לתשומת ליבכם לצורך מתן שירות טוב יותר לחוקרים…

שעות קבלה במדור תקצוב ובקרה
לתשומת ליבכם
לצורך מתן שירות טוב יותר לחוקרים
קבלת קהל
במדור תקצוב ובקרה תהיה
בין השעות 8:00-14:00
תודה מראש על שיתוף הפעולה!