מאגרי מידע של כתבי עת שפיטים לפי ות"ת

  1. בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה – (Science Citation Index (SCI
  2. בתחומי מדעי החברה – (Social Science Citation Index (SSCI
  3. בתחומי מדעי הרוח והאומנויות – (Arts & Humanities Citation Index (AHCI
  4. בתחומים כלליים (החל מפרסומי 2017) – (Emerging Sources Citation Index (ESCI
  5. בתחום הפסיכולוגיה – PsycInfo
  6. בתחום החינוך – (Eric (Educational Resources Information Center
  1. בתחום החינוך – Education Source
  2. מפתח לכתבי עת בעברית בכל התחומים (אינדקס חיפה): מאמרים המוגדרים כשפיטים בלבד.

הגישה לכל אחד מהמאגרים מתאפשרת דרך הספריה של האוניברסיטה – בלשונית מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית או בעברית, לפי העניין.