קולות קוראים פעילים

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןשם קול קוראשם הקרןמידע נוסףתחום
02/12/201916/12/2019AGA-Gastric Cancer Foundation Ben Feinstein Memorial Research: Scholar Award in Gastric CancerAmerican Gastroenterological Association (AGA)מדעי החיים, רפואה
01/12/201915/12/2019 The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) The Middle East Regional Cooperation Program (MERC)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
14/11/201930/11/2019קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית (מחקר/דוקטורט/תזה) לשנת 2020קרן שלםמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/201928/11/2019קול קורא להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו(המועצה להשכלה גבוהה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"תמגוון תחומים
17/01/202031/01/2020IHRA Research Grant 2019 – 2023International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)מדעי הטבע, מדעי החברה
14/11/201930/11/2019Alzheimer’s and Infectious Diseases Research GrantInfectious Diseases Society
of America Foundation (IDSA)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Research and travel grantsThe Foundation for the Memory of the Shoahמדעי החברה, תקשורת
16/01/202001/02/2020Basic Research Grants ProgramHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Postdoctoral FellowshipsHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research GrantAllen Foundation, Inc.מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/02/202005/03/2020Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/01/202030/01/2020Welch Award in ChemistryThe Welch Foundationמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
17/11/201901/12/2019General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה
28/11/2019מסלול מאגדי מגנ"ט - מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולההרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/12/201901/01/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/04/202003/05/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/202002/06/2020Funding Program: Lost CitiesGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
14/11/201929/11/2019Special Program: Security, Society and StateGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
16/01/202001/02/2020Essential Open Source Software for ScienceThe Chan Zuckerberg Initiativeמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
21/11/201905/12/2019Indian-Israeli Joint Research CooperationMinistry of Science and Technology of India (DST) and the Ministry of Science and Technology of Israel (MOST)מדעי הטבע, הנדסה
14/11/201901/12/2019The 2020 Michael Bruno Memorial AwardIsrael Institute for Advanced Studies (IIAS)מגוון תחומים
21/11/201905/12/2019TAA Young Investigator AwardTourette Association of Americaמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל חדש תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"א - הצעות שעברו את השלב המקדמיהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק למוקדי מחקרהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019תכנית סדנאות מחקר תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
21/11/201905/12/2019קול קורא לפעילות " יתוש העיר" - מחקר והדגמה של יכולות גילוי רחפנים לא ידועים עבור מערכת הביטחוןמשרד הבטחון – מפא"תמדעי הטבע, הנדסה
14/11/201929/11/2019קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: העדה הדרוזיתהמרכז למורשת הדרוזים בישראלמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
15/11/201930/11/2019פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואיקרן ברוך ורות רפפורטמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/201902/12/2019מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021פולברייט ישראלמגוון תחומים
18/02/202003/03/2020Research Development Awards in Humanities, Social Science and BioethicsWellcome Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research Seed GrantThe RSNA Research & Education Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
15/11/201930/11/2019פרס רפפורט 2020 למצוינות בתחום המחקר הביו-רפואיקרן ברוך ורות רפפורטמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/11/201902/12/2019מלגות לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2021פולברייט ישראלמגוון תחומים
26/12/201910/01/20202020 Research GrantThe Leakey Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019קרן המחקרים - קול קוראהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/12/201901/01/2020פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תש"פ - 2020אוניברסיטת חיפה: הקרן של יעקב בהט
מגוון תחומים
18/11/201902/12/2019Pilot Study AwardsRivkin Centerמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/11/201902/12/2019Scientific Scholars AwardsRivkin Centerמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/201901/12/2019קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות - הידע התאורטי והמעשי בתחום המעצרים בהליך הפלילימשרד הרווחה והשירותים החברתייםמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
10/11/201924/11/2019קול קורא לביצוע מחקר גישוש להערכת פעילות שטח אתגרית כרכיב במעטפת הטיפולית הניתנת בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים ובחסות הנוערמשרד הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
31/12/201914/01/2020Neurodegeneration Challenge Network Collaborative Pairs Pilot Project AwardsThe Chan Zuckerberg Initiative (CZI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
30/01/202013/02/2020Addressing Evidence-Based Health Benefits of Human-Animal InteractionHuman Animal Bond Research Institute (HABRI)מדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/201906/12/2019Distributed Systems ResearchFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה
05/02/202019/02/2020Stem Cell Investigator AwardsThe New York Stem Cell Foundation (NYSCF)מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research grantsThe Allen Foundation, Inc.מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/12/201907/01/2020Neuroendocrine Tumor Research Foundation GrantAmerican Association for Cancer Research (AACR)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Jacki and Bruce Barron Cancer Research Scholars' Program: International Collaboration GrantsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Conquer Cancer - ICRF Career Development AwardIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Project GrantsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/11/201901/12/2019Acceleration Grants in Cancer ResearchIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Research Professorship AwardIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Clinical Research Career Development Awards (CRCDAs)Israel Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Research Career Development Awards (RCDAs)Israel Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/201931/12/2019Postdoctoral FellowshipsIsrael Cancer Research Fund (ICRF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/11/201902/12/20192020 - 2021 Health Research Grants: Grapes and eye HealthThe California Table Grape Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
25/11/201902/12/20192020 - 2021 Health Research Grants: Gastrointestinal HealthThe California Table Grape Commissionמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
15/12/2019קול קורא מחלקתי לאירוח חוקר מחו " ל והשתתפות בסדנת מחקר - אוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/01/2020קול קורא לחוקרים היוצאים לשבתון באוניברסיטאות מובילות בעולם ) תשפ " אאוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר