קולות קוראים פעילים

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןשם קול קוראשם הקרןמידע נוסףתחום
18/03/202001/04/2020Research and travel grantsThe Foundation for the Memory of the Shoahמדעי החברה, תקשורת
23/04/202003/05/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/202002/06/2020Funding Program: Lost CitiesGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
18/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הבריאות, מדעי החברה
08/03/202030/03/2020Applied Research CompetitionOrganization for Autism Research (OAR)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202007/04/2020IASP Collaborative Research GrantsInternational Association for the Study of Painמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/06/202001/07/20202020 Research Grant: Research Award - Round 1The Massage Therapy Foundation (MTF)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/202001/12/20202020 Research Award: Research Award - Round 2Simons Foundation (SFARI)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/03/202015/04/2020Research GrantsOsteosynthesis & Trauma Care Foundation (OTC)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
13/05/202027/05/2020קול קורא להגשת הצעות למחקר 1/2020 מספרמשטרת ישראלמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/04/202030/04/2020Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/07/202001/08/2020Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
18/01/202101/02/2021Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות לכינוסיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, תקשורת
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי עמיתיםהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/202001/04/2020הגשת בקשות למענקי השתלמותהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מדעי החברה, מדעי הרוח
15/06/2020קול קורא למאמרים בנושא: מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראלכתב העת "ביטחון סוציאלי"
רווחה ומדיניות חברתית
מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/202001/05/2020APF/The Trust Grant in Honor of Eric A. Harris, EdD, JDAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי החברה, מדעי הרוח
18/03/202001/04/2020Research Report StipendsIBM Center for the Business of Government
מדעי הטבע, מדעי החברה
24/03/202013/04/2020IIASA-Israel Program Opportunities for Mid-Career Researchers at IIASAInternational Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/03/202021/04/2020Regular Research Grants (RRG)Ariel Cyber Innovation Centerמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
16/04/202030/04/2020קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2020(המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו
מדעי הטבע, מדעי החברה
26/03/202019/04/2020קול קורא מס' 19/12814 בנושא מחקרים עבור המדען הראשיקרן קימת לישראל )קק"ל(מדעי הטבע, הנדסה
17/04/2020Thematic Call: Global Issues: Mobility – Global Medicine and Health ResearchVolkswagen Foundation
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/04/2020בקשה לקבלת מידע (RFI)וביצוע הדגמה (RFD) בנושא: נתיבי איילוןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
31/03/202021/04/2020RFA 20-1 Health Effects of Air PollutionHealth Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/04/202001/05/2020Grants for Book Support in the Fields of Science and TechnologyAlfred P. Sloan Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/03/202031/03/2020Call for Papers 2020Tel Aviv University - Raya Strauss Center for Family Business Researchמדעי החברה
27/02/202014/05/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מוסדי לאוניברסיטאות המחקר - מחזור ב' המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
27/02/202014/05/2020המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מגוון תחומים
31/03/2020קול קורא למאמרים: גיליון ראשון של כתב העת "מערכות עורף"פיקוד העורףהנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/05/202027/05/2020הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "שווים בספורט"ג'וינט ישראל - ישראל מעבר למגבלותמדעי הבריאות, מדעי החברה
02/04/202025/04/2020Program Request for Proposals 2021Project Management Institute (PMI)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
30/03/202021/04/20202020 SFARI Collaboration on Sex Differences in AutismSimons Foundation Autism Research Initiative (SFARI)מדעי הטבע, מדעי החברה
14/05/202031/05/2020קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2021 – 2020: אי שוויון בהתחלקות ההכנסות בישראלפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספירמדעי החברה
19/04/202030/04/2020מחקר מלווה לתכנית "תיאום טיפול"ג'וינט ישראל – אשל
וקרנות הביטוח הלאומי - קרן סיעוד
מדעי הבריאות, מדעי החברה
23/04/202010/05/2020קול קורא להגשת תכניות מחקר לשנת 2021מועצת החלבמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
05/04/202001/05/2020The Harvey PrizeThe Technionמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
11/05/202021/05/2020Behavioral Economics (BE)Russel Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Future of Work (FOW)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Race, Ethnicity, and Immigration (REI)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Social, Political and Economic Inequality (SPEI)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Decision Making and Human Behavior in Context (DM)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
11/05/202021/05/2020Immigration & Immigrant Integration (III)Russell Sage Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
05/04/202001/05/2020Global Team Science AwardLupus Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
02/04/202002/04/2020קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום הנגישותאוניברסיטת אריאל בשומרון - הרשות למחקר ופיתוחמגוון תחומים
01/04/202023/04/2020קול קורא להגשת בקשות לפיתוח, יישום ושיפור של תרבות לבטיחות במקומות העבודה, ליצירת סביבת עובדה בטוחה לעובדקרנות הביטוח הלאומי
קרן מנוף
מדעי הבריאות, מדעי החברה
24/03/202010/04/2020קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בכיריםאוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה למדעי החברה
מכון וולטר ליבך
מדעי החברה
24/03/202015/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Idea Development AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202015/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Clinical Translational Research AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202015/04/2020CDMRP - Autism Research Program - Clinical Trial AwardDepartment of Defense (DOD)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
24/03/202009/04/20202020 AFTD Well-Being in FTD Pilot GrantThe Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD)
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
11/06/202026/06/2020The 2020 Ryman PrizeRyman Healthcareמדעי הבריאות, מדעי החברה
16/04/202005/05/2020מענק מחקר בתכנית המשותפת סינגפור - ישראלהקרן הלאומית למדע
)NRF( והקרן הלאומית למחקר בסינגפור
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/202028/06/2020קול קורא תחרותי להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי ה- QSTהמועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
27/03/202028/06/2020חלק ב': מענקי כוח-אדם מקצועי להפעלת וניהול תשתיות המחקר המחלקתיות/קבוצתיותהמועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
29/03/202019/04/2020מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא איכות ההוראה בחינוך בקרב הבדואים בדרוםמכון מאיירס – ג'וינט ברוקדיילמדעי החברה
29/03/202019/04/2020מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא זכאות לבגרות בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרוםמכון מאיירס – ג'וינט ברוקדיילמדעי החברה
24/03/202015/04/2020AI Systems Hardware/Software Co-Design request for proposalsFacebook Researchמדעי הטבע, הנדסה
23/04/202023/04/2020קול קורא לעידוד פעילות במרכזי מחקראוניברסיטת אריאל
והרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
30/03/2020קורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונהקורא להגשת רעיונות למחקרים רפואיים בנושא קורונהמשרד הבריאות
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
28/03/2020מאגר למחקרים בתחום הקורונה משרד המדע והטכנולוגיהמגוון תחומים
19/04/202001/05/2020Research Grants The Cogito Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי הרוח, תקשורת
13/09/202001/10/2020Research Grants The Cogito Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי הרוח, תקשורת
19/04/202001/05/2020Research Grants Ulverscroft Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
02/09/202015/09/2020Research Grants Ulverscroft Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/06/202030/06/2020Application for Advanced Research Grants In ALS Radala Foundation for ALS Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/05/202029/05/20202020 Grant Cycle Aplastic Anemia and MDS International Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/04/202021/04/2020תכנית מחקר ממוקדת בבלימת נגיף הקורונה - הגשה באפריל 2020הקרן הלאומית למדע - ISFמגוון תחומים
18/04/202020/04/2020קול קורא מיוחד למחקרים בנושא מגפת הקורונההמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר(מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
31/03/2020שפת חירום - מידעון מס' 3 - המרכז לחקר נסיבות אפר"ן, אוניברסיטת אריאלהמרכז לחקר נסיבות אסונות פתע רבי-נפגעיםמגוון תחומים
16/06/202030/06/2020קול קורא - קרו המחקריםהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
17/12/202031/12/2020קול קורא - קרן המחקריםהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
04/05/202018/05/2020PCF Young Investigator AwardsProstate Cancer Foundation (PCF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/06/202030/06/2020Research GrantDiabetes Research and Wellness Foundation(DRWF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
16/12/202030/12/2020Research GrantDiabetes Research and Wellness Foundation(DRWF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
20/04/202001/05/2020General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/11/202001/12/2020General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/06/202001/07/2020Research Grant AwardThe EMDR Research Foundationמדעי הבריאות, מדעי החברה, תקשורת
30/04/202014/05/2020The Michael J. Fox Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר