ארכיון קולות קוראים

מצאת קול קורא או קרן מחקר המעניינת אותך ומועד ההגשה חלף?

לקבלת התראה על פתיחה מחדש ולכל שאלה ניתן לכתוב לנו בתיבת ההודעות הנפתחת, בלחיצה על סימן השאלה בתחתית העמוד. 

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןכותרתשם הקרןמידע נוסףתחום
14/02/201914/02/2019 קול קורא ינואר 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - חברי סגל בכיראוניברסיטת אריאל בשומרון רשות המחקרמגוון תחומים
31/01/201914/02/2019Eating Disorders Research Grants ProgramThe Klarman Family Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
31/01/201914/02/2019The Fifth Israeli - Russian Scientific Research Program Call for Joint Project Proposals For the Years 2019-2021Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and MOSTמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
31/01/201915/02/2019RFA 18-1 Assessing Improved Air Quality and Health From National, Regional, and Local Air Quality ActionsHealth Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה
31/01/201915/02/2019קול קורא לתכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2019 משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
01/02/201915/02/2019Support of Projects Fritz Thyssen Stiftungמגוון תחומים
03/02/201915/02/2019קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים השפעותיה החברתיות לשנים 2018 – 2019מפעל הפיסמדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
03/02/201915/02/2019Translational Research ProgramJeffrey Modell Foundation (JMF)מדעי החיים, רפואה
07/02/201915/02/2019Funding Opportunities for Promoting AI Research: 19th Call for FundingElsevier: Artificial Intelligence Journal (AIJ)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/02/201919/02/2019 מכרז פומבי מספר 69/2018 לקבלת שירותי הפעלת התכנית הלאומית להערכת מדדי תוצאה ומדדי תהליך במערך השיקום בבריאות הנפש משרד הבריאות אגף רכש נכסים ולוגיסטיקהמדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
06/02/201920/02/2019קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה לתכנית "בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות בשיטת אשכולות דיור" קרנות הביטוח הלאומימדעי החברה, מדעי הרוח
06/02/201920/02/2019Stem Cell Investigator AwardsThe New York Stem Cell Foundation (NYSCF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
10/02/201924/02/2019קביעת הזכאות לקבלת שירותים חברתיים בקרב אנשים עם מוגבלות: מודלים, תהליכים וכלי הערכה ואבחון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
11/02/201925/02/2019רבי-קומות למגורים – בחינה של השלכות חברתיות ושל כיווני פעולה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
11/02/201925/02/2019תכנית משותפת קנדה - ישראל  מחזור חמישי - תש"פ בתחום: מטבוליזם בבריאות ובמחלה (מומלץ לבדוק את רשימת הנושאים שמציע הקול הקורא)הקרן הלאומית למדע (ISF) המכון הקנדי לחקר הבריאות (CIHR) המרכז הבין-לאומי למחקר ופיתוח (IDRC) קרן עזריאלי מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
13/02/201926/02/2019קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ למחקרים בתחומי ילדים ונוער במצבי סיכוןמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מדעי החברה
13/02/201927/02/2019 Post-doctoral FellowshipsAutism Speaksמדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
14/02/201928/02/2019קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)מדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
14/02/201928/02/2019קול קורא להגשת הצעות לתוכניות / קורסים ייחודיים בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים לשנה"ל תש"פ 2019 – 2020קרן שלםמדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח
14/02/201928/02/2019הזמנה להגיש הצעות למחקר הערכה למיזם ״מכינות ניצוץ - הכנה לשירות צבאי לצעירים וצעירות במצבי סיכון״קרנות הביטוח הלאומי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הקרן לילדים ובני נוער בסיכוןמדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
14/02/201928/02/2019 Research Grant Program: Young Investigator / Fellow AwardInternational OCD Foundation (IOCD)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
13/02/201901/03/2019Anthropology in Media Award (AIME)American Anthropological Association (AAA)מדעי החברה
13/02/201901/03/2019Martin Villar Haemostasis AwardsGrifols Scientific Awards מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
21/02/201801/03/2019פרס מפעל חיים בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבההאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבהמגוון תחומים
14/02/201901/03/2019The Michael Bruno Memorial Award Israel Institute for Advanced Studiesמגוון תחומים
14/02/201901/03/2019 2019 Research GrantsThe Massage Therapy Foundation (MTF) מדעי הבריאות
14/02/201901/03/2019קול קורא להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים המועצה להשכלה גבוהה הוודעה לתכנון ולתקצוב (ת"ת)מדעי הטבע, הנדסה
17/02/201903/03/2019Child Development Research ProgramDevelopmental Trauma  Sleep and/or ExcerciseThe Waterloo Foundation (TWF)מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
18/02/201904/03/2019קול קורא להצעות מקדמיות 2019 מכון מטרנהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
18/02/201904/03/2019Open Competition GrantsLeo Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
19/02/201905/03/2019Defense Medical Research and Development Program (DMRDP)Department of Defense (DOD)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מגוון תחומים
21/02/201906/03/2019 PEACE Grants: Request for Letters of IntentMind & Life Instituteמגוון תחומים
20/02/201906/03/2019Understanding ASD Genetics to Behavior Dataset Analysis Autism Speaksמדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
14/02/201907/03/2019ניצן "תיבת נוח" חדשנות במגוון תחומים קול קורא לשנת 2018 משרד החקלאות ופיתוח הכפר  לשכת המדען הראשימדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/201910/03/2019Scholarship ApplicationsDan David Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
26/02/201912/03/2019קול קורא בתחום החקלאות על פי התורה לשנת 2020משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשימדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/201914/03/2019קול קורא לשנת 2020 להגשת הצעות מחקר בתחום החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשימדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
28/02/201914/03/2019קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר מחזור א' (תש"פ)המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) מגוון תחומים
28/02/201914/03/2019קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי קליטת כח-אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות ולניהולן באוניברסיטאות המחקר מחזור א' (תש"פ) המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) מגוון תחומים
28/02/201915/03/2019Field Development GrantThe Research Society for Victorian Periodicals (RSVP)מדעי המחשב, מדעי החברה, מדעי הרוח
10/03/201915/03/2019Balzan Prizes 2019International Balzan Prize Foundationמגוון תחומים
28/02/201915/03/2019EFSD and Sanofi European Research Programme in Macrovascular ComplicationsEuropean Foundation for the Study of Diabetes and Sanofiמדעי החיים, רפואה
03/03/201917/03/2019Jacobs Advanced Research Fellowship Jacobs Foundationמגוון תחומים
03/03/201917/03/2019קול קורא מס' קק/ 8447/19 להענקת תמיכה במחקרים עבור אגף הייעורקרן קימת לישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
03/03/201917/03/2019קול קורא למחקרים בנושא ים וחופיםהמשרד להגנת הסביבהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
06/03/201922/03/2019Therapeutic Development AwardDepartment of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/201931/03/2019קול קוראקרן דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטןמדעי החיים, רפואה
17/03/201901/04/2019להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2019משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/201901/04/2019Faculty Grant Program The Marfan Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/03/201901/04/2019Clinical Research ProgramThe Marfan Foundation מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
28/03/201911/04/2019Taiwan- Israel Joint Research Cooperation Call for Project Proposals 2019 -2020Ministry of Science and Technology (MOST-IL) Ministry of Science and Technology of Taiwan (MOST-Taiwan)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
02/04/201915/04/2019RFA 18-2 Walter A. Rosenblith New Investigator AwardHealth Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה
04/04/201922/04/2019Albus: Albumin Awards ProgramGrifols Scientific Awards מדעי הטבע, הנדסה
07/04/201930/04/2019Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מגוון תחומים
10/04/201901/05/2019Hunt Postdoctoral FellowshipsWenner - Gren Foundation מדעי החברה
20/05/201903/06/20192019 Large GrantThe National Center for Responsible Gaming (NCRG)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/05/201907/06/2019Research Accelerator GrantAutism Science Foundationמדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
06/06/201930/06/2019Child Development Research Program Motor Impairments  Diet and/or microbiomeThe Waterloo Foundation (TWF)מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
20/06/201904/07/2019Artificial Intelligence and the Society :of the Future Planning Grant, Full GrantVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
18/07/201901/08/20192019 Seed GrantThe National Center for Responsible Gaming (NCRG)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
06/02/201920/02/2019Neuroscience Investigator AwardsThe New York Stem Cell Foundation (NYSCF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
14/02/201928/02/2019 Research Grant Program: Breakthrough and Innovator (International OCD Foundation (IOCDמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
28/02/201915/03/2019EFSD and Sanofi European Pilot Research Grants for Innovative Measurement of Diabetes OutcomesEuropean Foundation for the Study of Diabetes and Sanofiמדעי החיים, רפואה
06/03/201922/03/2019Therapeutic Idea AwardDepartment of Defense (DOD) Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
02/12/201916/12/2019AGA-Gastric Cancer Foundation Ben Feinstein Memorial Research: Scholar Award in Gastric CancerAmerican Gastroenterological Association (AGA)מדעי החיים, רפואה
01/12/201915/12/2019 The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) The Middle East Regional Cooperation Program (MERC)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
24/10/2019Niedersächsisches Vorab: Research Cooperation Lower Saxony – IsraelVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה
18/09/201918/10/2019Petroleum Research Fund: New Directions (ND) Grants American Chemical Societyמדעי הטבע, הנדסה
12/09/201901/10/20192019 – 2020 Call For research Report ProposalsThe IBM Center for The Business of Governmentמדעי הטבע, מדעי החברה
12/09/201926/10/2019קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 2019קרן קיבוץמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/201915/09/2019Support of ProjectsFritz Thyssen Stiftungמגוון תחומים
18/08/201901/09/2019Furthermore Grants in Publishing J.M Kaplan Fundמדעי החברה, מדעי הרוח
15/08/201920/09/2019 Call for Research ProposalsThe Hogeg Blockchain Research institute
05/08/201919/08/2019Core Programs: Future of Work (FOW)Russel Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/08/201919/08/2019Special Initiatives: Computational Social Science (CSS)Russel Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/08/201919/08/2019Special Initiatives:Decision Making and Human Behavior in Context (DM)Russel Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
18/07/201901/08/2019Research GrantsSENS Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
18/07/201901/08/2019Project Concepts (Strategic Research Agreement)Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)מדעי החיים, רפואה
18/07/201901/08/2019 Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE)מדעי הטבע, מדעי החברה
18/07/201901/08/2019Essential Open Source Software for ScienceThe Chan Zuckerberg Initiativeמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
17/07/201931/07/2019 The First Austrian-Israeli Scientific Research Program: Call for Joint Project Proposals For the Years 2020-2023The Austrian Science Fund,
Ministry of Science and Technology of Israel (MOST)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/07/201931/07/2019 Open Call for Research Groups 2021 – 2022 Academic Year Israel Institute for Advanced Studies (IIAS)מדעי החברה, מדעי הרוח
18/07/201930/07/2019 תכנית מלגת מחיה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה מחזור 2020הקרן הלאומית למדעמדעי החברה, תקשורת
11/07/201925/07/2019 Call for proposals China - Israel Cooperation on Agricultural R&D Noah Ark as a tool for novel product development Academy – Industry Ministry of Agriculture & Rural Development Chief Scientist Officeמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
22/07/2019 מסלול הכוונת ידע אקדמי - הגשה דרך חברת איראלהרשות לחדשנותמגוון תחומים
07/07/201921/07/2019קול קורא 3/2019 לאיסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר בשטחים ומתחמים נבחריםרשות מקרקעי ישראלמדעי הטבע, הנדסה
04/07/201918/07/2019The 2019 Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Fuels for Transportation Israel Ministry of Science and Technology , Keren Hayesodמדעי הטבע, הנדסה
02/07/201916/07/2019 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
01/07/201915/07/2019 מענק לפרסום ספרים הקרן הלאומית למדעמדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/201911/07/2019הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה): קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר תכנית "ניצוץ-קלינטק" לשנת 2020 (פיתוח הנדסי טכנולוגיות סביבתיות)משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים
20/06/201904/07/2019Artificial Intelligence and the Society :of the Future Planning Grant , Full GrantVolkswagen Foundationמדעי המחשב, הנדסה, מדעי החברה
01/07/201915/07/20192018 Research GrantThe Leakey Foundationמדעי הרוח
19/06/201903/07/2019Instagram Request for Proposals for Well-being and Safety ResearchFacebook Researchמדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
17/06/201901/07/2019Research Grant Award The Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/201901/07/2019 קול קורא: מאי 2019 בנושא תקינה ותחרות המכללה למנהל - המסלול האקדמי: מרכז חת לחקר התחרות והרגולציהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/06/201901/07/2019 תמיכת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי בפעילות מחקר לשנת 2019
אוניברסיטת תל-אביב: מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מגוון תחומים
16/06/201930/06/2019קרן המחקרים - קול קוראהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/06/201930/06/2019 Frontiers of Knowledge Foundation BBVAמגוון תחומים
16/06/201930/06/2019 קול קורא לעריכת מחקרמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/06/201930/06/2019:Child Development Research Program: Motor Impairments , Diet and/or microbiomeThe Waterloo Foundation (TWF)מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח
05/06/201920/06/2019התכנית למחקר אסטרטגי פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי הסביבה בנושאים: מדעי הים התיכון; אקולוגיה יבשתית: ממשק מקיים עם חיות הבר בישראל משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה
05/06/201920/06/2019התכנית למחקר אסטרטגי פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי החיים והרפואה משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/06/201920/06/2019קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: מדעי החברה והרוח בנושאים: מדעי החברה והרוח הדיגיטליים; גישות ודרכים לקידום אסטרטגי של המדע היישומי בישראל – מבט בין-תחומי פורץ דרךמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח, מדע יישומי
05/06/201920/06/2019קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחומי המדעים מהדויקים והטכנולוגיים בנושאים: כימיה ירוקה ופיתוח חומרים ידידותיים לסביבהמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
05/06/201920/06/2019הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה): קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2020 בתחומי ההנדסה משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
20/05/201920/06/2019קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום החלל בנושא אסטרופיזיקה / אסטרונומיהמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
30/05/201915/06/2019Grant Application 2019Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
14/06/2019Call for Papers: Imagining the Future of Digital Archives and CollectionsStedelijk Studies Journalמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח, מידענות
02/06/201914/06/2019Open Competition GrantsLeo Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
30/05/201914/06/2019The Big Beat ChallengeThe British Heart Foundation (BHF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
26/05/201910/06/2019קול קורא לעבודות מחקר ברפואה צבאית לשנת 2020חיל הרפואה, המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, רפואה
26/05/201907/06/2019Networking Systems Request for ProposalsFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה, מגוון תחומים
22/05/201907/06/20192019 Call for Research ProposalsThe Children's Heart Foundationמדעי החיים, רפואה
22/05/201905/06/2019הזמנה להיכלל במאגר יועצים של קרנות הביטוח הלאומיקרנות הביטוח הלאומימגוון תחומים
21/05/201904/06/2019Wastewater Epidemiology Tools to Improve Water Quality, Identify Service Populations under Stress, and Promote One Water Goals for a Thriving City (RFP #4972)The Water Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
21/05/201904/06/2019Enhancement of Resilience to Extreme Weather and Climate Events: Proactive Flood Management (RFP #4842)The Water Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
20/05/201903/06/2019היבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה,המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדענית הראשית
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
20/05/201903/06/2019RFA 19-1 Applying Novel Approaches to Improve Long-Term Exposure Assessment of Outdoor Air Pollution for Health Studies Health Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
16/05/201901/06/20192019 Request for Proposals in Leukemia ResearchWES Leukemia Research Foundationמדעי החיים, רפואה
16/05/201901/06/2019Auditory Research (CFAR) GrantCapita Foundationמדעי הטבע, מדעי החיים, רפואה
19/05/201901/06/2019The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Multi-year research & development projectsThe North Atlantic Treaty Organization – NATOמגוון תחומים
19/05/201901/06/2019The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Study Institute (ASI)The North Atlantic Treaty Organization – NATOמגוון תחומים
19/05/201901/06/2019The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Training Course (ATC)The North Atlantic Treaty Organization – NATOמגוון תחומים
19/05/201901/06/2019The NATO Science for Peace and Security Program (SPS): Advanced Research Workshop (ARW)The North Atlantic Treaty Organization – NATOמגוון תחומים
31/05/2019בקשה לקבלת מידע - אמצעי נשק בלתי קטלני משרד הביטחון - מפא"תמדעי הטבע, הנדסה, מדעי ההתנהגות
16/05/201931/05/2019The 2020 Bower Award and Prize for Achievement in Science: Neural Networks for Machine LearningThe Franklin Instituteמדעי הטבע, הנדסה
30/05/201916/05/2019קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום המזון והתזונה שלהם השלכה על בריאות הציבור 2019משרד הבריאות:
לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
15/05/201929/05/2019קול קורא 10/2019: תכנית ההזנק של משרד האנרגיה להגשת הצעות להשקעת המשרד במו"פ בנושאי אנרגיה, דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבהמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה
14/05/201929/05/2019קול קורא למחקרים בתחום שימור הקרקע וניהול הנגר לשנת 2019משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה
08/07/201922/07/2019קול קורא מס 19/19.6 למחקר ופיתוח בנושא הוראה ולמידה בינתחומית במקצועות הומניסטיים בחטיבות הבינייםמשרד החינוך - לשכת המדען הראשימדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
07/07/201921/07/2019קול קורא מס 20/19.6 למחקר ופיתוח בנושא התערבות חינוכית בבעיות התנהגות בגיל הרךמשרד החינוך - לשכת המדען הראשימדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/201910/07/2019קול קורא 11/2019 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבהמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה
20/06/201904/07/2019פנייה לקבלת מידע )RFI) בנושא פרויקטים להדגמת יכולת מדעית, טכנולוגית או מסחרית באמצעות ננו לווייןמשרד המדע והטכנולוגיה - סוכנות החלל הישראליתמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה
11/07/201929/07/20192019 קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
11/07/201929/07/2019קול קורא למתן מלגות לסטודנטיות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית ע"ש יצחק נבון לשנת הלימודים תש"פמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי הרוח
11/07/201929/07/2019קול קורא למתן מלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
09/06/201915/06/2019קול קורא לחוקרים להגיש הצעות עבור מחקר בנושא עמדות של סטודנטים יהודים וערבים אלה ביחס לאלה, באקדמיה הישראליתיוזמות אברהםמדעי החברה, מדעי הרוח
26/06/201910/06/2019הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "הורות צעירה בסיכון לילדים בגיל הרך"קרנות הביטוח הלאומי , ידידות טורונטומדעי הבריאות, מדעי החברה
17/06/201901/07/2019Research GrantsPartnership for Clean Competitionמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
30/06/201914/07/2019קול קורא להגשת הצעות מחקר 2020האגודה למלחמה בסרטןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
11/07/201925/07/2019 פרס על שם יוסי הראל לשנת תשע"ט - 2019עמותת דור הפלמ"חמדעי החברה, תקשורת
18/06/2019פרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודיתמשרד החינוךמדעי החברה, תקשורת
12/09/201930/09/2019Research Award for Instrumental Analytics & CharacterizationAnton Paarמדעי הטבע, הנדסה
17/07/201931/07/2019Care-for-Rare Science Award 2019Care for Rare Foundation
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/07/201902/08/20192019 MRF and AMD Joint Request for Seed Money ProposalsMigraine Research Foundation (MRF),
Association of Migraine Disorders (AMD)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
27/06/201912/07/2019Neuroimaging and CSF Biomarker Development RFPAlzheimer`s Drug Discovery Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/201912/07/2019Program to Accelerate Clinical TrialsAlzheimer`s Drug Discovery Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/201912/07/2019Drug Discovery ProgramAlzheimer`s Drug Discovery Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/06/201912/07/2019Prevention Beyond the PipelineAlzheimer`s Drug Discovery Foundation
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/07/201901/08/2019Foundation Research GrantsThe Harry Frank Guggenheim
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
27/06/201927/06/2019קול קורא אינטר דיסציפלינרי לעידוד המחקרים במדעי החברה והרוחאוניברסיטת אריאל בשומרוןמגוון תחומים
27/06/201927/06/2019קול קורא אינטר דיסציפלינרי לעידוד המחקרים במדעי הבריאותאוניברסיטת אריאל בשומרוןמגוון תחומים
30/06/201910/07/2019הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה מאשפוז מוסדיג'וינט ישראל – אשלמדעי הבריאות, מדעי החברה, ניהול מערכות בריאות
19/08/201902/09/2019קול קורא מס' 23/6.19 למחקר בנושא מרכזי סימולציה להכשרה ופיתוח של עובדי הוראהמשרד החינוך - לשכת המדען הראשימדעי המחשב, מדעי החברה
14/11/201930/11/2019קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית (מחקר/דוקטורט/תזה) לשנת 2020קרן שלםמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/07/2019פניה מוקדמת לקבלת מידע )RFI) לגיבוש מיזם לפיתוח תכניות לצמצום תופעת הבדידות בקרב בני נוערקרנות הביטוח הלאומי - קרן ילדים ונוער בסיכוןמדעי הטבע, הנדסה, רפואה, מדעי החברה
27/08/201910/09/2019Viet Nam - Israel Cooperative Scientific Research Call for Proposals 2021 – 2023Ministry of Science and Technology of Israel and Ministry of Science and Technology of the S.R of Viet Nam
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/07/201915/07/2019Michael R. Losey Excellence in HR Research AwardSHRM Foundationמדעי המחשב, מדעי החברה
21/07/2019קול קורא למענק עריכה מדעית מורחבת - ISFאוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוחמגוון תחומים
30/06/2019קול קורא להגשת הצעות בנושא ייעול הוצאות השלטון המקומימשרד הפנים ומשרד האוצרמדעי המחשב, הנדסה, מדעי החברה
06/08/201920/08/2019קול קורא למתן מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/07/201906/08/2019100&Change CompetitionMcArthur Foundationמגוון תחומים
25/07/201909/08/2019Economic Opportunity and Digital Platforms request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/08/201905/09/2019Conquer Cancer Now AwardConcern Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/08/201915/08/2019Research GrantOncology Nursing Foundationמדעי הבריאות, רפואה
01/08/201916/08/2019Small and large Research GrantsJohn Templeton Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
01/07/2019הקרן לקידום מחקר הגיל השלישי קול קורא לשנת 2019אוניברסיטת אריאל בשומרוןמגוון תחומים
30/07/201913/08/2019תכנית משותפת יפן - ישראל(ISF) הקרן הלאומית למדעמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
28/08/201911/09/2019התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: חללמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
01/11/201928/11/2019קול קורא להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו(המועצה להשכלה גבוהה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"תמגוון תחומים
22/08/201905/09/2019קול קורא להחזרת מדענים לישראל ע"ש יצחק שמיר למתן מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019משרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/07/201931/07/2019קול קורא לפיתוח שירותים בתחום הארגונומיה, ליצירת סביבת עבודה ארגונומית ושמירה על בריאות העובד בסביבת העבודהקרנות הביטוח הלאומי - קרן מנוףמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/07/201931/07/2019פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים - 2019למדא עיון - הוצאת האוניברסיטה הפתוחהמגוון תחומים
19/08/201902/09/2019The GNI Innovation ChallengeGoogle News Initiativeמדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
18/07/201901/08/2019Support of Research Studies on the Therapeutic Effects of Horses on HumansHorses and Humans Research Foundationמדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/201915/11/2019Technology Impact AwardCancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/10/201901/11/2019Clinic & Laboratory Integration Program (CLIP)Cancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
26/08/201909/09/2019Decoding Immune Mediated Diseases Novel Approaches for Therapeutic InsightsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
National Multiple Sclerosis Society
Lupus Research Alliance
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
08/08/201922/08/2019קול קורא למלגות לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין לשנת הלימודים תש"פמשרד המדע והטכנולוגיהמגוון תחומים
17/01/202031/01/2020IHRA Research Grant 2019 – 2023International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)מדעי הטבע, מדעי החברה
18/08/201901/09/2019Long Term Research Initiative (LRI)European Chemical Industry Council (Cefic)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/08/201901/09/2019The 27th Research Grant (for 2020)Mizutani Foundation for Glycoscienceמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/07/201930/07/2019Stand Up To Cancer Gastric Cancer Interception Research TeamAmerican Association for Cancer Research (AACR)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/08/201906/09/2019Impact of Vaccines on Antimicrobial ResistanceWellcome Trustמדעי הטבע, הנדסה
01/09/201915/09/2019Research GrantsUlverscroft Foundationמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/07/201922/07/2019Request for ProposalsGlobal Lyme Allianceמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
12/08/201912/08/2019קול קורא יולי 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - חברי סגל בכיראוניברסיטת אריאל בשומרון - רשות המחקרמגוון תחומים
15/08/201915/08/2019קול קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם אוניברסיטאות מובילות בעולםאוניברסיטת אריאל בשומרוןמגוון תחומים
19/09/201915/10/2019פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות ולמידה עמוקהמשרד הביטחון – מפא"ת
מגוון תחומים
25/08/201908/09/2019ניצן "תיבת נוח" תחום אצות קול קורא לשנת 2019משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המדען הראשי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/201915/09/2019David H. and Beverly A. Barlow GrantAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
03/10/201931/10/2019IRP Research GrantInternational Foundation for Research in Paraplegiaמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
14/11/201930/11/2019Alzheimer’s and Infectious Diseases Research GrantInfectious Diseases Society
of America Foundation (IDSA)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/201909/10/2019A Collaborative Pediatric Cancer Research Awards ProgramRally Foundation for Cancer Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/09/201930/09/2019The Global Grants for Gut HealthYakult
Nature Research
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
27/10/201910/11/2019Research grants 2020Jewish Museum & Tolerance Centerמדעי החברה
31/12/2019קול קורא 21/16 להצעות להשתתפות המשרד בכנסים, ימי עיון ותערוכותמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/09/201922/10/2019קול קורא של האקדמיה למדעים להצעות לההדרת חיבוריםהאקדמיה הלאומית למדעיםמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
27/10/201915/11/2019תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטייני בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטייםהמועצה להשכלה גבוהה
הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
29/08/201913/09/2019Winter 2020 Pilot AwardSimons Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201901/10/2019Lizette Peterson-Homer Injury Prevention GrantAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Research and travel grantsThe Foundation for the Memory of the Shoahמדעי החברה, תקשורת
16/01/202001/02/2020Basic Research Grants ProgramHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Postdoctoral FellowshipsHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/10/201905/11/2019Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/02/202005/03/2020Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/08/201903/09/2019Precision Nutrition in IBDCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
30/10/201930/10/2019קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי עם CULS פראגאוניברסיטת אריאל בשומרוןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
09/09/201909/09/2019קול קורא לשיתוף-פעולה מחקריאוניברסיטת אריאל בשומרון
המכון הטכנולוגי חולון ) HIT )
מגוון תחומים
02/09/201916/09/2019קול קורא מס 27/7.19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הבינייםמשרד החינוך
לשכת המדען הראשי
מדעי החברה
17/12/201931/12/2019קרן המחקרים - קול קוראהמוסד לביטוח לאומימדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201930/09/2019Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/01/202030/01/2020Welch Award in ChemistryThe Welch Foundationמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
24/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019Artificial Intelligence and the Society of the Future:Planning GrantVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019Artificial Intelligence and the Society of the Future:Full GrantVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/11/201901/12/2019General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה
29/07/201912/08/2019WW Karen Miller-Kovach Research GrantObesity Societyמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/2019(קדם הודעה – פתיחת המחזור השני בתכנית למימון מחקר בתחום רפואה ממוקדת אישית (רמ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
22/09/201923/10/2019מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיהמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי החברה
14/08/201920/08/2019Call for Research Proposals, 2019Blavatnik Interdisciplinary Research Center (ICRC)מדעי הטבע, הנדסה
15/09/201930/09/2019Moore–Simons Project on the Origin of the Eukaryotic Cell: A joint call for proposalsGordon and Betty Moore Foundation and the Simons Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות
קול קורא 45/2019 למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים
28/08/201919/09/2019קול קורא מספר 2019/45 למימון מחקרים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים עבור משרד האנרגיהמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/201915/09/2019קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2020משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, הנדסה
01/09/201915/09/2019"ממשל-טק" - חדשנות דיגיטלית במגזר הציבוריהרשות לחדשנות
המשרד לשוויון חברתי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
11/09/201918/09/2019הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTUג'וינט ישראל - תב"תמדעי החברה
01/10/2019קול קורא למענק עבור ארגון כנס מדעי בתש"פאוניברסיטת אריאל בשומרון
מגוון תחומים
28/11/2019מסלול מאגדי מגנ"ט - מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולההרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/201915/09/2019קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/12/201901/01/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/04/202003/05/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/08/201912/09/2019קול קורא לפיתוח תכניות לקידום ילדים, בני נוער וצעירים על רצף מצבי הסיכוןקרנות הביטוח הלאומימדעי הבריאות, מדעי החברה
16/09/201930/09/2019Faculty Research AwardsGoogle AIמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
12/09/201901/10/2019Crazy 8 InitiativeAlex's Lemonade Stand Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
19/09/201915/10/2019Beta Cell Replacement Innovative AwardsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) Beta Cellמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
15/09/201915/09/2019קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתוניםאוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
03/11/201917/11/2019תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1הקרן הלאומית למדע - ISF
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/09/201924/10/2019מחקר להערכת השפעה של מיזמי התחדשות עירוניתהרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
18/09/201922/10/2019קול קורא 3/2019 להגשת הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמהמשרד הבינוי והשיכוןמדעי הטבע, הנדסה, ארכיטקטורה
19/09/201923/10/2019קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה "בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות ובתי חולים גריאטריים - בשיטת אשכולות דיור"קרנות הביטוח הלאומימדעי הבריאות, מדעי החברה, ארכיטקטורה
03/09/201916/09/2019Research GrantsThe Nutricia Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/202002/06/2020Funding Program: Lost CitiesGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
14/11/201929/11/2019Special Program: Security, Society and StateGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
10/09/201924/09/2019Therapeutic Pipeline ProgramMichael J. Fox Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Essential Open Source Software for ScienceThe Chan Zuckerberg Initiativeמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
19/09/201915/10/2019Metabolic Control Innovative AwardsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
12/09/201919/09/2019קול קורא לשנת 2019 למחקרים ומלגות רשות המיםרשות המים
יחידת המחקרים
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
31/10/2019בעלי מומחיות בתחומים טכנולוגיים: הצטרפו לנבחרת הבודקים המקצועיים של רשות החדשנות !רשות החדשנותמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
25/09/201931/10/2019קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת 2019המשרד לביטחון פנים - הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהולמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201929/09/2019קול קורא להגשת סקירת ספרות: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתיתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
18/09/201909/10/2019Early Career GrantNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
18/09/201909/10/2019Exploration GrantNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/201909/10/2019Requests for ProposalsNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/201915/09/2019Jack Kimmel International Grant ProgramTree Fundמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/201915/09/2019Bob Skiera Memorial Fund Building Bridges Initiative Grant ProgramTree Fundמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/201906/10/2019Otto Scott Research AwardScohttהנדסה
18/09/2019מפגש התנעה למאגד חדש Engine - הדור הבא של רשתות התקשורתהרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה
23/09/201922/10/2019קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגיים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2020האגודה למלחמה בסרטןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/201922/10/2019הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "מדברים הורות בקהילה"קרנות הביטוח הלאומי - קרן ילדים ונוער בסיכון
ומכון אדלר
מדעי החברה
06/10/201928/10/2019קול קורא לקבלת מידע (RFI) בנושא: הקמת מרכזי ידע לשנת 2020משרד המדע והטכנולוגיהמגוון תחומים
21/11/201905/12/2019Indian-Israeli Joint Research CooperationMinistry of Science and Technology of India (DST) and the Ministry of Science and Technology of Israel (MOST)מדעי הטבע, הנדסה
14/11/201901/12/2019The 2020 Michael Bruno Memorial AwardIsrael Institute for Advanced Studies (IIAS)מגוון תחומים
13/11/2019Sara van Dam Project GrantsThe Academy Fund for Behavioral Researchמדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/201905/12/2019TAA Young Investigator AwardTourette Association of Americaמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
22/10/201901/11/2019Research GrantsPartnership for Clean Competitionמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
23/09/201907/11/2019מענק מחקר אישי תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
23/09/201907/11/2019תכנית ביכורה - מסלול אישי תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
23/09/201907/11/2019מסלול רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל חדש תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
22/10/201922/10/2019 הצעה מקדמית לרשות המחקר- מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"א - הצעות שעברו את השלב המקדמיהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק למוקדי מחקרהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019תכנית סדנאות מחקר תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
31/10/2019פרסי ישראל התש"ףמשרד החינוךמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/10/201904/11/2019Project Concepts (Strategic Research Agreement)Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
21/11/201905/12/2019קול קורא לפעילות " יתוש העיר" - מחקר והדגמה של יכולות גילוי רחפנים לא ידועים עבור מערכת הביטחוןמשרד הבטחון – מפא"תמדעי הטבע, הנדסה
22/10/201903/11/2019פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת תש"פ - 201המשרד לשוויון חברתימדעי החברה
14/11/201929/11/2019קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: העדה הדרוזיתהמרכז למורשת הדרוזים בישראלמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/11/201919/11/2019Single-Cell Analysis of InflammationChan Zuckerberg Initiative (CZI)מדעי הטבע, מדעי הבריאות
22/10/201901/11/2019Research Grants on Education: SmallSpencer Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
28/10/201911/11/2019Individual Investigator Research Awards Targeted Call for New ProposalsFoundation Fighting Blindness (FFB)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
30/10/2019יום עיון לקראת פתיחת מאגד חדש (5G WIN - 5G Wirless Intelligent Networks)הרשות לחדשנות - מסלול מאגדי מגנ"טמדעי הטבע, הנדסה
03/11/201917/11/2019תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1הקרן הלאומית למדע (ISF)
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/11/201930/11/2019פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואיקרן ברוך ורות רפפורטמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/201902/12/2019מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021פולברייט ישראלמגוון תחומים
22/10/201901/11/2019Systems for Machine Learning request for proposalsFacebook Researchמדעי המחשב, הנדסה
18/02/202003/03/2020Research Development Awards in Humanities, Social Science and BioethicsWellcome Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research Seed GrantThe RSNA Research & Education Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/201910/01/20202020 Research GrantThe Leakey Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
18/03/202015/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
30/10/20195G WIN • יום עיון לקראת הקמת מאגד חדש הרשות לחדשנות -
5G WIN מאגד
מדעי הטבע, הנדסה
03/11/201917/11/2019תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1הקרן הלאומית למדע (ISF)
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/11/201930/11/2019פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואיקרן ברוך ורות רפפורטמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/201902/12/2019מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021פולברייט ישראלמגוון תחומים
22/10/201901/11/2019Systems for Machine Learning request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה
18/02/202003/03/2020Research Development Awards in Humanities, Social Science and BioethicsWellcome Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research Seed GrantThe RSNA Research & Education Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/201910/01/20202020 Research GrantThe Leakey Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הבריאות, מדעי החברה
05/11/201917/11/2019מכרז פומבי מס' 19/2019 לפיתוח, בנייה ושיגור של ננו-לוויין טכנולוגימשרד המדע והטכנולוגיה , סוכנות החלל הישראלית
מדעי הטבע, הנדסה
17/12/201931/12/2019קרן המחקרים - קול קוראהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/12/201901/01/2020פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תש"פ - 2020אוניברסיטת חיפה: הקרן של יעקב בהט
מגוון תחומים
18/11/201902/12/2019Pilot Study AwardsRivkin Centerמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/11/201902/12/2019Scientific Scholars AwardsRivkin Centerמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/201901/12/2019קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות - הידע התאורטי והמעשי בתחום המעצרים בהליך הפלילימשרד הרווחה והשירותים החברתייםמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
10/11/201924/11/2019קול קורא לביצוע מחקר גישוש להערכת פעילות שטח אתגרית כרכיב במעטפת הטיפולית הניתנת בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים ובחסות הנוערמשרד הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
31/12/201914/01/2020Neurodegeneration Challenge Network Collaborative Pairs Pilot Project AwardsThe Chan Zuckerberg Initiative (CZI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
30/01/202013/02/2020Addressing Evidence-Based Health Benefits of Human-Animal InteractionHuman Animal Bond Research Institute (HABRI)מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/201906/12/2019Distributed Systems ResearchFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה
05/11/201919/11/2019Single-Cell Analysis of InflammationSingle-Cell Analysis of Inflammationמדעי הטבע, מדעי הבריאות
05/02/202019/02/2020Stem Cell Investigator AwardsThe New York Stem Cell Foundation (NYSCF)מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research grantsThe Allen Foundation, Inc.מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/12/201907/01/2020Neuroendocrine Tumor Research Foundation GrantAmerican Association for Cancer Research (AACR)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Jacki and Bruce Barron Cancer Research Scholars' Program: International Collaboration GrantsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Conquer Cancer - ICRF Career Development AwardIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Project GrantsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/11/201901/12/2019Acceleration Grants in Cancer ResearchIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Research Professorship AwardIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Clinical Research Career Development Awards (CRCDAs)Israel Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Research Career Development Awards (RCDAs)Israel Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Postdoctoral FellowshipsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/11/201902/12/20192020 - 2021 Health Research Grants: Grapes and eye HealthThe California Table Grape Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
25/11/201902/12/20192020 - 2021 Health Research Grants: Gastrointestinal HealthThe California Table Grape Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
15/12/201915/12/2019קול קורא מחלקתי לאירוח חוקר מחו " ל והשתתפות בסדנת מחקר - אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/01/202030/01/2020קול קורא לחוקרים היוצאים לשבתון באוניברסיטאות מובילות בעולם ) תשפ " אאוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
02/01/202016/01/2020מענק מחקר בתכנית סין - ישראל מחזור שביעי - תש"ף, ינואר 2020הקרן הלאומית למדע (ISF)
הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/01/202013/02/2020קול קורא להצעות מחקריק"א ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
27/02/202013/03/2020New Directions (ND) GrantsAmerican Chemical Society (ACS):
Petroleum Research Fund
מדעי הטבע, הנדסה
03/12/201912/12/2019Autism Speaks Research on Central Auditory Processing Disorders: Pilot Grants and Postdoctoral FellowshipsAutism Speaksמדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/01/202007/02/2020Hollis Brownstein Research Grants ProgramLeukemia Research Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
08/03/202030/03/2020Applied Research CompetitionOrganization for Autism Research (OAR)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/12/2019התארגנות לקראת הקמת מאגד אנדרומדה: ניהול מרוחק של ציי מכונות רובוטיות בסביבות אנושיות פתוחות TeleOperation as a Serviceהרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה
23/12/201906/01/2020הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה לתכנית חזרה הביתה בתחום הליווי של מתמודדי נפשג'וינט ישראל
מעבר למוגבלות
מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/12/201929/12/2019קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות - התערבויות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיותמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי הבריאות, מדעי החברה
08/12/201920/12/2019Privacy Preserving Technologies request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע
20/01/002003/02/2020Research on the Impact of Sports WageringNational Center for Responsible Gamingמדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/202007/04/2020IASP Collaborative Research GrantsInternational Association for the Study of Painמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
05/01/202005/01/2020קול קורא דצמבר 2019 לעידוד מחקר באוניברסיטה - לחברי הסגל הבכיראוניברסיטת אריאל בשומרון
רשות המחקר
מגוון תחומים
30/01/202030/01/2020קול קורא לחוקרים היוצאים לשבתון באוניברסיטאות מובילות בעולם) תשפ"א(אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח

מגוון תחומים
30/12/201930/12/2019התארגנות לקראת הקמת מאגד טרה-הרץ: פיתוח טכנולוגיות למערכות הדמיה פסיביות ואקטיביות בתחום התדרים 400 - 100 ג'יגה הרץהרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה
16/01/202030/01/2020קול קורא לעבודות מחקר ברפואת שגרה צבאית לשנת 2020חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"תמדעי הבריאות, רפואה
01/01/202020/01/2020קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2020קרן פזימדעי הטבע, הנדסה
16/02/202001/03/2020קול קורא לבקשת מענק קרן פזי להשתלמות בשנת 2020קרן פזימדעי הטבע, הנדסה
06/01/202020/01/2020Gesher Award For Academic Excellence in the field of Cancer ResearchThe Ministry of Science and Technology (MOST) and Israel Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
07/01/202021/01/2020JDC Archives Fellowships and GrantsThe American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)מדעי החברה
23/12/2019הזמנה להשתתף במפגש התנעה בנושא: הדפסת תלת-ממד - הרשות לחדשנות
מסלול מאגדי מגנ"ט
מדעי הטבע, הנדסה
26/12/201910/01/2020פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריההחברה ההיסטורית הישראלית
בשיתוף העמותה ע"ש בלה ושלמה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
מדעי החברה
26/12/201910/01/2020פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריההחברה ההיסטורית הישראלית
בשיתוף העמותה ע"ש בלה ושלמה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
מדעי החברה
31/01/2020קול קורא להגשת מאמרים בנושא: "מאה שנות הכשרת מורים לחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד "המכללה האקדמית הרצוג
כתב העת "הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי"
מדעי החברה
24/12/201907/01/2020End the Lies: Youth Vaping and Nicotine Research InitiativeAmerican Heart Association (AHA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
26/12/201910/01/20202020 Request for ProposalsThe Ream Foundation in partnership with the Milken Institute
Misophonia Research fund (MRF)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
30/12/2019התארגנות לקראת הקמת מאגד: טכנולוגיות לתהליכי עיבוד חומרים מתקדמיםהרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה
03/03/202016/03/2020Research GrantsThe OPRA Associationמדעי הטבע, תקשורת
16/01/202031/01/2020Steven H. Sandell Grant ProgramUSA Social Security Administration an the
Center for Retirement Research at Boston College
מדעי הטבע, מדעי החברה
17/02/202002/03/20202020 Research Grant: Research Support GrantsThe Massage Therapy Foundation (MTF)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
29/12/201910/01/20202020 Research Award - Request for ApplicationsSimons Foundation (SFARI)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/01/202004/02/2020Essential Open Source Software for Science: Cycle 2The Chan Zuckerberg Initiativeמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
16/01/202001/02/2020Research GrantsSENS Research Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
15/03/2020קול קורא להגשת הצעות לכתב יד לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים"מכון ון ליר בירושליםמגוון תחומים
01/02/2020Research FellowshipsJane Coffin Childs Memorial Fund for Medical Research
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
20/02/202006/03/2020FPWR Grant ProgramFoundation for Prader-Willi Researchמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/05/202001/06/2020Research Grants **Cancelled due to Covid-19 for this year**Osteosynthesis & Trauma Care Foundation (OTC)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/02/202001/03/20202020 Scientific Research GrantWorld Anti-Doping Agency (WADA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
26/01/202031/01/20202020 Request for Research ProposalsReal Estate Research Institute (RERI)מדעי הטבע, מדעי החברה
25/02/202015/03/2020John and Polly Sparks Early Career Grant for Psychologists Investigating Serious Emotional Disturbance (SED)American Psychological Foundation (APF)
מדעי החברה
16/02/202001/03/2020Small GrantsThe Association for Psychological Science (APS) -
Fund for Teaching and Public Understanding of
Psychological Science
מדעי הטבע, מדעי החברה
13/05/202027/05/2020קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 מספרמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/02/202001/03/2020קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 'מסמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/02/202002/03/20202020 Research Grant Awards: Breakthrough AwardsInternational OCD Foundation (IOCDF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/02/202002/03/20202020 Research Grant Awards: Young Investigator Awards International OCD Foundation (IOCDF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/202030/04/2020Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
19/01/202031/01/2020קול קורא למימון מחקר בתחם הפסיכוביולוגיההמכון הלאומי לפסיכוביולוגיה (NIPI)מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות
02/03/202017/03/2020קול קורא להגשת הצעות מחקר 2020 תש"ףהמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות לכינוסיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, תקשורת
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי עמיתיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי השתלמותהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
16/02/202004/03/2020תמיכה בספרים העוסקים בחקר האישה ביהדותהמרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
באוניברסיטת בר-אילן
מדעי החברה, מדעי הרוח
15/06/2020קול קורא למאמרים בנושא: מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראלכתב העת "ביטחון סוציאלי"
רווחה ומדיניות חברתית
מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/02/202003/03/2020Research Grants on Education: SmallSpencer Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
16/04/202001/05/2020APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JDAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי החברה, מדעי הרוח
23/04/202001/05/2020Research Report StipendsIBM Center for the Business of Government
מדעי הטבע, מדעי החברה
15/02/2020Call for Cyber-Security Research Proposals: Regular Research Grants (RRG) and Exploratory Research Grants (ERG)Ariel Cyber Innovation Centerמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/02/202019/03/2020קול קורא לשנת 2020 - הארכת תאריך הגשה - יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
תכנית נקודת ח"ן
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020קול קורא להצעות מחקר לשנת 2020מכון מטרנהמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/02/202027/02/2020הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "רצף טיפול והממשק בין מסגרות האשפוז לבין הקהילה, עבור קשישים עם דמנציה בקהילה"קרנות הביטוח הלאומימדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/202013/04/2020IIASA-Israel Program Opportunities for Mid-Career Researchers at IIASAInternational Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/202009/03/2020Measuring Economic Impact in the Digital Economy request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
17/02/202002/03/2020Call for Letters of IntentCalifornia Walnut Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
10/02/2020Exploratory Research Grants (ERG)Ariel Cyber Innovation Centerמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202021/04/2020Regular Research Grants (RRG)Ariel Cyber Innovation Centerמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
20/02/202020/02/2020קול קורא לעידוד שת"פ מחקרי עם אוניברסיטאות מובילות באסיהאוניברסיטת אריאל בשומרון - רשות המחקרמגוון תחומים
11/02/202025/02/2020קול קורא לתכניות ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2020משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה
16/04/202030/04/2020קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2020(המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו
מדעי הטבע, מדעי החברה
26/03/202019/04/2020קול קורא מס' 19/12814 בנושא מחקרים עבור המדען הראשי הקול הקורא הוקפא **קרן קימת לישראל )קק"ל(מדעי הטבע, הנדסה
19/02/2020קול קורא היוועצות עם הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030רשות החשמלמדעי הטבע, הנדסה
01/03/202015/03/2020Clinical Research ProposalsResMed Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
30/04/2020Thematic Call: Global Issues: Mobility – Global Medicine and Health ResearchVolkswagen Foundation
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/03/202016/03/2020Translational Research ProgramJeffrey Modell Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/03/202015/03/2020תמיכה בפעילות מחקר לשנת 2020אוניברסיטת תל-אביב - מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגימדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/2020בקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה (RFD)נתיבי איילוןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020קול קורא להגשת מועמדויות למלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים מצטיינים בישראלThe Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/04/202001/05/2020Grants for Book Support in the Fields of Science and TechnologyAlfred P. Sloan Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/03/202031/03/2020Call for Papers 2020Tel Aviv University - Raya Strauss Center for Family Business Researchמדעי החברה
27/02/202014/05/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר - מחזור ב' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/202014/05/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות לסיוע בקליטת כוח-אדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר מוסדי ולניהולוהמועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/202025/03/2020תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות מחזור ח' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
01/03/2020קול קורא להגשת מועמדות למלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית לשנת הלימודים 2020–2021האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםמדעי הטבע
31/03/2020קול קורא למאמרים: גיליון ראשון של כתב העת "מערכות עורף"פיקוד העורףהנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/02/202008/03/2020קול קורא מלגות הצטיינות לסמסטר אביב תש"פהמרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
27/02/202008/03/2020קול קורא מלגות נסיעות לכנסים תש"פהמרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020Request for ApplicationsSamuel Waxman Cancer Research Foundation, Israel Cancer Research Fund and The Alan. B. Slifka Foundation, Inc.מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
10/05/202031/05/2020תמיכה מוועדת עזבונות לשנת 2021משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללימדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/05/202027/05/2020הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט"ג'וינט ישראל - ישראל מעבר למגבלותמדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/202025/04/2020Program Request for Proposals 2021 ** Postponed **Project Management Institute (PMI)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/05/202005/06/20202020 SFARI Collaboration on Sex Differences in AutismSimons Foundation Autism Research Initiative (SFARI)מדעי הטבע, מדעי החברה
14/05/202031/05/2020קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2021 – 2020: אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראלפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספירמדעי החברה
19/04/202030/04/2020מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול"ג'וינט ישראל – אשל
וקרנות הביטוח הלאומי - קרן סיעוד
מדעי הבריאות, מדעי החברה
23/04/202010/05/2020קול קורא להגשת תכניות מחקר לשנת 2021מועצת החלבמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
05/04/202001/05/2020The Harvey PrizeThe Technionמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
11/05/202021/05/2020Behavioral Economics (BE) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter **Russel Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Future of Work (FOW) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter **Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Race, Ethnicity, and Immigration (REI) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter **Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Social, Political and Economic Inequality (SPEI) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter **Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Decision Making and Human Behavior in Context (DM) ** Attention: change in research priorities. For more information please enter the website or see 21.4.20 newsletter **Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Immigration & Immigrant Integration (III)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
05/04/202001/05/2020Global Team Science AwardLupus Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
02/04/202002/04/2020קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישותאוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוחמגוון תחומים
01/04/202007/05/2020קול קורא להגשת בקשות לפיתוח, יישום ושיפור של תרבות לבטיחות במקומות העבודה, ליצירת סביבת עובדה בטוחה לעובדקרנות הביטוח הלאומי
קרן מנוף
מדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/202010/04/2020קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בכיריםאוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה למדעי החברה
מכון וולטר ליבך
מדעי החברה
24/03/202028/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Idea Development AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202028/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Clinical Translational Research AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202028/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Clinical Trial AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/04/202019/05/2020מענק מחקר בתכנית המשותפת סינגפור - ישראלהקרן הלאומית למדע
)NRF( והקרן הלאומית למחקר בסינגפור
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/202028/06/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי ה- QSTהמועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/202028/06/2020חלק ב': מענקי כוח-אדם מקצועי להפעלת וניהול תשתיות המחקר המחלקתיות/קבוצתיותהמועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
29/03/202019/04/2020מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא איכות ההוראה בחינוך בקרב הבדואים בדרוםמכון מאיירס – ג'וינט ברוקדיילמדעי החברה
29/03/202019/04/2020מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא זכאות לבגרות בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרוםמכון מאיירס – ג'וינט ברוקדיילמדעי החברה
24/03/202030/04/2020AI Systems Hardware/Software Co-Design request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה
21/05/202021/05/2020קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקראוניברסיטת אריאל
והרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/03/2020קורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונהקורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונהמשרד הבריאות
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
28/03/2020מאגר למחקרים בתחום הקורונה משרד המדע והטכנולוגיהמגוון תחומים
19/04/202001/05/2020Research Grants The Cogito Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי הרוח, תקשורת
19/04/202001/05/2020Research Grants Ulverscroft Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/202030/06/2020Application for Advanced Research Grants In ALS Radala Foundation for ALS Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/05/202015/06/20202020 Grant Cycle Aplastic Anemia and MDS International Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/04/202021/04/2020תכנית מחקר ממוקדת בבלימת נגיף הקורונה - הגשה באפריל 2020הקרן הלאומית למדע - ISFמגוון תחומים
18/04/202020/04/2020קול קורא מיוחד למחקרים בנושא מגפת הקורונההמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
31/03/2020שפת חירום - מידעון מס' 3 - המרכז לחקר נסיבות אפר"ן, אוניברסיטת אריאלהמרכז לחקר נסיבות אסונות פתע רבי-נפגעיםמגוון תחומים
16/06/202030/06/2020קול קורא - קרו המחקריםהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
04/05/202018/05/2020PCF Young Investigator AwardsProstate Cancer Foundation (PCF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/06/202030/06/2020Research GrantDiabetes Research and Wellness Foundation(DRWF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
20/04/202001/05/2020General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/06/202001/07/2020Research Grant AwardThe EMDR Research Foundationמדעי הבריאות, מדעי החברה, תקשורת
30/04/202014/05/2020Request for Applications (RFA)The Michael J. Fox Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
03/05/202015/05/2020פניה לציבור החוקרים להגיש הצעות למחקרים לאור משבר הקורונהמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
13/05/202019/05/2020מחקרים בנושאי תחבורה חכמה הקשורים לקורונה - קורונועהמרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
04/06/202018/06/2020Health Security & Pandemics ChallengeMassachusetts Institute of Technology (MIT)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
03/05/202010/05/2020קול קורא מרס 2020 משבר הקורונהמרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
19/04/202027/04/2020TS Alliance Research Grants Program 2020 Grant Cycle: Research GrantsTuberous Sclerosis Alliance
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/05/202012/06/20202020 Research Accelerator GrantAutism Science Foundationמדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
21/05/202005/06/20202020 Independent Call for Research ProposalsThe Children`s Heart Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/05/202010/06/2020 2020 קול קורא לעבודות מחקר ברפואה צבאית לשנת חיל הרפואה בשיתוף עם מפא"תמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/05/202001/06/2020LGS Foundation Research Grant ProgramLennox-Gastaut Syndrome (LGS)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/202015/06/2020Pilot and Feasibility Research GrantThe Lam Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/202015/06/2020Career Development Research GrantThe Lam Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/202015/06/2020Established Investigator Research Grant The Lam Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/06/202015/06/2020Travel Grant The Lam Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/06/202030/06/2020Call for LOI proposals in three tracks: Novel Technology Track, Novel Intervention Track, Small Study and Pilot TrackJoy Venturesמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
24/05/202021/06/2020פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו מפעל הפיסמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/05/202017/05/2020קול קורא למחקרים בנושא קורונהאוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוחמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
01/07/202001/07/2020מלגת גייל לתלמידי מחקר מצטיינים עבור השתלמות מחקרית בחו"ל אוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוחמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
11/06/202025/06/2020סמינר בת-שבע לשנת 2021האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילדמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/202025/06/2020סדנאות בת-שבע למחקר בין-תחומי לשנת 2021האקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילדמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/202025/06/2020תכנית עמיתי בת-שבעהאקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילדמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/06/202025/06/2020מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קצירהאקדמיה הלאומית למדעים - קרן בת-שבע דה רוטשילדמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/06/202030/06/2020קול קורא לחוקרים בראשית דרכםהרשות הלאומית לתרבות הלאדינומדעי החברה
16/06/202030/06/2020Request for Proposals for the Development of Clinical Quality Measures to Improve DiagnosisGordon and Betty Moore Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר