נהלים וטפסים

טפסים

  • בקשה לשירות עריכה מדעית ולשונית פנימית (הגשה בפורטל)
  • בקשה לתקציב עריכה לשונית (הגשה בפורטל)
  • בקשה לדמי פרסום מאמר (הגשה בפורטל)
  • בקשה למחשב (נייד) לצרכי מחקר (הגשה בפורטל)
  • בקשה לתקציב עבור אירוח אורח מחו"ל (הגשה בפורטל)