קולות קוראים 365

לפניכם טבלת קולות קוראים הפתוחים לאורך השנה.

לפרטים חשובים וקישורים למסמכים הרלוונטיים – ראו "פרטים חשובים בניוזלטר הרלוונטי".

כותרתשם הקרןמידע נוסףתחום
Specific Defect Research ProgramJeffrey Modell Foundation - JMFמדעי החיים, רפואה
הקמת רשימת מומחים למתן שירותים מקצועיים עבור המדען הראשי של המשרד - החל מהתאריך 18.6.19, הגשה בשבוע הראשון של כל חודשמשרד החינוךמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
2019 Joy Academic Grant Call for Proposals Innovative Technologies, Interventions and Novel Approaches in the Field of Neuro-WellnessJoy Venturesמדעי החיים, רפואה, מדעי החברה
Social Media and Democracy Research GrantsThe Social Science Research Council (SSRC)מדעי המחשב, מדעי החברה, תקשורת
קול קורא 21/16 להצעות להשתתפות המשרד בכנסים, ימי עיון ותערוכותמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
Litwin IBD PioneersLitwin IBD Pioneers and Crohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
Brain Cancer Research GrantsThe Lyla Nsouli Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
E.W. "Al" Thrasher Awardsהזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTUמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
Social Media and Democracy Research GrantsThe Social Science Research Council (SSRC)מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
Research GrantsCMT Research Foundation (CMTRF)מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
Accelerating Therapeutic Development for Huntington`s Disease Call for Academic ProposalsCHDI Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
Targeted Grants in Mathematics and Physical SciencesSimons Foundationמדעי הטבע
Conference GrantsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר