קולות קוראים פנימיים

כחלק מפעילות הרשות למחקר ופיתוח לקדם פעילות מחקרית  ולעודד שיתופי פעולה מחקריים באוניברסיטה, מפרסמת הרשות, קולות קוראים פנימיים לחברי הסגל הבכיר, המציעים מימון לקידום מחקר בתחומים שונים. יש להגיש הצעת מחקר בהתאם להנחיות הקול הקורא.

עדיפות תינתן למחקרים שיוכלו בהמשך להיות מוגשים לגופי מימון חיצוניים.

בשנים האחרונות פורסמו קולות קוראים להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר, הננו לוויינים, הגיל השלישי ואחרים.

כמו כן פורסמו קולות קוראים יעודיים לעמיתי מחקר ולבתר-דוקטורנטים.

מומלץ לעקוב אחר הפרסומים השוטפים בניוזלטר המפורסם אחת לשבוע במייל המוסדי.

לשאלות וברורים ניתן לפנות לרכזת תפוקות מחקריות, 03-9758906.

 

סוגי קולות קוראים פנימיים

פעמיים בשנה מופץ קול קורא לעידוד מחקר במטרה לאפשר ביסוס תשתית מחקרית והגשה עתידית לגופי מימון חיצוניים.

חוקרים המעוניינים בקבלת מענק גרעין לביסוס מחקר ראשוני, יפנו בהצעת מחקר במסגרת קול קורא זה. 

אחת לשנה מפורסם קול קורא לשת"פ מחקרי בין חוקרים מתחום מדעי החברה והרוח לבין חוקרים מדיסציפלינות אחרות.

בדומה מפורסם קול קורא לשת"פ מחקרי בין חוקרים מתחום מדעי הבריאות לבין חוקרים מדיסציפלינות אחרות.

המטרה היא לעודד בחינה מחקרית רחבה, להגדיל את ממשקי העבודה בין חוקרים ממחלקות ופקולטות שונות

ולחשוף את החוקרים למשאבי האוניברסיטה הקיימים.

אוניברסיטת אריאל בשומרון מבקשת לעודד פעילות מחקרית במרכזי המחקר באוניברסיטה.

זכאים להגיש חוקרים העומדים בראש מרכזי מחקר אשר קיימו פעילות מחקרית במסגרת המרכז בשנים האחרונות,

כפי שיבוא לידי ביטוי בדו"ח המסכם שיצורף לבקשה למענק.

קול קורא זה מטרתו לעודד שיתופי פעולה עם חוקרים מחו"ל, בדגש על סין והודו.

מצופה מהזוכים במימון זה, להגיש יחד בהמשך הצעת מחקר לקרן משותפת של גופי מימון חיצוניים.

כחלק ממאמצנו לעודד את המחקר באוניברסיטה, ולקדם את ההגשות של הצעות המחקר לקרנות חיצוניות, לרבות קרנות תחרותיות, רשות המחקר מפרסמת קול קורא למימון מחקר של חברי הסגל הבכיר מתקציב האוניברסיטה. מענק זה מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה למימון מחקר בשלביו הראשונים. המטרה שמחקר זה יהווה תשתית למחקר נרחב יותר, שיוגש לקרן תחרותית (לפי הרשימה המצורפת).

רשימה של קרנות מחקר תחרותיות

האוניברסיטה מבקשת לעודד מחקר מגוון ואיכותי הנערך בתחומיה ומביא להישגים אקדמיים מובילים בקרב הקהילה המדעית הבינלאומית. לצורך כך, האוניברסיטה החליטה להרחיב את תמיכתה במחקרים חדשניים בתחומים מגוונים, על-ידי מתן מענקי מחקר לעמיתי מחקר באוניברסיטה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון מבקשת לעודד קליטתם של בתר -דוקטורנטים מצטיינים, על מנת לחזק את הקשרים האקדמיים הבינלאומיים של האוניברסיטה (ככל שמדובר במועמד מחו"ל), תוך חיזוק מעבדות וקבוצות המחקר של החוקרים.

קול קורא זה מיועד למועמדים חדשים, המעוניינים להשתלם במעבדות המחקר באוניברסיטת אריאל.

מועמדים מצטיינים שיתקבלו לתוכנית, יזכו בתמיכה של מלגה חודשית מהאוניברסיטה.

לפרטים יש לפנות למזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ, גב' סלין מיכליס

במסגרת עידוד המחקר באוניברסיטה ושיתופי פעולה עם חוקרים מחו"ל, מפורסם קול קורא ייעודי זה, לעידוד שיתוף הפעולה עם חוקרים מ- (Czech University of Life Sciences (CULS בפראג.
המענק מיועד לחברי סגל בכיר באוניברסיטה המעוניינים לקדם את שיתוף הפעולה שלהם עם חוקרים מ-CULS. שיתוף פעולה שמטרתו להניב בהמשך פרסום מאמרים משותפים והגשת הצעות מחקר משותפות.

העלייה בתוחלת החיים לצד הירידה באחוזי התמותה במדינות המפותחות והמתפתחות הובילה לעלייה משמעותית בשיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה. ברחבי העולם בכלל, ובישראל בפרט, נערכים לשינוי זה בהרכב האוכלוסייה ורואים בו אתגר והזדמנות לצמיחה. ישראל אף הגדירה את קידום אוכלוסיית הגיל השלישי כיעד כלכלי וחברתי חשוב ביותר.

לאור היעד הלאומי שהוזכר לעיל, הקימו אוניברסיטת אריאל וחברת הבת "אריאל – המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי" את הקרן לקידום מחקר בנושא הגיל השלישי. בראש הקרן עומדת פרופ' שרה בן דוד מהחוג לקרימינולוגיה.

הקרן קוראת לחברי הסגל הבכיר להגיש הצעות מחקר העוסקות בהיבטים שונים ומגוונים של תחום הזקנה.

אוניברסיטת אריאל ו- HIT מכון טכנולוגי חולון מעוניינים להדק את הקשרים ביניהם ולעודד פעילות מחקרית משותפת בין חוקרי שני המוסדות באמצעות תמיכה במחקרים משותפים. המטרה הינה העמקת ההכרות המדעית בין חוקרי שני המוסדות, בין היתר, לשם הצעת מחקרים משותפים לגופי מימון בארץ ובחו"ל. לשם הגשמת מטרה זו, שני המוסדות הקימו קרן מחקר משותפת HIT-AU המיועדת לתמיכה ולקידום פעילויות מחקר משותפות לחברי סגל משני המוסדות.

קרנות מחקר פנימיות

רשות המחקר מנהלת מספר קרנות מחקר פנימיות. הקרנות מפרסמות קולות קוראים לחברי הסגל הבכיר, בהתאם לזמינות תקציבית.

פניה לקרן היא באמצעות הגשת הצעת מחקר בדומה להגשה לגוף מממן מחוץ לאוניברסיטה. המחקרים הזוכים מבוצעים באוניברסיטה במימון פנימי של הקרן.

להלן דוגמאות.

המחלקה למיזמים חינוכיים באריאל הוקמה במטרה לפתח את הפעילות החינוכית במערכת החינוך ברחבי הארץ.

פעילות זו משולבת עם הפעילות המחקרית של אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה.

הקרן מפרסמת אחת לתקופה "קול קורא" לקבלת הצעות מחקר בנושאים הנושקים לתחום החינוך וההוראה. 

וועדה מקצועית דנה בבקשה. עדיפות ניתנת להצעות בעלות פוטנציאל לזכות בהמשך במענקי מחקר במימון חיצוני.

המרכז פועל היום כיחידה במרכז הבינתחומי לחקר הסרטן שהוקם באוניברסיטה. מטרת – ACACR  לעודד מחקרים יישומיים בין-דיסציפלינריים באוניברסיטה בתחום הסרטן. המרכז ממומן, בין היתר, הודות לתרומתם הנדיבה של משפחת מוסקוביץ, המיועדת לקידום חקר הסרטן. – ACACR  מזמין חברי סגל באוניברסיטה להגיש הצעות מחקר העוסקות בפיתוח תהליך יישומי שעשוי להוביל למוצר, שיטה או תהליך לשיפור האבחון, הטיפול או מניעת מחלת הסרטן.

מרכז המו"פ האזורי לשומרון ובקעת הירדן הוקם בשנת 1998 ,במטרה לעודד ולקדם מחקרים שיסייעו לפיתוח ולביסוס ההתיישבות באזור. המרכז הוא אחד מתוך 9 מרכזי מו"פ הפועלים באזורי הפריפריה ברחבי הארץ, בסיוע משרד המדע.  

במטרה לעודד ולשלב את חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה בפעילות מחקרית בנושאים הקשורים לאזור,

הוקמה קרן משותפת לאוניברסיטה ולמו"פ האזורי למימון מחקרים של חברי הסגל הבכיר.

הגשה לקרן מחייבת שיתוף פעולה עם חוקרי המו"פ האזורי ועם גורמים הפועלים באזור, רשויות מקומיות ואזוריות,

מוסדות חינוך, תאגיד המים, איכות הסביבה וכדומה.

קולות קוראים פנימיים

קול קורא לעידוד מחקר הגיל השלישי לשנת 2019 – תאריך ההגשה הוארך עד 1.7.2019

טופס הגשת הצעת מחקר

קול קורא אינטר -דיסציפלינארי לעידוד מחקרים במדעי הבריאות – 5-2018

טופס בקשה למענק מחקר אינטר-דיסציפלינארי – 5-2018

קול קורא אינטר -דיסציפלינרי לעידוד המחקרים במדעי החברה והרוח – 5-2018

טופס בקשה למענק מחקר אינטר-דיסציפלינארי – 5-2018