בטיחות אש

בטיחות אש

מידע והנחיות בטיחות אש ומניעת סיכוני אש

כשפורצת שריפה, חשוב להגיב מהר ולכבות את האש כבר בתחילתה. אם לא מצליחים, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות,

הכרת ההנחיות מראש – יכולות להציל חיים.

 

מספרי חירום במקרה שריפה:   כיבוי אש – 102  ,  סייר ביטחון האוניברסיטה  054-4466398

 

כיבוי שריפה בראשיתה  

 • בשריפת מכשיר חשמלי, נתקו את אספקת החשמל לדירה (אין לנתק את המכשיר החשמלי מהתקע) ונסו לחנוק את האש באמצעות מטלית או מטף כיבוי אש.
 • אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" בשל סכנת התחשמלות.
 • במידה וסיר או כלי טיגון התלקח, אין לשפוך מים על השמן הבוער! כסו את הסיר/כלי הטיגון בעזרת מכסה, מגבת או כל כיסוי אחר ונתקו את אספקת גז הבישול
 • הזעיקו את מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה במקביל לניסיונות כיבוי השריפה.
 • לא הצלחתם לכבות את השריפה, יש לברוח מיד מן המקום בטרם תגבר האש והחלל יתמלא בעשן סמיך ורעיל.
 • אם נתיב המילוט שלכם בסכנה או אינכם יכולים לכבות את האש באופן בטוח – עזבו מיד את אזור הדליקה!
 • העשן הוא האויב המסוכן ביותר בזמן שריפה, מרבית הפגיעות בשריפות הן משאיפת עשן.
 • אין לשפוך מים על נוזל דליק (שמן) כשהוא בוער – יש לפעול לחניקת האש באמצעות מטף או כיסוי הכלי.
 • למדו את "נקודות השליטה" על מקורות החשמל והגז של הבית, מהיכן ואיך מנתקים אותם בשעת חירום.
 • בדקו שהנכם מכירים מקום הימצאותו ותקינותו של המטף וארון הכיבוי.

הימלטות משריפה

 • אם הדרך החוצה פנויה, צאו החוצה מיד והזעיקו את מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה.
 • בצאתכם מהדירה הבוערת, סיגרו את דלת הכניסה אך אל תנעלו!
 • אם אי אפשר לצאת החוצה, רכזו את כל השוהים במקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.
 • אסור לקפוץ מקומה גבוהה, הזעיקו עזרה והמתינו לבוא הכבאים.
 • ברגע שיצאתם מהבניין החוצה, הישארו בחוץ! אל תחזרו אל הבניין בשום מצב ואל תעזבו את המקום.

נלכדתם במבנה בוער, מה עושים?

 • הזעיקו מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה.
 • יש ללכת בהליכה שפופה (העשן עולה למעלה), או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה לאורך הקיר ולחפש את היציאה הקרובה.
 • אם אין אפשרות לצאת, יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם, לסגור את הדלת ולפתוח חלון לקבלת אוויר מבחוץ.
 • במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות, אל תפתחו בשום אופן את הדלת, גשו לדלת וגעו בידית, אם היא חמה, אל תצאו החוצה!
 • מנעו מהאש והעשן לחדור לדירתכם בעזרת מגבת או שמיכה רטובה. במקרה הצורך, כסו את איברי הנשימה במטלית רטובה, גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר צח
 • עשן החודר למקום סגור הוא מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן התכופפו ואפילו זחלו על הרצפה לאוויר נקי.
 • הגיעו לחלון והזעיקו עזרה, צעקו ונופפו בבד לבן או צבעוני והמתינו לכוחות ההצלה.
 • בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!  

כיבוי עצמי כאשר אש אחזה בבגדים

 • עצרו – אין לרוץ.
 • רדו בזהירות לרצפה והתגלגלו הלוך וחזור עד לכיבוי האש, כאשר הפנים מכוסות בידיים.
 • במידה ונתקלתם באדם בוער, הורידו אותו אל הרצפה וגלגלו אותו עד כיבוי האש.
 • במידה וניתן, יש לעטוף את האדם הבוער עם שמיכה, מעיל, סדין או כל אמצעי אחר ולהזעיק עזרה מידית .

כשפורצת שריפה, חשוב להגיב מהר ולכבות את האש כבר בתחילתה. אם לא מצליחים, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות,

הכרת ההנחיות מראש – יכולות להציל חיים.

 

מספרי חירום במקרה שריפה:   כיבוי אש – 102  ,  סייר ביטחון האוניברסיטה  054-4466398

 

כיבוי שריפה בראשיתה  

 • בשריפת מכשיר חשמלי, נתקו את אספקת החשמל לדירה (אין לנתק את המכשיר החשמלי מהתקע) ונסו לחנוק את האש באמצעות מטלית או מטף כיבוי אש.
 • אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" בשל סכנת התחשמלות.
 • במידה וסיר או כלי טיגון התלקח, אין לשפוך מים על השמן הבוער! כסו את הסיר/כלי הטיגון בעזרת מכסה, מגבת או כל כיסוי אחר ונתקו את אספקת גז הבישול
 • הזעיקו את מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה במקביל לניסיונות כיבוי השריפה.
 • לא הצלחתם לכבות את השריפה, יש לברוח מיד מן המקום בטרם תגבר האש והחלל יתמלא בעשן סמיך ורעיל.
 • אם נתיב המילוט שלכם בסכנה או אינכם יכולים לכבות את האש באופן בטוח – עזבו מיד את אזור הדליקה!
 • העשן הוא האויב המסוכן ביותר בזמן שריפה, מרבית הפגיעות בשריפות הן משאיפת עשן.
 • אין לשפוך מים על נוזל דליק (שמן) כשהוא בוער – יש לפעול לחניקת האש באמצעות מטף או כיסוי הכלי.
 • למדו את "נקודות השליטה" על מקורות החשמל והגז של הבית, מהיכן ואיך מנתקים אותם בשעת חירום.
 • בדקו שהנכם מכירים מקום הימצאותו ותקינותו של המטף וארון הכיבוי.

הימלטות משריפה

 • אם הדרך החוצה פנויה, צאו החוצה מיד והזעיקו את מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה.
 • בצאתכם מהדירה הבוערת, סיגרו את דלת הכניסה אך אל תנעלו!
 • אם אי אפשר לצאת החוצה, רכזו את כל השוהים במקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.
 • אסור לקפוץ מקומה גבוהה, הזעיקו עזרה והמתינו לבוא הכבאים.
 • ברגע שיצאתם מהבניין החוצה, הישארו בחוץ! אל תחזרו אל הבניין בשום מצב ואל תעזבו את המקום.

נלכדתם במבנה בוער, מה עושים?

 • הזעיקו מכבי האש / ביטחון האוניברסיטה.
 • יש ללכת בהליכה שפופה (העשן עולה למעלה), או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה לאורך הקיר ולחפש את היציאה הקרובה.
 • אם אין אפשרות לצאת, יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם, לסגור את הדלת ולפתוח חלון לקבלת אוויר מבחוץ.
 • במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות, אל תפתחו בשום אופן את הדלת, גשו לדלת וגעו בידית, אם היא חמה, אל תצאו החוצה!
 • מנעו מהאש והעשן לחדור לדירתכם בעזרת מגבת או שמיכה רטובה. במקרה הצורך, כסו את איברי הנשימה במטלית רטובה, גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר צח
 • עשן החודר למקום סגור הוא מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן התכופפו ואפילו זחלו על הרצפה לאוויר נקי.
 • הגיעו לחלון והזעיקו עזרה, צעקו ונופפו בבד לבן או צבעוני והמתינו לכוחות ההצלה.
 • בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!  

כיבוי עצמי כאשר אש אחזה בבגדים

 • עצרו – אין לרוץ.
 • רדו בזהירות לרצפה והתגלגלו הלוך וחזור עד לכיבוי האש, כאשר הפנים מכוסות בידיים.
 • במידה ונתקלתם באדם בוער, הורידו אותו אל הרצפה וגלגלו אותו עד כיבוי האש.
 • במידה וניתן, יש לעטוף את האדם הבוער עם שמיכה, מעיל, סדין או כל אמצעי אחר ולהזעיק עזרה מידית .

כל עובדי האוניברסיטה חייבים להתמצא במיקומו ובתפעולו של ציוד הכיבוי והחירום במקומות עבודתם. במקרה של שריפה או חשד בשריפה (כגון הפעלת אזעקת עשן),

התגובה תהיה תלויה בקרבה למקום השריפה ובהוראות רשמיות.

 • אם אתם נמצאים בקרבת מקום, נסו להעריך את חומרת המצב, ואם אתם יכולים: עשו כל שביכולתכם לכבות את האש או לאתר אותה,
 • הזעיקו עזרה ( כיבוי אש – 102, סייר ביטחון האוניברסיטה 054-4466398 ), נתקו מיד את מפסקי זרם החשמל הנמצאים בכניסה לבניין ודאגו לפינוי המבנה, ניתן להשתמש במערכת הכריזה.
 • אם פרצה שריפה בסמוך למיכלי גזים דליקים, רעילים או מחמצנים, סיגרו אותם מיד. נסו לסלק מיכלים העלולים להיפגע מחום השריפה, בייחוד אם הם מכילים גז רעיל, דליק או מחמצן.
 • במידה ומעורבים בשריפה חומרים מסוכנים: רדיואקטיביים, ביולוגיים או כימיים, אין לטפל בשריפה, יש להודיע לביטחון ולפנות את הבניין.
 • בעת הדיווח  יש למסור את מיקום האירוע, בניין, קומה וחדר. כמו כן יש למסור את פרטי המודיע ומספר הטלפון הקווי והסלולרי.

ציוד הכיבוי המצוי באתרים השונים מותאם לרמת הסיכון הצפויה בכל אתר, והוא כולל מטפי כיבוי, גלגלוני מים וזרנוקים, ברזי כיבוי.

יש להדריך את העובדים בדבר מיקומו של הציוד ותפעולו הנכון.

אין להשתמש בציוד הכיבוי והחירום שלא לצורך, או למטרות שונות מאלה להן הוא מיועד.

אין להוציא את הציוד הנייד מהמקום המיועד לו,

אין לחסום את דרכי הגישה לציוד כיבוי או חירום מכל סוג בחפצים אחרים, גם אם הם ניידים.

יש להודיע מיד לביטחון על כל שימוש בציוד כיבוי או חירום, ועל גילוי כל תקלה בציוד או במערכת המים (כגון זרנוקים או מקלחות חירום).

ציוד כיבוי נייד ואופן הפעלתו

מטפי BCF  – מומלצים לשימוש בחדרי מחשב ולייזר, וכן בלוחות בקרה, במכשירי חשמל, במנועים ובמחוללים, משום שאינם גורמים נזק. הם מתאימים גם לשריפות של נוזלים וגזים דליקים.

להפעלת המטף –  יש לסובב את הניצרה ולשלוף אותה, לכוון את הפייה אל האש וללחוץ על ידית ההפעלה.

מטפי פחמן דו – חמצני (CO2) (ידניים או על גלגלים) מיועדים לשריפות קטנות במנועים חשמליים, במעגלים חשמליים, בחדרי מחשב או לייזר,

הם פחות אפקטיביים ממטפי  BCF, אבל הם מומלצים לשימוש כלפי ציוד רגיש, משום שאינם גורמים נזק עקב פעולתם.

להפעלה, סובבו את הנצרה ושילפו אותה, כוונו את הפייה אל האש ולחצו על ידית ההפעלה.

מטפי אבקה (ידניים או על גלגלים) הם אפקטיביים ביותר, אבל האבקה גורמת נזק רב לציוד אלקטרוני ולציוד רגיש אחר (כגון עדשות בחדר לייזר).

האבקה מיועדת לשריפות של מוצקים, נוזלים וגזים דליקים.

ההפעלה מותרת לאנשים שהוסמכו לכך בלבד!

להפעלה, סובבו את הנצרה ושילפו אותה, כוונו את הפייה אל האש ולחצו על ידית ההפעלה.

ציוד כיבוי קבוע

בציוד המתואר להלן (למעט שמיכות אש) ישתמשו רק אנשים מוסמכים או אנשי רשות הכבאות.

שמיכת כיבוי אש – משמשות לעטיפת אדם בוער כדי לכבות את האש. הן נמצאות בתוך הבניינים ליד הכניסה, וכן בכמה מסדרונות בקומות השונות.

לשימוש בשמיכה –  קרע את העטיפה ושלוף את השמיכה!

גלגלון כיבוי –  הוא צינור המחובר למערכת המים ונמצא בארונות הכיבוי, באורך 20 מ' ובקוטר 1 צול. הגלגלון משמש לכיבוי שריפות בנוזלים ובמוצקים, בתנאי 1/4 – 3/4 שזרם החשמל נותק.

ההפעלה מותרת לאנשים שהוסמכו לכך בלבד!

ברזי הכיבוי – מחוברים למערכת המים ונמצא בארונות הכיבוי. בקרבתם נמצאים זרנוקי בד באורך 15 מ' המשמשים כמו הגלגלונים, לכיבוי שריפות בנוזלים ובמוצקים, אולם הם מספקים כמויות גדולות יותר של מים. ההפעלה מותרת לאנשים שהוסמכו לכך בלבד!

מטפי אבקה אוטומטיים – מכילים אבקה רב תכליתית, משמשים לכיבוי שריפות במוליכי החימום המרכזי ובדודי קיטור.

מטפי הלון אוטומטיים –  מכילים גז הלון, משמשים לכיבוי אש בלוחות חשמל, ולהגנת מערכות מחשב ומערכות אלקטרוניות.

חומרים כימיים העלולים לגרום לשריפות במעבדה הם מוצקים מקבוצת המתכות האלקליות, אבקות מתכתיות דקיקות (אלומיניום, מגנזיום וכו'), ואלקלים מתכתיים, זרחן ותרכובותיו.

כיבוי שריפה של חומרים אלה יש לבצע על ידי שימוש במטף אבקה יבשה למתכות (בצבע צהוב).

כימיקלים יאוחסנו במכלים מתאימים ומסומנים, במקומות מאווררים היטב שיהיו גם חסיני אש, במידת הצורך.

יש להתייעץ עם יחידת הבטיחות בכל הנוגע לבטיחות בהובלה, בטלטול, באחסנה ובשימוש בכימיקלים באופן שיצמצם סכנת שריפה.

הרחק חומרים דליקים ממקור אש ומתנורי חימום, דאג לאחסון סולוונטים במקומות המיועדים להם.

בעת שימוש במבער גז, הרחק חומרים העלולים להתלקח, כמו כן סגור היטב את שסתום המיכל.

בעת שימוש באמבט חימום מים, דאג למילויו.

 

 
מרבית השריפות נובעות מתקלה כלשהיא בחיווט החשמל או משימוש לא זהיר במכשירי חשמל.
 
כך ניתן למנוע שריפה . 
 

סימני האזהרה לבעיות חשמל 

בעיות חשמל למיניהן ניתן לאתר לפני שתפרוץ שריפה ומישהו יפגע. שימו לב לכל פעילות חשמלית לא רגילה, כמו: 

 • בזמן מגע במכשיר חשמלי מרגישים דקירה/עקצוץ קל
 • שינוי בצבע של שקע חשמלי
 • ניצוצות או ריח לא נעים היוצאים ממכשיר חשמלי, תקע  או חיווט חשמלי
 • תאורה מהבהבת לסירוגין

אם שמתם לב לאחד מסימני אזהרה אלו, ו/או מכשיר חשמלי מתפקד באופן מוזר, נקטו בצעדים הנדרשים למניעת סכנה:

 • נתקו מיידית את מכשיר החשמל הלא תקין ואם נחוץ, נתקו את אספקת החשמל למכשיר על ידי הורדת המתג בארון החשמל וטפלו בבעיה
 • כאשר קיים ספק, הזמינו חשמלאי מוסמך לצורך בדיקה של מערכת החשמל

בטיחות אש עם מכשירי חשמל  

 • בדקו ויזואלית באופן שיגרתי את מכשירי החשמל וכבלי החשמל.
 • בצעו בדיקה תקופתית למערכת החשמל על ידי חשמלאי מוסמך, מומלץ לפני החורף.
 • תקלות במערכת ובמכשירי חשמל יתוקנו רק על ידי חשמלאי מוסמך.
 • חוטי חשמל שרופים או רופפים עלולים לגרום לדליקה. החליפו את כל הכבלים הבלויים, הפגומים או הישנים באופן מיידי באמצעות בעל מקצוע מורשה.
 • אין להפעיל מכשירי חשמל רבים על שקע חשמלי אחד, למניעת עומס יתר וכשל במערכת החשמל העלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
 • אל תשאירו מפסקים/שקעים שבורים.
 • שמרו על מכשירי חשמל הרחק מרצפה רטובה ושימו לב למכשירי חשמל במטבח.
 • אין להניח מחשב נייד על מצע רך כגון מזרן או שמיכה. המחשב זקוק לפתח אוורור, ולכן דורש מצע קשה כגון שולחן או משטח ייעודי.
 • בזמן קניית מכשיר חשמלי בדקו כי הינו בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
 • אל תאפשרו לילדים לשחק עם או ליד מכשירי חשמל כדוגמת תנורי חימום, מגהצים ומייבשי שיער.
 • אסור לקפל סדין חשמלי בעודו מחובר לחשמל, למניעת קצר ודליקה .
 • בשימוש עם תנורים ומפזרי חום, הרחיקו כל חפץ העלול להתלקח סביבם ואל תשאירו אותם פועלים בשעות השינה.
 • לעולם על תעמיסו על שקעים, גם לא באמצעות שימוש במפצלים .
 • נתקו את החשמל מיידית והחליפו מיידית מתגים, באמצעות חשמלאי מוסמך, אשר  חמים למגע, ישנים או בלויים .
 • בדקו באופן קבוע את כלי העבודה החשמליים שלכם ובררו אם יש עליהם סימני שחיקה ובלאי .
 • אין להשאיר מכשירי חשמל דולקים ללא השגחה ובפרט בחדרים סגורים . 
 
 

תחזוקה לקויה, תקלות, רשלנות או חבלה. דליפה של גז בישול עלולה להביא לפיצוץ ולסתיים באסון.

 

כך תשמרו מפני ובזמן דליפת גז

 • להקפיד על מערכת גז תקינה ומתוחזקת היטב, בהתאם לדרישות ת"י 158, הכוללת בדיקת תקינות תקופתית על ידי ספק הגז אחת ל-5 שנים.
 • חיבור מכשירי גז יבוצע אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך.
 • אין להשאיר גז דולק בכיריים ללא השגחה, גם לא לזמן קצר ביותר.
 • יש להקפיד על סגירת הברז הראשי למכשיר הגז, בכל עת שהמכשיר אינו בשימוש. 
 • ריח של גז בסביבתכם מהווה סימן שישנה דליפת גז במקום.
 • במקרה של דליפת גז, יש לדווח על כך לשירותי הכבאות וההצלה, בטלפון 102, ולהודיע לספק הגז.
 • יש לסגור את אספקת הגז למקור הדליפה. ככל שזמן הדליפה קצר יותר, כך ריכוז הגז שישתחרר יהיה קטן יותר והסכנה תפחת.
 • לפתוח חלונות לאיוורור הבית והוצאת הגז כלפי חוץ.
 • במידה ומקור הדליפה אינו ידוע או שלא ניתן להפסיקו , יש להתרחק מהמקום.
 • להרחיק כל גורם שיכול לגרום לניצוץ, כמו סיגריות או שימוש במכשירים סלולריים! כמו כן אין לגעת במערכת החשמל! אין לכבות או להדליק מקורות חשמל ותאורה באזור דליפת גז!
 • יש להרחיק אנשים מאזור הדליפה עד להגעת כוחות החרום
 • במידה ונותקה אספקת הגז לדירה ולבניין, חידוש אספקת הגז יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מטעם ספק הגז 

בשריפות הנגרמות מחומרי עישון, החומרים שלרב נדלקים הם מזרונים, מצעים וריפוד הרהיטים.

כך תמנעו שריפה בבית מסיגריה. 

 • שמרו גפרורים ומצתים במקום גבוה ורחוק מהישג ידם ועיניהם של ילדים
 • השתמשו במאפרות גדולות ועמוקות, ונקו אותן לעיתים תכופות.

 • בדקו תמיד בדלי סיגריות העלולים לעשן, בין ומתחת לכריות ועל גבי הריפוד ובפחי האשפה.

 • כבו סיגריות לחלוטין במים לפני זריקתן

 • אסור לעשן במיטה או בשכיבה, במיוחד אם אתם מנומנמים, נוטלים תרופות או אחרי שתית אלכוהול.

 • אל תעשנו בכורסא מול הטלוויזיה אם אתם נוטים להירדם.

 • מומלץ להתקין גלאי עשן בביתכם.

 
 
 • יש להרחיק כל מקור אנרגיה מאזור המיטה או הספה (נרות, סיגריות, גפרורים, מחשב נייד או סדינים חשמליים) העלול לגרום להתלקחות המזרון.
 • מומלץ על רכישת מזרונים עמידים באש עם תווית של תו תקן עמידות בהידלקות.

  • למה כדאי לקנות מזרון עם עמידות בהידלקות

   במידה והמזרון מתלקח, עמידות האש של המזרון יכולה לגרום לאש לדעוך מעצמה כאשר מקור האש כבה ובמקרים מסוימים אף למנוע את התפתחות הדליקה. בנוסף, מקטינה עמידות האש את טמפרטורת הבעירה ומאטה את קצב הבעירה, דבר שמגדיל את הסיכוי לגילוי הדליקה.

  • איך אפשר לדעת שהמזרן שאני רוכש בעל עמידות בהידלקות?

   בבואכם לרכוש מזרון, חפשו את התווית שמציינת "לשימוש ביתי סיכון נמוך" או את קיומו של חומר מעכב בעירה.