קולות קוראים פעילים

תאריך הגשה לרשות המחקרתאריך הגשה לקרןשם קול קוראשם הקרןמידע נוסףתחום
18/08/202001/09/20202020 Research Grant: Research Award - Round 1The Massage Therapy Foundation (MTF)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/11/202001/12/20202020 Research Award: Research Award - Round 2Simons Foundation (SFARI)מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/01/202101/02/2021Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
31/03/202019/08/2020RFA 20-1 Health Effects of Air PollutionHealth Effects Institute (HEI)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
24/03/202001/09/20202020 AFTD Well-Being in FTD Pilot GrantThe Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD)
מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/09/202001/10/2020Research Grants The Cogito Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי הרוח, תקשורת
02/09/202015/09/2020Research Grants Ulverscroft Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
17/12/202031/12/2020קול קורא - קרן המחקריםהמוסד לביטוח לאומימדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי החברה
16/12/202030/12/2020Research GrantDiabetes Research and Wellness Foundation(DRWF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
19/11/202001/12/2020General Request for Proposals: Research in Sustainable Solid Waste ManagementThe Environmental Research & Education Foundation (EREF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
01/09/2020Call for Research Groups 2022-2023 - Submissions open from 01/09/2020 till 01/20/2020Israel Institute For Advanced Studiesמגוון תחומים
01/09/2020Call for Individual Fellowships 2022-2023 - Submissions open from 01/09/2020 till 01/12/2020Israel Institute For Advanced Studiesמגוון תחומים
18/08/202001/09/2020MTF Research AwardMassage Therapy Foundationמדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/01/202101/02/2021MTF Research AwardMassage Therapy Foundationמדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
13/09/202001/10/2020American Brain Foundation PartnershipTourette Association of Americaמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, תקשורת
01/11/2020PFF Scholars Program Letter of Intent (LOI) - The deadline is estimated. Announcement in OctoberPulmonary Fibrosis Foundation (PFF)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
22/09/202015/10/2020Angelman Syndrome Research Proposals Angelman Syndrome Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
05/04/202115/04/2021Angelman Syndrome Research Proposals Angelman Syndrome Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
15/10/202030/10/2020Biomedical Research Projects Motor Neurone Disease Association (MNDA)מדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
02/08/202014/08/2020Small GrantsJohn Templeton Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
02/08/202014/08/2020Large GrantsJohn Templeton Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
01/11/202015/11/2020Innovation GrantsAmerican Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
31/08/2020Seedcorn GrantsRosetrees Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
29/07/202013/08/2020תכנית משותפת יפן - ישראלהקרן הלאומית למדע )ISF)מדעי הטבע, הנדסה
17/08/202031/08/20202020 Research GrantsMerckמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/08/202031/08/2020Research GrantsEngineering Information Foundationהנדסה, מדעי החברה
21/09/202010/10/2020SUDEP Fourth Challenge Initiative: Identifying biomarkers to predict SUDEP Milestone 3Epilepsy Foundationמדעי הטבע, רפואה
18/10/202001/11/2020Site Preservation GrantArchaeological Institute of Americaמדעי החברה
18/08/202001/09/2020Research GrantsThe Jack McGovern Coats` Disease Foundationמדעי הטבע, רפואה
15/10/202031/10/2020Research GrantsThe Morton Cure Paralysis Fund (MCPF)
מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
01/09/202015/09/2020Global Team Science AwardLupus Research Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
01/11/202015/11/2020Technology Impact AwardCancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
18/10/202001/11/2020linic & Laboratory Integration Program (CLIP)Cancer Research Instituteמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה
07/09/202030/09/2020Research GrantsVelux Foundationמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה, ארכיטקטורה
08/09/202030/09/2020Starting Grants in ALS Basic ResearchFrick Foundation for ALS Researchמדעי הטבע, הנדסה, מדעי הבריאות
17/08/202031/08/2020Engagement Research GrantNational Eczema Associationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
25/01/202101/02/2021Small Research Grants ProgramThe International Foundation for Research
in Experimental Economics (IFREE)
מדעי הטבע, מדעי החברה
08/09/202023/09/2020Medical Robotics Challenge for Contagious DiseasesThe UK-RAS Network
Medical
מדעי הטבע, הנדסה
01/12/2020**Deadline to be announced on 1.9.20**Scientific Scholar AwardsRivkin Centerמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
17/08/202031/08/2020פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים לשנת תש"ףהוצאת האוניברסיטה הפתוחה - למדא עיוןמגוון תחומים
18/08/202001/09/2020Seed Grant ProgramThe Uncle Kory Foundationמדעי הטבע, מדעי החברה
12/08/202026/08/2020Evidence for Action: Approaches to Advance Gender Equity From Around the Globe 2020 Call for ProposalsRobert Wood Johnson Foundation (RWJF)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
16/09/202001/10/2020Collaborative International Research GrantsAmerican Academy of Religionמדעי החברה
11/08/202025/08/2020Global Research Outreach 2020Samsung Advanced Institute of Technologyמדעי הטבע, הנדסה
20/08/202003/09/2020קול קורא 3/2020 פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקררשות מקרקעי ישראל - הקרן לשמירה על שטחים פתוחיםמדעי הטבע, הנדסה
22/07/202007/08/2020Chronic Pain Management Research Program (CPMRP): Investigator-Initiated REsearch ProgramDepartment of Defense (DOD) - Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
22/07/202007/08/2020Chronic Pain Management Research Program (CPMRP): Translational Research AwardDepartment of Defense (DOD) - Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)מדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
01/09/202015/09/2020Established Investigator GrantScleroderma Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
13/09/202030/09/2020קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר של לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות מטעם קרן שפירמן, בנושא: קרדיו-אונקולוגיהמשרד הבריאותמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
16/07/202016/08/2020קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדשמשרד הבריאות
מדעי הטבע, רפואה
29/07/202012/08/2020קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"אמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
24/08/202008/09/2020קול קורא למתן מלגות למדענים חוזרים ע"ש יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"אמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה, רפואה
24/08/202008/09/2020קול קורא למתן מלגות ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימוד תשפ"אטמשרד המדע והטכנולוגיהמדעי הטבע, הנדסה
01/01/2021הזמנה לקבל הצעות לכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה - הצעות להרצאה, מושב או שולחן עגולהאגודה הישראלית לקרימינולוגיהמדעי החברה
01/03/2021הזמנה לקבל הצעות לכנס דו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה - הצעות לפוסטרהאגודה הישראלית לקרימינולוגיהמדעי החברה
16/08/2020קול קורא להגשת הצעות למאמרים לגיליון מיוחד של כתב-העת "משפט רפואי וביו-אתיקה", בנושא: מוגבלות - חוק, משפט וביו-אתיקהקרן שלםמדעי החברה
13/09/202030/09/2020Global Grants for Gut HealthNature Researchמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
29/09/202021/10/2020AI for Earth InnovationNational Geographicמדעי הטבע, הנדסה, מדעי החברה
31/12/2021קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות 2020/2021משרד החקלאות ופיתוח הכפרמדעי הטבע, הנדסה
17/08/202031/08/20202020 Research Project FundingDavis Phinney Foundation for Parkinson`sמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
05/08/202016/08/2020Child Development Research Projects Diet and/or MicrobiomeThe Waterloo Foundationמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/10/202001/11/2020Research Report StipendsIBM Center for the Business of Governmentמדעי הטבע, מדעי החברה
04/08/202015/08/2020Early Career Research GrantThe Obesity Societyמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/08/202001/09/2020קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית )מחקר/דוקטורט/תזה( לשנת 2021קרן שלםמדעי הבריאות, מדעי החברה
17/08/202031/08/2020ביצוע מחקרי מדידה והערכה לתחומי העיסוק העיקרים של המשרד לביטחון הפניםהמשרד לביטחון פניםמדעי החברה
01/09/202015/09/2020Fritz Thyssen Stiftungמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה, מדעי החברה
18/10/202001/11/2020Melanoma Research GrantsHarry J. Lloyd Charitable Trustמדעי הטבע, מדעי הבריאות, רפואה
שם הקרןתחום

לסיוע בתהליך ההגשה ולשליחת ההצעות לרשות המחקר
יש לפנות לראש מדור קשרי מחקר, גב' אלונה בן עיון, בכתובת הדוא"ל: alonaba@ariel.ac.il 

זקוקים לעזרה?

צרו קשר עם רשות המחקר

חיפוש באתר רשות המחקר