילות " יתוש העיר" - מחקר והדגמה של יכולות גילוי רחפנים לא ידועים עבור מערכת הביטחון משרד הבטחון – מפא"ת מדעי הטבע, הנדסה
22/10/2019 03/11/2019 פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת תש"פ - 201 המשרד לשוויון חברתי מדעי החברה
14/11/2019 29/11/2019 קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: העדה הדרוזית המרכז למורשת הדרוזים בישראל מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/11/2019 19/11/2019 Single-Cell Analysis of Inflammation Chan Zuckerberg Initiative (CZI) מדעי הטבע, מדעי הבריאות
22/10/2019 01/11/2019 Research Grants on Education: Small Spencer Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
28/10/2019 11/11/2019 Individual Investigator Research Awards Targeted Call for New Proposals Foundation Fighting Blindness (FFB) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
30/10/2019 יום עיון לקראת פתיחת מאגד חדש (5G WIN - 5G Wirless Intelligent Networks) הרשות לחדשנות - מסלול מאגדי מגנ"ט מדעי הטבע, הנדסה
03/11/2019 17/11/2019 תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1 הקרן הלאומית למדע (ISF)
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/11/2019 30/11/2019 פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואי קרן ברוך ורות רפפורט מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/2019 02/12/2019 מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021 פולברייט ישראל מגוון תחומים
22/10/2019 01/11/2019 Systems for Machine Learning request for proposals Facebook Research מדעי המחשב, הנדסה
18/02/2020 03/03/2020 Research Development Awards in Humanities, Social Science and Bioethics Wellcome Trust מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/2020 15/01/2020 Research Seed Grant The RSNA Research & Education Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/2019 10/01/2020 2020 Research Grant The Leakey Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
18/03/2020 15/04/2020 Visionary Grants American Psychological Foundation (APF) מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/01/2020 01/02/2020 Small Research Grants Program The International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
30/10/2019 5G WIN • יום עיון לקראת הקמת מאגד חדש הרשות לחדשנות -
5G WIN מאגד
מדעי הטבע, הנדסה
03/11/2019 17/11/2019 תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1 הקרן הלאומית למדע (ISF)
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/11/2019 30/11/2019 פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואי קרן ברוך ורות רפפורט מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/2019 02/12/2019 מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021 פולברייט ישראל מגוון תחומים
22/10/2019 01/11/2019 Systems for Machine Learning request for proposals Facebook Research מדעי הטבע, הנדסה
18/02/2020 03/03/2020 Research Development Awards in Humanities, Social Science and Bioethics Wellcome Trust מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/2020 15/01/2020 Research Seed Grant The RSNA Research & Education Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/2019 10/01/2020 2020 Research Grant The Leakey Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
18/03/2020 01/04/2020 Visionary Grants American Psychological Foundation (APF) מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/11/2019 17/11/2019 מכרז פומבי מס' 19/2019 לפיתוח, בנייה ושיגור של ננו-לוויין טכנולוגי משרד המדע והטכנולוגיה , סוכנות החלל הישראלית
מדעי הטבע, הנדסה
17/12/2019 31/12/2019 קרן המחקרים - קול קורא המוסד לביטוח לאומי מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/12/2019 01/01/2020 פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תש"פ - 2020 אוניברסיטת חיפה: הקרן של יעקב בהט
מגוון תחומים
18/11/2019 02/12/2019 Pilot Study Awards Rivkin Center מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/11/2019 02/12/2019 Scientific Scholars Awards Rivkin Center מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/2019 01/12/2019 קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות - הידע התאורטי והמעשי בתחום המעצרים בהליך הפלילי משרד הרווחה והשירותים החברתיים מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
10/11/2019 24/11/2019 קול קורא לביצוע מחקר גישוש להערכת פעילות שטח אתגרית כרכיב במעטפת הטיפולית הניתנת בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים ובחסות הנוער משרד הרווחה והשירותים החברתיים מדעי החברה
31/12/2019 14/01/2020 Neurodegeneration Challenge Network Collaborative Pairs Pilot Project Awards The Chan Zuckerberg Initiative (CZI) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
30/01/2020 13/02/2020 Addressing Evidence-Based Health Benefits of Human-Animal Interaction Human Animal Bond Research Institute (HABRI) מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/2019 06/12/2019 Distributed Systems Research Facebook Research מדעי הטבע, הנדסה
05/11/2019 19/11/2019 Single-Cell Analysis of Inflammation Single-Cell Analysis of Inflammation מדעי הטבע, מדעי הבריאות
05/02/2020 19/02/2020 Stem Cell Investigator Awards The New York Stem Cell Foundation (NYSCF) מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה
01/01/2020 15/01/2020 Research grants The Allen Foundation, Inc. מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/12/2019 07/01/2020 Neuroendocrine Tumor Research Foundation Grant American Association for Cancer Research (AACR) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Jacki and Bruce Barron Cancer Research Scholars' Program: International Collaboration Grants Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/2020 15/01/2020 Conquer Cancer - ICRF Career Development Award Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Project Grants Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/11/2019 01/12/2019 Acceleration Grants in Cancer Research Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Research Professorship Award Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Clinical Research Career Development Awards (CRCDAs) Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Research Career Development Awards (RCDAs) Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/2019 31/12/2019 Postdoctoral Fellowships Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/11/2019 02/12/2019 2020 - 2021 Health Research Grants: Grapes and eye Health The California Table Grape Commission מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
25/11/2019 02/12/2019 2020 - 2021 Health Research Grants: Gastrointestinal Health The California Table Grape Commission מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
15/12/2019 15/12/2019 קול קורא מחלקתי לאירוח חוקר מחו " ל והשתתפות בסדנת מחקר - אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/01/2020 30/01/2020 קול קורא לחוקרים היוצאים לשבתון באוניברסיטאות מובילות בעולם ) תשפ " א אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
02/01/2020 16/01/2020 מענק מחקר בתכנית סין - ישראל מחזור שביעי - תש"ף, ינואר 2020 הקרן הלאומית למדע (ISF)
הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/01/2020 13/02/2020 קול קורא להצעות מחקר יק"א ישראל מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
27/02/2020 13/03/2020 New Directions (ND) Grants American Chemical Society (ACS):
Petroleum Research Fund
מדעי הטבע, הנדסה
03/12/2019 12/12/2019 Autism Speaks Research on Central Auditory Processing Disorders: Pilot Grants and Postdoctoral Fellowships Autism Speaks מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/01/2020 07/02/2020 Hollis Brownstein Research Grants Program Leukemia Research Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
08/03/2020 30/03/2020 Applied Research Competition Organization for Autism Research (OAR) מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/12/2019 התארגנות לקראת הקמת מאגד אנדרומדה: ניהול מרוחק של ציי מכונות רובוטיות בסביבות אנושיות פתוחות TeleOperation as a Service הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה
23/12/2019 06/01/2020 הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה בתחום הליווי של מתמודדי נפש ג'וינט ישראל
מעבר למוגבלות
מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/12/2019 29/12/2019 קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות - התערבויות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי הבריאות, מדעי החברה
08/12/2019 20/12/2019 Privacy Preserving Technologies request for proposals Facebook Research מדעי הטבע
20/01/0020 03/02/2020 Research on the Impact of Sports Wagering National Center for Responsible Gaming מדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/2020 07/04/2020 IASP Collaborative Research Grants International Association for the Study of Pain מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
05/01/2020 05/01/2020 קול קורא דצמבר 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - לחברי הסגל הבכיר אוניברסיטת אריאל בשומרון
רשות המחקר
מגוון תחומים
30/01/2020 30/01/2020 קול קורא לחוקרים היוצאים לשבתון באוניברסיטאות מובילות בעולם) תשפ"א( אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח

מגוון תחומים
30/12/2019 30/12/2019 התארגנות לקראת הקמת מאגד טרה-הרץ: פיתוח טכנולוגיות למערכות הדמיה פסיביות ואקטיביות בתחום התדרים 400 - 100 ג'יגה הרץ הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה
16/01/2020 30/01/2020 קול קורא לעבודות מחקר ברפואת שגרה צבאית לשנת 2020 חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"ת מדעי הבריאות, רפואה
01/01/2020 20/01/2020 קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2020 קרן פזי מדעי הטבע, הנדסה
16/02/2020 01/03/2020 קול קורא לבקשת מענק קרן פזי להשתלמות בשנת 2020 קרן פזי מדעי הטבע, הנדסה
06/01/2020 20/01/2020 Gesher Award For Academic Excellence in the field of Cancer Research The Ministry of Science and Technology (MOST) and Israel Cancer Research Fund (ICRF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
07/01/2020 21/01/2020 JDC Archives Fellowships and Grants The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) מדעי החברה
23/12/2019 הזמנה להשתתף במפגש התנעה בנושא: הדפסת תלת-ממד - הרשות לחדשנות
מסלול מאגדי מגנ"ט
מדעי הטבע, הנדסה
26/12/2019 10/01/2020 פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה החברה ההיסטורית הישראלית
בשיתוף העמותה ע"ש בלה ושלמה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
מדעי החברה
26/12/2019 10/01/2020 פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריה החברה ההיסטורית הישראלית
בשיתוף העמותה ע"ש בלה ושלמה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
מדעי החברה
31/01/2020 קול קורא להגשת מאמרים בנושא: "מאה שנות הכשרת מורים לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד " המכללה האקדמית הרצוג
כתב העת "הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי"
מדעי החברה
24/12/2019 07/01/2020 End the Lies: Youth Vaping and Nicotine Research Initiative American Heart Association (AHA) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/2019 10/01/2020 2020 Request for Proposals The Ream Foundation in partnership with the Milken Institute
Misophonia Research fund (MRF)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/12/2019 התארגנות לקראת הקמת מאגד: טכנולוגיות לתהליכי עיבוד חומרים מתקדמים הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה
03/03/2020 16/03/2020 Research Grants The OPRA Association מדעי הטבע, תקשורת
16/01/2020 31/01/2020 Steven H. Sandell Grant Program USA Social Security Administration an the
Center for Retirement Research at Boston College
מדעי הטבע, מדעי החברה
17/02/2020 02/03/2020 2020 Research Grant: Research Support Grants The Massage Therapy Foundation (MTF) מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/12/2019 10/01/2020 2020 Research Award - Request for Applications Simons Foundation (SFARI) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/01/2020 04/02/2020 Essential Open Source Software for Science: Cycle 2 The Chan Zuckerberg Initiative מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
16/01/2020 01/02/2020 Research Grants SENS Research Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
18/08/2020 01/09/2020 2020 Research Grant: Research Award - Round 1 The Massage Therapy Foundation (MTF) מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/03/2020 קול קורא להגשת הצעות לכתב יד לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" מכון ון ליר בירושלים מגוון תחומים
01/02/2020 Research Fellowships Jane Coffin Childs Memorial Fund for Medical Research
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
20/02/2020 06/03/2020 FPWR Grant Program Foundation for Prader-Willi Research מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/05/2020 01/06/2020 Research Grants **Cancelled due to Covid-19 for this year** Osteosynthesis & Trauma Care Foundation (OTC) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/02/2020 01/03/2020 2020 Scientific Research Grant World Anti-Doping Agency (WADA) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
26/01/2020 31/01/2020 2020 Request for Research Proposals Real Estate Research Institute (RERI) מדעי הטבע, מדעי החברה
25/02/2020 15/03/2020 John and Polly Sparks Early Career Grant for Psychologists Investigating Serious Emotional Disturbance (SED) American Psychological Foundation (APF)
מדעי החברה
16/02/2020 01/03/2020 Small Grants The Association for Psychological Science (APS) -
Fund for Teaching and Public Understanding of
Psychological Science
מדעי הטבע, מדעי החברה
13/05/2020 27/05/2020 קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 מספר משטרת ישראל מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/02/2020 01/03/2020 קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 'מס משטרת ישראל מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/02/2020 02/03/2020 2020 Research Grant Awards: Breakthrough Awards International OCD Foundation (IOCDF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/02/2020 02/03/2020 2020 Research Grant Awards: Young Investigator Awards International OCD Foundation (IOCDF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/2020 30/04/2020 Research Grants Velux Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/07/2020 01/08/2020 Small Research Grants Program The International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
19/01/2020 31/01/2020 קול קורא למימון מחקר בתחם הפסיכוביולוגיה המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה (NIPI) מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
02/03/2020 17/03/2020 קול קורא להגשת הצעות מחקר 2020 תש"ף המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר( מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/2020 01/04/2020 הגשת בקשות לכינוסים האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, תקשורת
18/03/2020 01/04/2020 הגשת בקשות למענקי עמיתים האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/2020 01/04/2020 הגשת בקשות למענקי השתלמות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
16/02/2020 04/03/2020 תמיכה בספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
באוניברסיטת בר-אילן
מדעי החברה, מדעי הרוח
15/06/2020 קול קורא למאמרים בנושא: מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל כתב העת "ביטחון סוציאלי"
רווחה ומדיניות חברתית
מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/02/2020 03/03/2020 Research Grants on Education: Small Spencer Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
16/04/2020 01/05/2020 APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JD American Psychological Foundation (APF) מדעי החברה, מדעי הרוח
23/04/2020 01/05/2020 Research Report Stipends IBM Center for the Business of Government
מדעי הטבע, מדעי החברה
15/02/2020 Call for Cyber-Security Research Proposals: Regular Research Grants (RRG) and Exploratory Research Grants (ERG) Ariel Cyber Innovation Center מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/02/2020 19/03/2020 קול קורא לשנת 2020 - הארכת תאריך הגשה - יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
תכנית נקודת ח"ן
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/2020 15/03/2020 קול קורא להצעות מחקר לשנת 2020 מכון מטרנה מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/02/2020 27/02/2020 הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "רצף טיפול והממשק בין מסגרות האשפוז לבין הקהילה, עבור קשישים עם דמנציה בקהילה" קרנות הביטוח הלאומי מדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/2020 13/04/2020 IIASA-Israel Program Opportunities for Mid-Career Researchers at IIASA International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/2020 09/03/2020 Measuring Economic Impact in the Digital Economy request for proposals Facebook Research מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
17/02/2020 02/03/2020 Call for Letters of Intent California Walnut Commission מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
10/02/2020 Exploratory Research Grants (ERG) Ariel Cyber Innovation Center מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/2020 21/04/2020 Regular Research Grants (RRG) Ariel Cyber Innovation Center מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/02/2020 20/02/2020 קול קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם אוניברסיטאות מובילות באסיה אוניברסיטת אריאל בשומרון - רשות המחקר מגוון תחומים
11/02/2020 25/02/2020 קול קורא לתכניות ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2020 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה
16/04/2020 30/04/2020 קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2020 (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו
מדעי הטבע, מדעי החברה
26/03/2020 19/04/2020 קול קורא מס' 19/12814 בנושא מחקרים עבור המדען הראשי הקול הקורא הוקפא ** קרן קימת לישראל )קק"ל( מדעי הטבע, הנדסה
19/02/2020 קול קורא היוועצות עם הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030 רשות החשמל מדעי הטבע, הנדסה
01/03/2020 15/03/2020 Clinical Research Proposals ResMed Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
30/04/2020 Thematic Call: Global Issues: Mobility – Global Medicine and Health Research Volkswagen Foundation
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/03/2020 16/03/2020 Translational Research Program Jeffrey Modell Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/03/2020 15/03/2020 תמיכה בפעילות מחקר לשנת 2020 אוניברסיטת תל-אביב - מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/2020 בקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה (RFD) נתיבי איילון מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/2020 15/03/2020 קול קורא להגשת מועמדויות למלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים מצטיינים בישראל The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
31/03/2020 19/08/2020 RFA 20-1 Health Effects of Air Pollution Health Effects Institute (HEI) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/04/2020 01/05/2020 Grants for Book Support in the Fields of Science and Technology Alfred P. Sloan Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/03/2020 31/03/2020 Call for Papers 2020 Tel Aviv University - Raya Strauss Center for Family Business Research מדעי החברה
27/02/2020 14/05/2020 קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר - מחזור ב' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/2020 14/05/2020 קול קורא תחרותי להגשת בקשות לסיוע בקליטת כוח-אדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר מוסדי ולניהולו המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/2020 25/03/2020 תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות מחזור ח' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
01/03/2020 קול קורא להגשת מועמדות למלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית לשנת הלימודים 2020–2021 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מדעי הטבע
31/03/2020 קול קורא למאמרים: גיליון ראשון של כתב העת "מערכות עורף" פיקוד העורף הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/02/2020 08/03/2020 קול קורא מלגות הצטיינות לסמסטר אביב תש"פ המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
27/02/2020 08/03/2020 קול קורא מלגות נסיעות לכנסים תש"פ המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/2020 15/03/2020 Request for Applications Samuel Waxman Cancer Research Foundation, Israel Cancer Research Fund and The Alan. B. Slifka Foundation, Inc. מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
10/05/2020 31/05/2020 תמיכה מוועדת עזבונות לשנת 2021 משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/05/2020 27/05/2020 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט" ג'וינט ישראל - ישראל מעבר למגבלות מדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/2020 25/04/2020 Program Request for Proposals 2021 ** Postponed ** Project Management Institute (PMI) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/05/2020 05/06/2020 2020 SFARI Collaboration on Sex Differences in Autism Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) מדעי הטבע, מדעי החברה
14/05/2020 31/05/2020 קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2021 – 2020: אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל פורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מדעי החברה
19/04/2020 30/04/2020 מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול" ג'וינט ישראל – אשל
וקרנות הביטוח הלאומי - קרן סיעוד
מדעי הבריאות, מדעי החברה
23/04/2020 10/05/2020 קול קורא להגשת תכניות מחקר לשנת 2021 מועצת החלב מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
05/04/2020 01/05/2020 The Harvey Prize The Technion מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
11/05/2020 21/05/2020 Behavioral Economics (BE) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter ** Russel Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/2020 21/05/2020 Future of Work (FOW) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter ** Russell Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/2020 21/05/2020 Race, Ethnicity, and Immigration (REI) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter ** Russell Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/2020 21/05/2020 Social, Political and Economic Inequality (SPEI) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter ** Russell Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/2020 21/05/2020 Decision Making and Human Behavior in Context (DM) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter ** Russell Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/2020 21/05/2020 Immigration & Immigrant Integration (III) Russell Sage Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
05/04/2020 01/05/2020 Global Team Science Award Lupus Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
02/04/2020 02/04/2020 קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישות אוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוח מגוון תחומים
01/04/2020 07/05/2020 קול קורא להגשת בקשות לפיתוח, יישום ושיפור של תרבות לבטיחות במקומות העבודה, ליצירת סביבת עובדה בטוחה לעובד קרנות הביטוח הלאומי
קרן מנוף
מדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/2020 10/04/2020 קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בכירים אוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה למדעי החברה
מכון וולטר ליבך
מדעי החברה
24/03/2020 28/04/2020 CDMRP - Autism Research Program - Idea Development Award Department of Defense (DOD) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/2020 28/04/2020 CDMRP - Autism Research Program - Clinical Translational Research Award Department of Defense (DOD) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/2020 28/04/2020 CDMRP - Autism Research Program - Clinical Trial Award Department of Defense (DOD) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/2020 01/09/2020 2020 AFTD Well-Being in FTD Pilot Grant The Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD)
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
11/06/2020 17/07/2020 The 2020 Ryman Prize Ryman Healthcare מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/2020 19/05/2020 מענק מחקר בתכנית המשותפת סינגפור - ישראל הקרן הלאומית למדע
)NRF( והקרן הלאומית למחקר בסינגפור
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/2020 28/06/2020 קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי ה- QST המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/2020 28/06/2020 חלק ב': מענקי כוח-אדם מקצועי להפעלת וניהול תשתיות המחקר המחלקתיות/קבוצתיות המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
29/03/2020 19/04/2020 מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא איכות ההוראה בחינוך בקרב הבדואים בדרום מכון מאיירס – ג'וינט ברוקדייל מדעי החברה
29/03/2020 19/04/2020 מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא זכאות לבגרות בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרום מכון מאיירס – ג'וינט ברוקדייל מדעי החברה
24/03/2020 30/04/2020 AI Systems Hardware/Software Co-Design request for proposals Facebook Research מדעי הטבע, הנדסה
21/05/2020 21/05/2020 קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקר אוניברסיטת אריאל
והרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/03/2020 קורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונהקורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונה משרד הבריאות
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
28/03/2020 מאגר למחקרים בתחום הקורונה משרד המדע והטכנולוגיה מגוון תחומים
19/04/2020 01/05/2020 Research Grants The Cogito Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי הרוח, תקשורת
19/04/2020 01/05/2020 Research Grants Ulverscroft Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/09/2020 15/09/2020 Research Grants Ulverscroft Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/2020 30/06/2020 Application for Advanced Research Grants In ALS Radala Foundation for ALS Research מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/05/2020 15/06/2020 2020 Grant Cycle Aplastic Anemia and MDS International Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/04/2020 21/04/2020 תכנית מחקר ממוקדת בבלימת נגיף הקורונה - הגשה באפריל 2020 הקרן הלאומית למדע - ISF מגוון תחומים
18/04/2020 20/04/2020 קול קורא מיוחד למחקרים בנושא מגפת הקורונה המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר( מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
31/03/2020 שפת חירום - מידעון מס' 3 - המרכז לחקר נסיבות אפר"ן, אוניברסיטת אריאל המרכז לחקר נסיבות אסונות פתע רבי-נפגעים מגוון תחומים
16/06/2020 30/06/2020 קול קורא - קרו המחקרים המוסד לביטוח לאומי מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
04/05/2020 18/05/2020 PCF Young Investigator Awards Prostate Cancer Foundation (PCF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/06/2020 30/06/2020 Research Grant Diabetes Research and Wellness Foundation(DRWF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
20/04/2020 01/05/2020 General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste Management The Environmental Research & Education Foundation (EREF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/06/2020 01/07/2020 Research Grant Award The EMDR Research Foundation מדעי הבריאות, מדעי החברה, תקשורת
30/04/2020 14/05/2020 Request for Applications (RFA) The Michael J. Fox Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
03/05/2020 15/05/2020 פניה לציבור החוקרים להגיש הצעות למחקרים לאור משבר הקורונה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
02/07/2020 15/07/2020 מענק לפרסום ספרים השתתפות הקרן בהוצאות לאור של מחקרים במדעי הרוח הקרן הלאומית למדע מדעי החברה, תקשורת
05/07/2020 19/07/2020 תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה הקרן הלאומית למדע מדעי החברה, תקשורת
13/05/2020 19/05/2020 מחקרים בנושאי תחבורה חכמה הקשורים לקורונה - קורונוע המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
18/08/2020 01/09/2020 MTF Research Award Massage Therapy Foundation מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
04/06/2020 18/06/2020 Health Security & Pandemics Challenge Massachusetts Institute of Technology (MIT) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
03/05/2020 10/05/2020 קול קורא מרס 2020 משבר הקורונה מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
19/04/2020 27/04/2020 TS Alliance Research Grants Program 2020 Grant Cycle: Research Grants Tuberous Sclerosis Alliance
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/05/2020 12/06/2020 2020 Research Accelerator Grant Autism Science Foundation מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/05/2020 05/06/2020 2020 Independent Call for Research Proposals The Children`s Heart Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/05/2020 10/06/2020 2020 קול קורא לעבודות מחקר ברפואה צבאית לשנת חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"ת מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/07/2020 15/07/2020 Allergan Foundation Research Grant American Academy of Optometry Foundation (AAOF) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/05/2020 01/06/2020 LGS Foundation Research Grant Program Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/2020 15/06/2020 Pilot and Feasibility Research Grant The Lam Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/2020 15/06/2020 Career Development Research Grant The Lam Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/2020 15/06/2020 Established Investigator Research Grant The Lam Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/2020 15/06/2020 Travel Grant The Lam Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/06/2020 30/06/2020 Call for LOI proposals in three tracks: Novel Technology Track, Novel Intervention Track, Small Study and Pilot Track Joy Ventures מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
24/05/2020 21/06/2020 פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו מפעל הפיס מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/08/2020 14/08/2020 Small Grants John Templeton Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
02/08/2020 14/08/2020 Large Grants John Templeton Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
17/05/2020 17/05/2020 קול קורא למחקרים בנושא קורונה אוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוח מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
01/07/2020 01/07/2020 מלגת גייל לתלמידי מחקר מצטיינים עבור השתלמות מחקרית בחו"ל אוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוח מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
11/06/2020 25/06/2020 סמינר בת-שבע לשנת 2021 האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילד מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/2020 25/06/2020 סדנאות בת-שבע למחקר בין-תחומי לשנת 2021 האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילד מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/2020 25/06/2020 תכנית עמיתי בת-שבע האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילד מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/2020 25/06/2020 מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילד מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
29/06/2020 12/07/2020 קול קורא להגשת הצעות מחקר 2021 האגודה למלחמה בסרטן מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/2020 30/06/2020 קול קורא לחוקרים בראשית דרכם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו מדעי החברה
15/07/2020 04/08/2020 Essential Open Source Software for Science Cycle 3 The Chan Zuckerberg Initiative מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/07/2020 15/07/2020 Research Grants The Leakey Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
16/06/2020 30/06/2020 Request for Proposals for the Development of Clinical Quality Measures to Improve Diagnosis Gordon and Betty Moore Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
19/07/2020 01/08/2020 The Research Grant The Harry Frank Guggenheim Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/07/2020 01/08/2020 Focus Grants American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/07/2020 15/07/2020 Shaffer Research Grants Glaucoma Research Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
31/08/2020 Seedcorn Grants Rosetrees Trust מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
15/07/2020 15/07/2020 מסלול עזרטק: קול קורא להגשת בקשות למחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות - ראו את הפרסום בניוזלטר הרשות לחדשנות מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/07/2020 13/08/2020 תכנית משותפת יפן - ישראל הקרן הלאומית למדע )ISF) מדעי הטבע, הנדסה
22/07/2020 05/08/2020 הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע חקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות ג'וינט ישראל - מעבר למגבלות מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/08/2020 31/08/2020 2020 Research Grants Merck מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/08/2020 31/08/2020 Research Grants Engineering Information Foundation הנדסה, מדעי החברה
18/08/2020 01/09/2020 Research Grants The Jack McGovern Coats` Disease Foundation מדעי הטבע, רפואה
12/07/2020 פנייה לקבלת מידע (RFI) מס' 005/20 לפתרון שכפול וניהול מאגרי מידע בנק ישראל מדעי הטבע, הנדסה
01/09/2020 15/09/2020 Global Team Science Award Lupus Research Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/08/2020 31/08/2020 Engagement Research Grant National Eczema Association מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
28/03/2020 05/07/2020 הזמנה לבצע מחקרים קצרי טווח בנושאים בחינוך הקשורים לתקופת הקורונה משרד החינוך - לשכת המדען הראשי מדעי החברה
05/07/2020 19/07/2020 ביצוע מחקר הערכה לתוכנית: "דירות אימון – הכנת מתבגרים עם מוגבלות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה" ג'וינט ישראל מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/07/2020 29/07/2020 Macular Degeneration Research Grant (FY21): New Investigator Grant Program, Innovative Research Grants Bright Focus Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/08/2020 31/08/2020 פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים לשנת תש"ף הוצאת האוניברסיטה הפתוחה - למדא עיון מגוון תחומים
18/08/2020 01/09/2020 Seed Grant Program The Uncle Kory Foundation מדעי הטבע, מדעי החברה
12/08/2020 26/08/2020 Evidence for Action: Approaches to Advance Gender Equity From Around the Globe 2020 Call for Proposals Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
11/08/2020 25/08/2020 Global Research Outreach 2020 Samsung Advanced Institute of Technology מדעי הטבע, הנדסה
22/07/2020 05/08/2020 קול קורא למחקר בנושא פיתוח כלכלת אימפקט ישראלית קרן אדמונד דה רוטשילד מדעי החברה
20/08/2020 15/09/2020 קול קורא 3/2020 פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר רשות מקרקעי ישראל - הקרן לשמירה על שטחים פתוחים מדעי הטבע, הנדסה
16/07/2020 30/07/2020 קול קורא לשנת תשפ"א תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים להשתלמות בתר-דוקטורט בארץ האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מגוון תחומים
22/07/2020 07/08/2020 Chronic Pain Management Research Program (CPMRP): Investigator-Initiated REsearch Program Department of Defense (DOD) - Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/07/2020 07/08/2020 Chronic Pain Management Research Program (CPMRP): Translational Research Award Department of Defense (DOD) - Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/09/2020 15/09/2020 Established Investigator Grant Scleroderma Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/07/2020 16/08/2020 קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש משרד הבריאות
מדעי הטבע, רפואה
29/07/2020 12/08/2020 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
24/08/2020 08/09/2020 קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע"ש יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
24/08/2020 08/09/2020 קול קורא למתן מלגות ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימוד תשפ"אט משרד המדע והטכנולוגיה מדעי הטבע, הנדסה
16/08/2020 קול קורא להגשת הצעות למאמרים לגיליון מיוחד של כתב-העת "משפט רפואי וביו-אתיקה", בנושא: מוגבלות - חוק, משפט וביו-אתיקה קרן שלם מדעי החברה
17/08/2020 31/08/2020 2020 Research Project Funding Davis Phinney Foundation for Parkinson`s מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
05/08/2020 16/08/2020 Child Development Research Projects Diet and/or Microbiome The Waterloo Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
04/08/2020 17/08/2020 Early Career Research Grant The Obesity Society מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/08/2020 01/09/2020 קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית )מחקר/דוקטורט/תזה( לשנת 2021 קרן שלם מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/08/2020 31/08/2020 ביצוע מחקרי מדידה והערכה לתחומי העיסוק העיקרים של המשרד לביטחון הפנים המשרד לביטחון פנים מדעי החברה
01/09/2020 15/09/2020 Support of Projects Fritz Thyssen Stiftung מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/08/2020 06/09/2020 קול קורא להגשת בקשות למסלול "ממשל-טק" 2020 הרשות לחדשנות ומשרד הדיגיטל הלאומי מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
27/08/2020 10/09/2020 Combat Readiness - Medical Research Program: Rapid Development and Translational Research Award Department of Defense (DOD): Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/08/2020 31/08/2020 Catalyst Research Grant National Eczema Association מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/08/2020 04/09/2020 Research Grant Awards Dravet Syndrome Foundation מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/08/2020 הזמנה לכתיבת סקירה על מנהלי מוסדות חינוך משרד החינוך מדעי החברה
13/09/2020 מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית בית הנשיא מדעי הטבע, מדעי החברה
26/08/2020 09/09/2020 Scleroderma Research Program: Idea Development Award Department of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/08/2020 09/09/2020 Scleroderma Research Program: Translational Research Partnership Award Department of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
04/09/2020 15/09/2020 קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש משרד הבריאות מדעי הטבע, רפואה
10/09/2020 בלחה תצעומ לש םירקחמה ןרקמ תוגלמל תושקב תשגהל ארוק לוק מועצת החלב מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
שם הקרן תחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר