בטיחות בינוי ותחזוקה

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

סיכונים אופייניים

 • התנעת מנגנונים – ללא אמצעי בטיחות.
 • הפעלת ציוד – שלא בתאום בין מפעילים.
 • נטרול חלקי של המכונה כאשר יתר הציוד פועל.
 • כניסה למקומות סגורים לביצוע פעילות ללא הבטחת אי הפעלת הציוד בין חשמלי, פנאומאטי, הידראולי וכדומה.
 • כניסה למקומות סגורים ללא בדיקה לזיהומים וללא ציוד הגנה מתאים.
 • עבודות חמות הגורמות לניצוצות וגיצים.
 • חפירות ובניה היוצרות בעיות מפולת.
 • עבודה בגובה ועל גגות תלולים ושבירים.
 • עבודה בתנאי תאורה לקויה, רעש, תנאי סביבה קשים.
 • עבודה עם חלקים משומנים, עם גריז וכדומה.
 • חשיפה לחומרים רעילים ומזיקים כתוצאה מפרוק צנרת, מיכל, משאבה ועוד.
 • פעולות הרמה וטלטול של פריטים ללא ידיעת משקלם.
 • הקמת מערכת חדשה, מכונה או מפעל.
 • עבודה מקצועית, מורכבת, אתגרית ועם סיכונים רבים.
 • שעות עבודה רבות ללא חשבון על מנת להשמיש הציוד מחדש.

פתרונות אפשריים

 • תכנן מראש לצורת התיקון גם אם לכאורה זה גורם לבזבוז זמן.
 • לא לאלתר.
 • לבצע ניתוקים מבוקרים לציוד כך שלא ניתן יהיה להפעילו ללא הסכמת המנתק ובידיעתו.
 • ללמוד מראש סיכונים ומפגעים אפשריים ולתת פתרונות מתאימים.
 • תאום מלא בין כל העובדים על אותו ציוד.
 • מנגנוני ניתוק סכנה – בסמיכות לעובד התחזוקה.
 • nאין לקחת סיכונים מתוך הנחה – לי זה לא יקרה.
 • nלשמור מכל משמר על כללי הבטיחות והגהות.
 • nבהפעלות ניסיוניות יש לשמור על כללי בטיחות תוך לקיחה בחשבון של תקלות שבר.
 • nהפעלת שיטה של הרשאת פעולות תחזוקה.
 • nשימוש בכלים מאיכות מעולה ושמירה על שלמותם.
 • nשימוש בציוד וכלים רק על פי הוראות היצרן.
 • nשימוש בציוד תקני שעבר בדיקות ובחינות מתאימות.
 • ונשמרתם  מאוד  לנפשותיכם.

חובות המעביד

 • לדאוג לכך  שכל האביזרים ושיטות העבודה יהיו בטוחים.
 • לדאוג שכל העובדים בכל הדרגים ידעו את שיטות העבודה והבטיחות בעבודה.
 • לדאוג לקיום הוראות ונהלים במשך כל שעות העבודה.
 • לצורך קיום ההוראות והנהלים,ישנם מנהלי מחלקות מנהלי עבודה, ממונה על הבטיחות , נאמני בטיחות ועוד.
 • מנהל העבודה – תפקידו להשגיח שעובדיו מקיימים את הוראות הבטיחות ולתקן מפגעים.
 • הדרכת עובדים שוטפת.

בטיחות בכלי עבודה

 • יש לבחור בכלי יד המתאים לסוג העבודה ולהשתמש בו בצורה נכונה.
 • יש להחזיק את כלי היד בארגז כלים או במקום אחר המיועד לכך, מסודרים נקיים ותקינים.
 • אין לשאת בכיסי הבגדים כלי יד חדים כגון :
 • סכין, מברג, מסמן, מחוגת עוקצים וכו'. אלא בתוך נרתיק או כלי אחר המיועד לכך.
 • אין להשאיר כלים במקום מוגבה ללא השגחה ע"מ לא לפגוע בעובדים אחרים כתוצאה מנפילה או החלקה של כלים.
 • יש להשתמש בכלי יד תקינים בלבד.
 • יש להשתמש בציוד מגן בהתאם לסוג העבודה שמבצעים עם הכלי.
 • יש לסדר את כלי העבודה בבית המלאכה כאשר כל כלי תלוי בנפרד ומוכן לעבודה.
 • מנהל העבודה יבצע ביקורת תקופתית לוודא את קיום ההוראות הנ"ל.
 • מנהל העבודה ידווח לממונה על הבטיחות על תוצאות הבדיקות התקופתיות.
 • מנהל העבודה יוודא שלא ישתמשו בכלי יד למטרה שלה הכלי אינו נועד.

השחזה


אחת מצורות העיבוד השבבי אשר ייחודה ברמת הדיוק הגבוהה.

סיכונים ומפגעים בעבודות השחזה

 • אבן פגומה – העפה בכוח צנטריפוגלי  
 • שבבים – פגיעות: גוף, עיניים.
 • אי יציבות העובד – העפה בכוח
 • אי איזון האבן – הוספת מאמצים למע' ההשחזה.
 • אבק ההשחזה – פגיעות עור, דרכי נשימה ומחלות מקצוע.
 • הנעה חשמלית – פגיעות חשמל (יש להשתמש במנועים בעלי בידוד כפול).
 • רעש – הורדת מפלס הרעש מתחת ל– 85dB.

הוראות ואמצעי בטיחות לעבודות השחזה

אבני השחזה – התאמת מידות האבן למתקן ההשחזה

גילוי סדקים:

 • צליל
 • אבן שלמה (צליל נקי וחד).
 • אבן פגומה (צליל עמום ואטום).
 • הרצה  כ- 5 דקות במתקן מוגן ובמהירות מקסימלית מותרת.

מתקני השחזה

 • התאמת מהירות היקפית של האבן למהירות סיבוב מתקן ההשחזה
 • בדיקת האבן ל"זריקה"
 • מפסקי גבול לתנועת השולחן
 • מערכת יניקת אבק + מאגרי נוזל סופח
 • אמצעי ריתום נאותים: התקנים, מגנט
 • מרווח בין משענת העובד לאבן כ- 1.5 מ"מ
 • תאורה נאותה – מניעת אפקט סטרובוסקופי
 • מיגון היקפי מתאים ויציב :
 •  ציוד מגן אישי: משקפי מגן, מסכה עם מסנן, איסור שימוש בכפפות.

ריתוך


אחת הצורות לעיבוד בחם המלווה בהתכה של קצות החלקים המחוברים. (סכנות וכללי בטיחות)

פגיעות עור

הגורם:

 • קרינה אולטרה סגולית.
 • קרינה אינפרא אדומה.
 • נתזים וגיצים.

אמצעי הגנה

ביגוד (סדר עדיפויות: 1. עור, 2. צמר, 3. כותנה).
 

פגיעות עיניים

הגורם:

 • קרינה אולטרה סגולית (ישירה ועקיפה).
 • קרינה אינפרא אדומה.
 • נתזי מתכת (ניתנים להוצאה ע"י מגנט).
 • נתזי סיגים (לא ניתנים להוצאה ע"י מגנט).

אמצעי הגנה וכללי בטיחות

 • משקפיים.
 • פרגודים.
 • צבע בולע קרינה.
 • מסכות:
 • סוגי מבנה מסכה (מסכת ראש, מסכה נתמכת יד, מסכה עם חלון).
 • סוגי זכוכיות מגן (חלוקה של מס' זכוכיות לפי סוג ריתוך).
 • מסכות מיוחדות (אלקטרוניות)
 • יתרון: שינוי גוון הזכוכית בהתאם לעוצמת האור הפוגעת.
 • חסרונות: – עלות גבוהה.
 • עבודה בשמש.
 • השפעה הדדית של מס' מוקדי ריתוך.
 • סכנה בעת הריתוך למרכיבי עדשות מגע.

ריתוך חשמלי


הקפדה על מוליכים שלמים ומבודדים למניעת התחשמלות.

 • כבל העובד וצבת החיבור בחתך מתאים לזרמים.
 • אסור לרתך מטען התלוי על שרשרת מנוף או עגורן.
 • יש לבדוק תקופתית את הרתכת על ידי חשמלאי מוסמך.
 • שימוש במסכת פנים עם זכוכית כהה בדרגה מתאימה למניעת פגיעה ברשתית העין.
 • כיסוי חלקי גוף חשופים למניעת קרינה על העור.
 • הרחקת העשן מהרתך והלאה למניעת נשימת הגזים הרעילים הנוצרים בתהליך הריתוך.  

כלי עבודה מטלטלים חשמליים ופנאומטיים


כלי עבודה ידניים מטלטלים (חשמליים ופנאומטיים) הם חיוניים ויעילים, אך יחד עם זאת מהווים סיכונים שמקורם בשני תחומים:

 • nהשימוש בחשמל או אוויר דחוס כמקור אנרגיה לכלי.
 • nכלי עבודה שיכולים בתנאים מסוימים להיות מקור של סיכון בטיחותי ללא תלות במקור אנרגיה.

שימוש בכלי עבודה מטלטלים מחייב :

 • אמצעי זהירות מיוחדים
 • עבודה מקצועית
 • תחזוקה נכונה
 • שימוש לפי כללי והוראות בטיחות
 • להשתמש בכלי יד תקינים בלבד
 • אל תסיר את המגנים מהכלי.
 • להשתמש בידיות עזר ותמיכה שסופקו ע"י היצרן.
 • להשתמש בכלי עם מפסק בטיחות
 • יש לבחור בכלי היד המתאים לסוג העבודה ולהשתמש בו בצורה נכונה.
 • להשתמש רק באביזרים ובחיבורים המיועדים לכלי.
 • להשתמש בציוד מגן בהתאם לסוג העבודה שעובדים עם הכלי.
 • להרחיק את הידיים והביגוד מהחלק הפעיל של הכלי.
 • להשתמש בכלי יד שהידיים נקיות משמן או משומן.
 • יש להחזיק את כלי היד בארון כלים או במקום אחר המיועד לכך, מסודרים, נקיים, ותקינים.
 • אין להשאיר כלים ללא השגחה.
 • התקנה, בדיקה, פירוק או שינוי של כלים מטלטלים תיעשה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו לכך ועל פי תנאי ההסמכה.

עיקרי הנחיות הבטיחות שיש ליישם

עיקרי החוקים והתקנות

 • חוק אירגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954

  • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים  על הבטיחות (1996),

  • ועדות בטיחות ונאמני בטיחות (1960),

  • מסירת מידע והדרכת עובדים (1984),

  • תכנית בטיחות 1984) התשכ"א- (1960)

 • פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש, תש"ל – 1970

  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז – 2007.
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח (התשכ"ז- 1966), עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים (התשנ"ג- –        1992).
  • תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות (תשכ"ה- 1965), עזרה ראשונה במקומות עבודה (תשמ"ח- 1988), ציוד מגן אישי (תשנ"ז- 1997).
  • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) תשמ"ד- 1984
 • חוק החשמל תשי"ד – 1954 ותקנותיו

 • תקנות בטיחות בעבודה (חשמל), התשיין – 1990
 • חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 ותקנותיו
 • חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג – 1993 תקנותיו וצווים
 • חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג – 1993
 • תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט – 1959
 • חוק שירותי הכבאות תשי"ט- 1959 ותקנותיו.

עיקרי הנחיות הבטיחות

 • הנחיות הבטיחות כוללות את הנושאים העיקריים הבאים:
 • חלוקת אתר העבודה לאזורי פעילות שונים לפי ייעודם.
 • גידור כללי של כל אתר
 • הגדרת כניסות ויציאות מהאתר לכלי רכב ולהלכי רגל, כולל יציאות חירום.
 • מיגון מכונות וציוד בעלי חלקים נעים ומסתובבים.
 • ווידוא המצאות או התקנת ציוד כיבוי אש: ברזי השריפה ועמדות הכיבוי המכסים שטח האתר.
 • דרישות לשימוש בציוד מגן אישי באזורים השונים.
 • שילוט בטיחותי– שלטי הכוונה, שלטי התראה ושלטים נוספים ככל שיידרש.
 • תכנון דרכי מילוט ויציאות חירום מהאתר
 • סידורי בטיחות נאותים לעבודה בכל שעות היום, כגון תאורה, שילוט, כריזה.
 • תכנון מערכת החשמל באתר באופן בטיחותי לפי דרישות של חוק החשמל ותקנותיו.
 • בטיחות בעבודה של כלים מכאניים כבדים
 •  המצאות ומיקום ציוד עזרה ראשונה וציוד חירום וחילוץ.

נהלי בטיחות שיש על הקבלן לבצע 

 • תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודה באתר תוך התייחסות לדרישות החוק. כמו כן, מתחייב הקבלן לנהוג בהתאם לתכנית הבטיחות אותה יציג, המתייחסת לסדרי העבודה המיוחדים הנוגעים לעבודה באתר בניה.
 • תיאומים עם הרשויות הרלוונטיות בשטח עבודתו: רשויות מקומיות, שירותי כיבוי אש והצלה, משטרת ישראל, וגופים נוספים הנוגעים בדבר כגון חברת החשמל ובזק.
 • נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים לבצוע העבודות ולקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה, התקנות שהותקנו על פיה וכל הוראה או דרישה אחרת על פי כל דין וכן לקיים את תכנית הבטיחות במלואה כך שהוא ועובדיו יעמדו בכל דרישות החוק
 • עמידה בכל אמצעי הבטיחות שידרשו ע"י ממונה הבטיחות של האוניברסיטה והבתאם לנוהל הבטיחות לעבודת קבלנים בשטחי האוניברסיטה (קישור) .
 • חובת הימצאות מנהל עבודה וממונה בטיחות באתר העבודה. יש להתקין במקום בולט לעין באתר העבודה שילוט המפרט את שמו ושם מנהל העבודה מטעמו ופרטי התקשרות שלהם כמו כן, יש לציין את מהות העבודה המתבצעת, בהתאם לתקנות הבניה ובהתאם לדרישות משרד התמ"ת/ המפקח על העבודה.
 • באחריות הקבלן לספק ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים ולוודא כי השימוש, ההפעלה ותחזוקת הציוד יהיו בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה ולתקנות שהותקנו מכוחה. 
 • העובדים באתר, ימוגנו כנגד רעש חריג ואבק באותם מקומות בהם קיימת חשיפה לרעש מזיק ולאבק ויהיו כשירים לעסוק בכך מבחינה בריאותית בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד 1984 ותקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק).
 • באחריות הקבלן להדריך את עובדיו, כולל: קבלני המשנה, ספקים, נציגים ועובדיהם, ולפעול בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).  כל ההדרכות הנדרשות לסוגי העבודות והסיכונים השונים בעבודה. ההדרכות יבוצעו ויותאמו לשפה מדוברת ע"י העובדים על מנת למנוע אי הבנות לגבי הסיכונים והבטיחות בעבודה.
 • הקבלן מחוייב לספק ציוד מגן אישי המתאים לסוג העבודה המתבצעת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
 • על הקבלן לוודא שמפעילי מלגזות מכונות הרמה (כגון: מנופים / עגורנים) ואתתים מטעמו יעמדו בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה , לרבות הצגת תעודת הסמכה ורישיונות נהיגה בתוקף.
 • על הקבלן לוודא כי הכלים בהם הוא משתמש בעבודות באתר העבודה יהיו מורשים וכשירים.
 • עם סיום ביצוע העבודות באתר על הקבלן לוודא החזרת האתר (השטח) במצב סביר וללא מפגעי בטיחות.

 

גידור, תיחום ומעקים

אתר הבניה יהיה מגודר לאורך כל היקפו ויופרד ממדרכות ושטחים סמוכים על ידי גדר רשת סגורה בגובה של 2 מטר, עטופה לכל גובהה בבד יוטה או בגדר איסכורית.

דרישות עיקריות למבנה הגדר:

 • הגדר תהיה יציבה ועומדת בפני לחץ אופקי למניעת נפילתה.
 • לא יהיו בצד החיצוני של הגדר פינות חדות, לא יבלטו קרשים, מסמרים, ברזלים או כל דבר אחר מהאתר אל מחוצה לו
 • פתיחת שערים שבגדר לא תהווה סכנה לשוהים / עוברים בשטח הסמוך לגדר.
 • לפני תחילת יום עבודה יערך סיור ובדיקת השטח הגובל באתר הבנייה הסיור יכלול בדיקת תקינות הגידור, איתור וסילוק מפגעים וסקירה ויזואלית.
 • בכל מקום באתר בו קיים הפרש מפלסים מעל 60 ס"מ יותקנו מעקים בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1142. גובה המעקה יהיה לפחות 90 ס"מ.

 

כניסות/ יציאות – דרכי מילוט ויציאות חירום

לאתר יתוכנן שער נפרד לכניסה/יציאה לאנשים ברוחב של 90 ס"מ השער יוגדר גם כיציאת חירום וישמש למילוט אנשים. רצוי להתקין שערים נוספים (לפחות אחד נוסף) למילוט. זאת בנוסף לשערי כניסה ויציאה של צמ"ה (ציוד מכאני הנדסי ומשאיות)

יש לתכנן שבילים ודרכי גישה לשערי החירום, יש לוודא כי נתיבי המילוט יהיו פנויים ממכשולים..

הערה: שער יציאת החירום יהיה שער כנפי, נפתח לכיוון המילוט מצויד במנגנון המאפשר פתיחה מבפנים ללא מפתחות (מנעול פרפר, הסגר מכאני ללא נעילה).

 

מיגון מכונות

יש למגן חלקים נעים בציוד ומתקנים הנימצאים באתר כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח 1988

הערה: יש להכניס אל תוך האתר אך ורק ציוד תקני העונה על דרישות  התקנה.

 

כיבוי אש ומניעת דליקות

יוצבו באתר, מטפי כיבוי אש נגישים ומתאימים כך שיכוסה כל שטח האתר. כמו כן, יש לוודא נגישות לציוד ולעמדות כיבוי אש,   

במידה ויותקן באתר גנראטור עם מיכל דלק חיצוני, המיכל יוצב בתוך מאצרה עם מטף כנדרש ע"  המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת. יש למקם בקרבתו עגלת קצף ניידת.

כאמור, ציוד כיבוי אש יהיה נגיש, ממוקם במקומות לא חסומים ומשולט באמצעות שילוט תיקני בולט לעין.

 

מערכת חשמל, תאורה ותאורת חירום

מערכת החשמל תתוכנן ע"י מהנדס חשמל מוסמך ע"פ חוק החשמל (1954) ותקנותיו המעודכנות.

אביזרי החשמל בכל אזור החשוף לפגעי רטיבות או מזג אוויר (הציוד הממוקם בשטחים פתוחים) יהיו מסוג "מוגן מים" ברמה של IP65.

במקרה ויתוכננו עבודות באתר בשעות החשיכה:

 • תותקן תאורה בכל שטח האתר.
 • תותקן תאורת חירום המגובה על ידי ספק עצמאי (גנראטור) בתוך האתר לאורך דרכי המילוט.
 • באיזורים בהם יאוחסני חומרים דליקים יש לוודא מערכת מוגנת התפוצצות

 

שילוט

יש לשלט את האתר: 

 • שילוט אזהרה – שלטים המזהירים מפני סכנה אפשרית כגון: חומרים מתלקחים, חומרים מסוכנים, סכנת נפילה, התחשמלות.
 • שילוט הוראה – שלטים המחייבים על נקיטת אמצעי בטיחות כגון: שימוש בציוד מגן, איסור מעבר/כניסה, איסור עישון
 • שילוט חירום – שלטים על עמדות כיבוי, עזרה ראשונה, טלפון חירום, שילוט הכוונה והתמצאות.
 • תוכנית שילוט לאתר תוכן על ידי ממונה בטיחות של האתר ותאושר על ידי מנהל האתר – בהתאם לדרישות החוק.
 • שילוט האוסר באופן מוחלט כניסה לאתר לזרים ושילוט המחייב לכל המורשה לכניסה שימוש בציוד המגן (כובע מגן, נעלי עבודה ובגדי עבודה) יוצב בכניסה לאתר (בסמוך לשער כניסה /יציאה) 

על גדר האתר בכל אורכו מצד המדרכות להולכי רגל, יוצבו שלטים עם כיתוב "סכנה אתר בנייה". מרחק בין השלטים יהיה 15 מטר.

יוצבו באתר שלטים המתריעים על סכנה כתוצאה מפעילות עגורן, איסור על עישון ושימוש באש גלויה בסמוך לאחסון חומרי סיכה וחומרים דליקים, עבודות באש גלויה (כגון ריתוך), ייעשו בתאום עם ממונה הבטיחות ובהתאם לנהלים שנכתבו כנדרש מעבודות חמות. 

 העבודות הנ"ל יעשו בצורה מבוקרת ומתאימה וינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לעובד ולסביבה הקרובה.

בכל מקום בו יש צורך להשתמש בציוד מיגון אישי, יוצב שילוט בהתאם.  במידה ויותקן באתר מדחס אוויר, יותקן שלט המחייב שימוש במגני שמיעה

בסמוך לשער כניסה/יציאה – ימוקמו עמדות החירום: עמדת ציוד חירום, ועמדת עזרה ראשונה אשר ישולטו על ידי שלטים מתאימים

שילוט מסוג פולט אור יהיה על מתקנים וארונות כיבוי אש ("עמדת כיבוי אש" ), ארונות חשמל ("סכנת התחשמלות, אין לכבות במים"), ארונות עזרה ראשונה וציוד חירום.

במידה ומתוכננת עבודה בשעות החשיכה יוצב שילוט מואר או מסוג "פולט אור" מעל יציאות חירום באתר.

יש לוודא התקנת מערכת כריזה באתר לשימוש מנהל העבודה.

 

תנועה ופעילות כלי רכב וציוד מכאני כבד

רכב מנוף / עגורן

הפעלת ציוד כבד רכב מנוף / עגורן (במיוחד "באתר זמני") תיעשה אך ורק בנוכחות של ממונה הבטיחות/ מנהל העבודה תוך הקפדה על סימון אזור פעילות הציוד והקפדה על אי כניסת עובדים שאינם קשורים לביצוע העבודה לאזור המסומן.

יש לבדוק כי רדיוס הסיבוב של פעילות זרוע של רכב מנוף / העגורן אינו מהווה סכנה לקווי חשמל עיליים, מבנים ומתקנים קרובים, כולל גשר צנרת  ומכונות הרמה אחרות.

מיקום המטען על זרוע העגורן בשעת עבודה לא יהיה ישירות מעל עוברים ושבים בדרכים הציבוריים ובשטחים ציבוריים כגון כבישים ראשיים ובכל אופן המטען לא יחרוג מעבר לשטח אתר.

אין להפעיל ציוד הרמה בשעות חשיכה.

הוראות בטיחות לעובדים וקבלנים העוסקים בעבודות גינון 

הוראות כלליות

 1. בטרם יעסוק אדם בעבודות גינון, יש לעבור הדרכה בנוגע לסיכונים השונים הקשורים לעבודתו ואופן הפעלת הכלים והמכשירים עמם הוא עובד.
 2. במהלך העבודות יש להשתמש בציוד מגן אישי כנדרש.
 3. במקרה של אירוע או תאונה יש לדיווח לביטחון האוניברסיטה, ולממונה על הבטיחות.
 4. יש להכיר את כלל הסיכונים והנחיות הבטיחות ואזהרות הנובעים מחומרים בהם קיים שימוש (כדוגמה, חומרי   הדברה)
 5. ימים חמים יש לוודא שתית מים מספקת והגנה מתאימה מקרני השמש 
 6. יש להימנע מעבודה בחוץ בתנאי חום וקור קיצוניים.

כלי עבודה ומכשור ידניים 

 1. כלים ידניים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם. אין להשתמש בכלי עבודה לשימוש שלא יועדו לו. 
 2. אין להשאיר כלי עבודה בשטח.
 3. כלים חדים (כגון: מזמרה, מספרי גיזום) יינשאו בתוך נרתיק ייעודי.
 4. יש לטפל בכלי העבודה לפי הוראות היצרן.

כלי עבודה ומכשור ממונעים

 1. כלי עבודה מיטלטלים המונעים בחשמל יהיו אחד מאלה: בעלי בידוד כפול שלם ותקין (על גוף המכשיר חייב סימון תיקני), מוזנים ממתח נמוך מאוד (עד 50 וולט), מוגנים בממסר פחת.
 2. יש לוודא תקינות כבל ההזנה והתקע של כלים חשמליים.
 3. יש ללמוד את הוראות ההפעלה של כל כלי לפני תחילת העבודה.
 4. כלים בעלי להב  או חלקים נעים יהיו ממוגנים בהתאם לחוק.
 5. בגיזום או חיתוך באמצעות חרמש מוטורי, משור שרשרת וכו', יש להקפיד להרחיק אנשים שאינם עוסקים בעבודה מהאיזור המסוכן (שבבים עפים, נפילת גזם וכו').
 6. אין להשאיר כלי מוטורי מונע ללא השגחה.

טרקטורים

 1. טרקטורים וטרקטורונים יהיו מצוידים במסגרת בטיחות מאושרת. 
 2. טרקטורים יהיו מצוידים בהתרעה קולית בעת שילוב הילוך אחורי.
 3. נסיעה לאחור של טרקטור עם עגלה תעשה בסיוע של  מכוון קרקעי.

 ד. דלקים

 1. יש לתדלוק מנועי בנזין וסולר (כגון: חרמש מוטורי, טרקטורון וכו') באוויר הצח, רחוק מכל מקור אש, ניצוצות או צמחיה דליקה, כשהמנוע מדומם ומקורר. 
 2. אחסון הדלק יעשה במכלים ייעודיים תקינים ואטומים. המחסן יהיה מאוורר היטב (לפחות 6 החלפות אוויר בשעה) מוצל, קריר (הטמפרטורה לא תעלה על 36ºC) ומרוחק ממקורות אש וחום. 
 3. כמויות הדלק באיחסון יהיו מינימליות הדרושות לעבודה של שבוע ימים, אך לא יותר מ- 100 ליטר סולר ו- 25 ליטר בנזין.
 4. בקרבת נקודת התדלוק / איחסון ימצאו שני מטפי כיבוי אבקה 6 ק"ג והעובדים יעברו הדרכה מעשית להפעלתם.
 5. בסיום התדלוק יש לוודא סגירה טובה של מיכל הדלק ושאין נזילות.

3. ציוד מגן אישי

 1. ציוד מגן אישי המסופק לעובד, צריך להיות בעל תו תקן ישראלי או בינלאומי מאושר, בהתאם  לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997.
 2. יש לעבור  הדרכה לגבי השימוש הנכון בציוד המגן האישי
 3. להלן עבודות הגינון נפוצות וציוד המגן האישי הנדרש לביצוע עבודות אלה:

תיאור העבודה     

ציוד מגן אישי נדרש 

עבודות הדברה (הכנה, מיהול, ריסוס וכו') מסכה עם פילטר מתאים, משקפי מגן, כפפות עמידות לחומר, בגד מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד – בהתאם להוראות היצרן.
בריסוס – באמצעות מרסס מוטורי יש להשתמש גם באטמי אוזניים/ אוזניות.
 הפעלת חרמש מוטורי   מגן פנים מלא, אטמי אוזניים או אוזניות, נעלי בטיחות, כפפות עבודה.
גיזום עצים ושיחים באמצעות משור שרשרת  מגן פנים, אטמי אוזניים או אוזניות, קסדת מגן, כפפות עבודה, נעלי בטיחות.
 הפעלת מכסחת דשא אטמי אוזניים או אוזניות, נעלי בטיחות, משקפי מגן, כפפות עבודה. 
 גיזום ידני  כפפות עבודה, נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדי עבודה ארוכים
 עבודה בקיץ / בשמש כובע רחב, משקפי שמש מסננות V.U , בגדי עבודה קלים עם שרוולים ארוכים, קרם בעל מקדם הגנה לפחות 15 לקרינה אולטרה סגולה, למריחה פעמיים ביום על חלקי גוף חשופים 
 עבודה בחורף / בקור  שכמיה מכנסיים וכובע אטומים לגשם, בגדים חמים

עבודות הדברה

 1. יש להחזיק בדף מידע (MSDS) של כל חומר הדברה שבשימוש. דף המידע מסופק ע"י יצרן / משווק  החומר.
 2. השימוש בחומר ההדברה יעשה ע"פ ההוראות היצרן (כולל נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים, ציוד מגן אישי הנדרש, וכו').
 3. חובה להכיר את דף המידע של החומר, לפני תחילת העבודה עמו, ולהבין את תוכנו והסיכונים שבו.
 4. ניתן להשתמש בחומרי הדברה אשר כלולוים בהיתר הרעלים של האוניברסיטה, או של הקבלן בלבד.
 5. בתום העבודה עם חומרי הדברה יש להתקלח היטב במים וסבון ולהחליף לבגדים נקיים.
 6. חומרי ההדברה יאוחסנו במחסן מתאים: מאוורר (פתוח בתריס או רשת משני כוונים  נגדיים, או אוורור מאולץ של לפחות 6 החלפות אוויר בשעה) מוצל, משולט, נעול בפני זרים ותוך הקפדה על הוראות האיחסון של יצרן החומר. יש לאחסן כמויות מינימליות הדרושות לעבודה שוטפת.
 7. פסולת חומרי הדברה, כולל המיכלים, יפונו ע"פ הוראות המחלקה לבטיחות ולגיהות ובהתאם לנוהל פינוי פסולת
 8. באחריות מנהל העבודה לבצע בדיקות רפואיות לעובדים , לפני, במהלך ובתום עבודה עם חומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים, בהתאם לתקנה הרלוונטית.
 9. בתקופות חמות יש לבצע עבודות עם חומרי הדברה בשעות הבוקר או אחה"צ, כדי למנוע עומס חום על העובדים המשתמשים בציוד המגן האישי הדרוש.

עבודות גיזום בגובה

 1. כל העובד בגובה מחוייב בהדרכה והסמכה לעבודה בגובה.
 2. עבודה בגובה תלווה תמיד ע"י משקיף / עוזר על הקרקע.
 3. בעבודות גיזום בגובה העולה על 3 מ' יש להשתמש במתקן הרמה מאושר, המצויד בסל הרמת אדם תיקני, והמופעל ע"י עובד מוסמך.
 4. עבודה עם סולמות מטלטלים: 

  1. לפני כל שימוש תתבצע בדיקת תקינות לסולם. אין להשתמש בסולמות פגומים (שלבים חסרים או פגומים, סדקים וכו').
  2. יש להשתמש בסולם שיוצר ע"י יצרן מוכר, נושא תו תקן והנושא סימון ברור של העומס המותר והוראות שימוש.
  3. גובה הסולם יהיה לפחות 3 שלבים (כ – 1 מ') יותר מהנקודה העליונה ממנה מתבצעת עבודה.
  4. בסיסי הסולם יועמדו על משטח אופקי איתן. 
  5. חלקו העליון יוסמך על סמך יציב (לא על ענפי העץ). אם לא ניתן יש להשתמש בסולם כפול.
  6. שיפוע סולם, למעט סולם כפול, יהיה 1 אופקי ל- 4 אנכי.
 5. במקרה עבודה ממושכת בגובה העולה על 2 מטרים על העובד להיות מחובר ברתמה תיקנית, לחלק יציב (גזע מרכזי שיכול לעמוד בעומס, חלק ממבנה וכו').
 6. אין לבצע עבודות גיזום במרחק הקרוב מ- 5 מ'  לקווי מתח עיליים. במקרה הצורך יש לפנות לחברת חשמל.

איסוף גזם

 1. את הגזם יש לאסוף במקומות מאושרים (הרחק ממטעני אש, צמחיה דליקה, מצבורי דלק, תחנות שנאות, וכו'), 
 2. את הגזם יש לפנות משטח הקמפוס, לאתר מתאים ומאושר, במהירות האפשרית.
 3. אסור לשרוף גזם בשטח הקמפוס.

עבודות חפירה והנחת צנרת השקיה

 1. יש לוודא כי החופר לא יפגע בצנרת (חשמל, מים, ביוב וכו') ומכלים תת קרקעיים.
 2. בהובלת צנרת השקיה ממתכת יש לוודא כי לא יפגעו בקווי חשמל עיליים.

 סיכונים מבעלי חיים וצמחים

 1. עבודה בקרבת כוורות או קנים של חרקים מעופפים עוקצים (דבורים, צרעות וכו') תעשה ע"י עובד מיומן וממוגן בהתאם.
 2. יש להדריך את העובדים כיצד לזהות ואיך להיזהר מבעלי חיים ארסיים (נחשים, עקרבים, נדלים, עכביש אלמנה שחורה וכו').
 3. במקרה עקיצה או הכשה ע"י בע"ח ארסי, או אף חשש לכך, יש לפנות את הנפגע מיד לחדר מיון הקרוב, עם תיאור בעל החיים (רצוי להביא את בע"ח ללא סיכון נוסף).
 4. יש להכיר את הצמחים הרעילים והאלרגנים בסביבת העבודה (כגון: הרדוף הנחלים, פיקוס בנימינה וכו'). 
 5. יש להימנע משתילת צמחים רעילים ואלרגנים חריפים,בשטחי הקמפוס.