אישורים לאירועים וסיורים

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

אישורים לאירועים וסיורים

סיורים וטיולים – יש לעדכן לפי נוהל "פעילות מחוץ לשטח האוניברסיטה" ליחידת הביטחון על כל סיור או טיול במסגרת העבודה/לימודים.

בהתאם לפרטים שהתקבלו נערכת בדיקה של מכלול מרכיבי הטיול / סיור,

מזמין הסיור יקבל המלצות לפני כל טיול על מרכיבי הביטחון והבטיחות הנדרשים.

 

אירועים בקמפוס – כל אירוע המתקיים בשטחי האוניברסיטה או תחת חסותה נדרש עבורו תיאום מראש, אישור והערכות ביטחונית ובטיחותית בהתאם לאופי האירוע, על כן יש לדווח על כל אירוע הנערך בקמפוסים השונים או אירועים מחוץ לקמפוסים, ע"י מארגן אירוע שהינו עובד/סטודנט באוניברסיטה.