קולות קוראים פעילים

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןשם קול קוראשם הקרןמידע נוסףתחום
18/03/202001/04/2020Research and travel grantsThe Foundation for the Memory of the Shoahמדעי החברה, תקשורת
20/02/202005/03/2020Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
23/04/202003/05/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/202002/06/2020Funding Program: Lost CitiesGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
18/02/202003/03/2020Research Development Awards in Humanities, Social Science and BioethicsWellcome Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הבריאות, מדעי החברה
27/02/202013/03/2020New Directions (ND) GrantsAmerican Chemical Society (ACS):
Petroleum Research Fund
מדעי הטבע, הנדסה
08/03/202023/03/2020Applied Research CompetitionOrganization for Autism Research (OAR)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202007/04/2020IASP Collaborative Research GrantsInternational Association for the Study of Painמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/02/202001/03/2020קול קורא לבקשת מענק קרן פזי להשתלמות בשנת 2020קרן פזימדעי הטבע, הנדסה
03/03/202016/03/2020Research GrantsThe OPRA Associationמדעי הטבע, תקשורת
17/02/202002/03/20202020 Research Grant: Research Support GrantsThe Massage Therapy Foundation (MTF)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/06/202001/07/20202020 Research Grant: Research Award - Round 1The Massage Therapy Foundation (MTF)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/202001/12/20202020 Research Award: Research Award - Round 2Simons Foundation (SFARI)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/03/2020קול קורא להגשת הצעות לכתב יד לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים"מכון ון ליר בירושליםמגוון תחומים
20/02/202006/03/2020FPWR Grant ProgramFoundation for Prader-Willi Researchמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
22/03/202015/04/2020Research GrantsOsteosynthesis & Trauma Care Foundation (OTC)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/02/202001/03/20202020 Scientific Research GrantWorld Anti-Doping Agency (WADA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
25/02/202015/03/2020John and Polly Sparks Early Career Grant for Psychologists Investigating Serious Emotional Disturbance (SED)American Psychological Foundation (APF)
מדעי החברה
16/02/202001/03/2020Small GrantsThe Association for Psychological Science (APS) -
Fund for Teaching and Public Understanding of
Psychological Science
מדעי הטבע, מדעי החברה
13/05/202027/05/2020קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 מספרמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/02/202001/03/2020קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 'מסמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/02/202002/03/20202020 Research Grant Awards: Breakthrough AwardsInternational OCD Foundation (IOCDF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/02/202002/03/20202020 Research Grant Awards: Young Investigator Awards International OCD Foundation (IOCDF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/202030/04/2020Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/07/202001/08/2020Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
18/01/202101/02/2021Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
02/03/202017/03/2020קול קורא להגשת הצעות מחקר 2020 תש"ףהמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות לכינוסיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, תקשורת
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי עמיתיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי השתלמותהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
16/02/202004/03/2020תמיכה בספרים העוסקים בחקר האישה ביהדותהמרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
באוניברסיטת בר-אילן
מדעי החברה, מדעי הרוח
15/06/2020קול קורא למאמרים בנושא: מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראלכתב העת "ביטחון סוציאלי"
רווחה ומדיניות חברתית
מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/02/202003/03/2020Research Grants on Education: SmallSpencer Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח
16/04/202001/05/2020APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JDAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/202001/04/2020Research Report StipendsIBM Center for the Business of Government
מדעי הטבע, מדעי החברה
20/02/202005/03/2020קול קורא לשנת 2020 - יד הנדיב והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
תכנית נקודת ח"ן
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020קול קורא להצעות מחקר לשנת 2020מכון מטרנהמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/02/202027/02/2020הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "רצף טיפול והממשק בין מסגרות האשפוז לבין הקהילה, עבור קשישים עם דמנציה בקהילה"קרנות הביטוח הלאומימדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/202013/04/2020IIASA-Israel Program Opportunities for Mid-Career Researchers at IIASAInternational Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
24/02/202009/03/2020Measuring Economic Impact in the Digital Economy request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
17/02/202002/03/2020Call for Letters of IntentCalifornia Walnut Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/03/202021/04/2020Regular Research Grants (RRG)Ariel Cyber Innovation Centerמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
11/02/202025/02/2020קול קורא לתכניות ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2020משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה
16/04/202030/04/2020קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2020(המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו
מדעי הטבע, מדעי החברה
26/03/202019/04/2020קול קורא מס' 19/12814 בנושא מחקרים עבור המדען הראשיקרן קימת לישראל )קק"ל(מדעי הטבע, הנדסה
01/03/202015/03/2020Clinical Research ProposalsResMed Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/04/2020Thematic Call: Global Issues: Mobility – Global Medicine and Health ResearchVolkswagen Foundation
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/03/202016/03/2020Translational Research ProgramJeffrey Modell Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/03/202015/03/2020תמיכה בפעילות מחקר לשנת 2020אוניברסיטת תל-אביב - מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגימדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/2020בקשה לקבלת מידע (RFI)וביצוע הדגמה (RFD) בנושא: נתיבי איילוןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020קול קורא להגשת מועמדויות למלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים מצטיינים בישראלThe Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
31/03/202021/04/2020RFA 20-1 Health Effects of Air PollutionHealth Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/04/202001/05/2020Grants for Book Support in the Fields of Science and TechnologyAlfred P. Sloan Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/03/202031/03/2020Call for Papers 2020Tel Aviv University - Raya Strauss Center for Family Business Researchמדעי החברה
27/02/202014/05/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר - מחזור ב' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/202014/05/2020המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/202025/03/2020תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות מחזור ח' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
24/02/2020קול קורא להגשת מועמדות למלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית לשנת הלימודים 2020–2021האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםמדעי הטבע
28/02/2020קול קורא למאמרים: גיליון ראשון של כתב העת "מערכות עורף"פיקוד העורףהנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
27/02/202008/03/2020קול קורא מלגות הצטיינות לסמסטר אביב תש"פהמרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
27/02/202008/03/2020קול קורא מלגות נסיעות לכנסים תש"פהמרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202015/03/2020Request for ApplicationsSamuel Waxman Cancer Research Foundation, Israel Cancer Research Fund and The Alan. B. Slifka Foundation, Inc.מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר