קולות קוראים פעילים

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןשם קול קוראשם הקרןמידע נוסףתחום
02/12/201916/12/2019AGA-Gastric Cancer Foundation Ben Feinstein Memorial Research: Scholar Award in Gastric CancerAmerican Gastroenterological Association (AGA)מדעי החיים, רפואה
01/12/201915/12/2019 The Middle East Regional Cooperation Program (MERC) The Middle East Regional Cooperation Program (MERC)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח
24/10/2019Niedersächsisches Vorab: Research Cooperation Lower Saxony – IsraelVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה
18/09/201918/10/2019Petroleum Research Fund: New Directions (ND) Grants American Chemical Societyמדעי הטבע, הנדסה
12/09/201901/10/20192019 – 2020 Call For research Report ProposalsThe IBM Center for The Business of Governmentמדעי הטבע, מדעי החברה
12/09/201926/10/2019קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 2019קרן קיבוץמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/201915/09/2019Support of ProjectsFritz Thyssen Stiftungמגוון תחומים
15/08/201920/09/2019 Call for Research ProposalsThe Hogeg Blockchain Research instituteהנדסה , מדעי החברה , מנהל בריאות
12/09/201930/09/2019Research Award for Instrumental Analytics & CharacterizationAnton Paarמדעי הטבע, הנדסה
14/11/201930/11/2019קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית (מחקר/דוקטורט/תזה) לשנת 2020קרן שלםמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
01/11/201928/11/2019קול קורא להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות(המועצה להשכלה גבוהה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"תמגוון תחומים
01/11/201915/11/2019Technology Impact AwardCancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/10/201901/11/2019Clinic & Laboratory Integration Program (CLIP)Cancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
17/01/202031/01/2020IHRA Research Grant 2019 – 2023International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)מדעי הטבע, מדעי החברה
01/09/201915/09/2019Research GrantsUlverscroft Foundationמדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/201915/10/2019פיתוח טכנולוגיות לאוטונומיות ולמידה עמוקהמשרד הביטחון – מפא"ת
מגוון תחומים
01/09/201915/09/2019David H. and Beverly A. Barlow GrantAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
03/10/201931/10/2019IRP Research GrantInternational Foundation for Research in Paraplegiaמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
14/11/201930/11/2019Alzheimer’s and Infectious Diseases Research GrantInfectious Diseases Society
of America Foundation (IDSA)
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/201909/10/2019A Collaborative Pediatric Cancer Research Awards ProgramRally Foundation for Cancer Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/09/201930/09/2019The Global Grants for Gut HealthYakult
Nature Research
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
27/10/201910/11/2019Research grants 2020Jewish Museum & Tolerance Centerמדעי החברה
16/09/201922/10/2019קול קורא של האקדמיה למדעים להצעות לההדרת חיבוריםהאקדמיה הלאומית למדעיםמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
27/10/201915/11/2019תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטייני בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטייםהמועצה להשכלה גבוהה
הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(
מדעי הטבע, הנדסה
12/09/201901/10/2019Lizette Peterson-Homer Injury Prevention GrantAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
18/03/202001/04/2020Research and travel grantsThe Foundation for the Memory of the Shoahמדעי החברה, תקשורת
16/01/202001/02/2020Basic Research Grants ProgramHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Postdoctoral FellowshipsHereditary Disease Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/01/202015/01/2020Research GrantAllen Foundation, Inc.מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
29/10/201905/11/2019Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
20/02/202005/03/2020Senior Research AwardsCrohn`s & Colitis Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
30/10/201930/10/2019קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי עם CULS פראגאוניברסיטת אריאל בשומרוןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
02/09/201916/09/2019קול קורא מס 27/7.19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הבינייםמשרד החינוך
לשכת המדען הראשי
מדעי החברה
17/12/201931/12/2019קרן המחקרים - קול קוראהמוסד לביטוח לאומימדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201930/09/2019Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החיים, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
16/01/202030/01/2020Welch Award in ChemistryThe Welch Foundationמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
24/03/202001/04/2020Visionary GrantsAmerican Psychological Foundation (APF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019Artificial Intelligence and the Society of the Future:Planning GrantVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/10/2019Artificial Intelligence and the Society of the Future:Full GrantVolkswagen Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
17/11/201901/12/2019General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה
01/11/2019(קדם הודעה – פתיחת המחזור השני בתכנית למימון מחקר בתחום רפואה ממוקדת אישית (רמ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
22/09/201923/10/2019מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיהמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי החברה
15/09/201930/09/2019Moore–Simons Project on the Origin of the Eukaryotic Cell: A joint call for proposalsGordon and Betty Moore Foundation and the Simons Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות
28/08/201919/09/2019קול קורא מספר 2019/45 למימון מחקרים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים עבור משרד האנרגיהמשרד האנרגיהמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/201915/09/2019קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2020משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, הנדסה
01/09/201915/09/2019"ממשל-טק" - חדשנות דיגיטלית במגזר הציבוריהרשות לחדשנות
המשרד לשוויון חברתי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
11/09/201918/09/2019הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתוכנית NEXTUג'וינט ישראל - תב"תמדעי החברה
01/10/2019קול קורא למענק עבור ארגון כנס מדעי בתש"פאוניברסיטת אריאל בשומרון
מגוון תחומים
28/11/2019מסלול מאגדי מגנ"ט - מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולההרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/201915/09/2019קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/12/201901/01/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
23/04/202003/05/2020קול קורא מס' 3/2019 להצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בחודשים ינואר-דצמבר 2020משרד המדעמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/09/201930/09/2019Faculty Research AwardsGoogle AIמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
12/09/201901/10/2019Crazy 8 InitiativeAlex's Lemonade Stand Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
19/09/201915/10/2019Beta Cell Replacement Innovative AwardsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) Beta Cellמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
15/09/201915/09/2019קול קורא לעידוד מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום מדעי הנתוניםאוניברסיטת אריאל בשומרון
הרשות למחקר ופיתוח
מגוון תחומים
01/11/2019תכנית למימון מרכזי מצוינות למחקר בתחום סוכרת מסוג 1הקרן הלאומית למדע - ISF
JDRF העולמי
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/09/201924/10/2019מחקר להערכת השפעה של מיזמי התחדשות עירוניתהרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
18/09/201922/10/2019קול קורא 3/2019 להגשת הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמהמשרד הבינוי והשיכוןמדעי הטבע, הנדסה, ארכיטקטורה
19/09/201923/10/2019קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה "בניית מחלקות והכשרת צוות בבתי אבות ובתי חולים גריאטריים - בשיטת אשכולות דיור"קרנות הביטוח הלאומימדעי הבריאות, מדעי החברה, ארכיטקטורה
03/09/201916/09/2019Research GrantsThe Nutricia Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/05/202002/06/2020Funding Program: Lost CitiesGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
14/11/201929/11/2019Special Program: Security, Society and StateGerda Henkel Stiftungמדעי החברה, ארכיטקטורה
10/09/201924/09/2019Michael J. Fox Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/01/202001/02/2020Essential Open Source Software for ScienceThe Chan Zuckerberg Initiativeמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
19/09/201915/10/2019Metabolic Control Innovative AwardsJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
25/09/201931/10/2019קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת 2019המשרד לביטחון פניםמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201919/09/2019קול קורא לשנת 2019 למחקרים ומלגות רשות המיםרשות המים
יחידת המחקרים
מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
31/10/2019בעלי מומחיות בתחומים טכנולוגיים: הצטרפו לנבחרת הבודקים המקצועיים של רשות החדשנות !רשות החדשנותמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
25/09/201931/10/2019קול קורא להגשת בקשות לסיוע מקרן החילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים לשנת 2019המשרד לביטחון פנים - הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהולמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, מדעי החברה
12/09/201929/09/2019קול קורא להגשת סקירת ספרות: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתיתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמדעי החברה
18/09/201909/10/2019Early Career GrantNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
18/09/201909/10/2019Exploration GrantNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/201909/10/2019Requests for ProposalsNational Geographic Societyמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/201915/09/2019Jack Kimmel International Grant ProgramTree Fundמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
08/09/201915/09/2019Bob Skiera Memorial Fund Building Bridges Initiative Grant ProgramTree Fundמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
19/09/201906/10/2019Otto Scott Research AwardScohttהנדסה
15/09/2019מפגש התנעה למאגד חדש Engine - הדור הבא של רשתות התקשורתהרשות לחדשנותמדעי הטבע, הנדסה
23/09/201922/10/2019קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגיים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2020האגודה למלחמה בסרטןמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
19/09/201922/10/2019הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "מדברים הורות בקהילה"קרנות הביטוח הלאומי - קרן ילדים ונוער בסיכון
ומכון אדלר
מדעי החברה
06/10/201928/10/2019קול קורא לקבלת מידע (RFI) בנושא: הקמת מרכזי ידע לשנת 2020משרד המדע והטכנולוגיהמגוון תחומים
21/11/201905/12/2019Indian-Israeli Joint Research CooperationMinistry of Science and Technology of India (DST) and the Ministry of Science and Technology of Israel (MOST)מדעי הטבע, הנדסה
14/11/201901/12/2019The 2020 Michael Bruno Memorial AwardIsrael Institute for Advanced Studies (IIAS)מגוון תחומים
13/11/2019Sara van Dam Project GrantsThe Academy Fund for Behavioral Researchמדעי הבריאות, מדעי החברה
21/11/201905/12/2019TAA Young Investigator AwardTourette Association of Americaמדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
22/10/201901/11/2019Research GrantsPartnership for Clean Competitionמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
Social Media and Democracy Research GrantsThe Social Science Research Council (SSRC)מדעי הטבע, מדעי החברה, תקשורת
Research GrantsCMT Research Foundation (CMTRF)מדעי הטבע, הנדסה, רפואה
23/09/201907/11/2019מענק מחקר אישי תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
23/09/201907/11/2019תכנית ביכורה - מסלול אישי תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
23/09/201907/11/2019מסלול רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל חדש תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
22/10/201922/10/2019 הצעה מקדמית לרשות המחקר- מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק ציוד לחבר סגל - אמצע הדרך תשפ"א - הצעות שעברו את השלב המקדמיהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019מענק למוקדי מחקרהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
17/11/201908/12/2019תכנית סדנאות מחקר תשפ"אהקרן הלאומית למדע (ISF)מגוון תחומים
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר