בטיחות במעבדות כימיות וחומרים מסוכנים

מנהל הביטחון והבטיחות, טלפון חירום: 054-7766398

אחראי על בטיחות כימית באוניברסיטה:

דר' רמי קריגר

דוא"ל: ramik@ariel.ac.il

טלפון פנימי: 0747296-599

טלפון נייד: 052-3973901

אחראי רעלים באוניברסיטה:

דר' חנן טלר

דוא"ל: hanante@ariel.ac.il

טלפון פנימי: 03-9755-890

טלפון נייד: 054-6002132

במעבדה יתכנו מוקדים רבים של סיכונים כימיים, שמקורם בכימיקלים שונים (חומרים קורוזיביים, דליקים, רעילים וכו') וכן בתגובות כימיות העלולות לצאת משליטה.

מדריך זה מוסיף על הוראות החוק ודרישות התקנות המקובלות בישראל. ראשי קבוצות המחקר אחראיים לקיום כל דרישות הבטיחות במעבדות אשר באחריותם. כמו כן הם אחראיים לוודא כי העבודה במעבדה נעשית בהתאם לחוק ולדרישות הנהלים במכון ויצמן, ואחראיים לפעול ליישום הנחיות הבטיחות על ידי העובדים וכל הנכנסים למעבדות שבאחריותם.

ראש קבוצת המחקר אחראי על הכנת נהלי עבודה בכתב לתהליכי עבודה מוגדרים. נהלים אלו  חייבים להיות ברשות כל עובדי המעבדה. הנהלים להלן מגדירים הוראות והמלצות של יח' הבטיחות לעבודה במעבדה.

העקרונות המנחים להלן נועדו למזער סיכונים ולהשיג בטיחות במעבדה:

 1. בעת עבודה עם חומרים כימיים יש ללבוש חלוק ארוך סגור העשוי מ- 100% כותנה, הכולל שרוולים ארוכים עם "מנג'ט" וכפתורי "תיק-תק", נעלי עבודה סגורות, משקפי בטיחות וכפפות מתאימות.
 2. אין להריח / לטעום חומרים כימיים. אין לבצע פיפטציה באמצעות הפה.
 3. לפני תחילת עבודה עם חומר כימי:
  1. קרא בעיון את התווית על הבקבוק לפני השימוש בכימיקל.
  2. עיין  בגיליון הבטיחות של החומר (MSDS) והכר את הסיכונים המיוחדים לו.
 4. קבע את הסיכון הפוטנציאלי והשתמש בסידורי בטיחות מתאימים לפני תחילת כל תהליך חדש.
 5. היה ער לתנאים לא בטיחותיים והתרע על מנת לנקוט במהירות בפעולה מתקנת.
 6. השתמש בציוד או בחומרים כימיים מסוכנים רק למטרתם היעודית.
 7. לפני שימוש בציוד – בדוק את תקינותו: אתר סדקים, נזילות / תקלות במנדף ובציוד המגן האישי.
 8. הכר את מיקום ציוד החרום – מטפה כיבוי אש, משטפת עיניים, מקלחת חרום, מסכת החרום, וכן את נהלי התגובה וההתנהגות בחרום.
 9. הימנע מהסחות דעת בעת עבודה עם חומרים כימיים.

שילוט ומתן מידע

בכל מעבדה יש להתקין תוויות וסימוני אזהרה המיועדים להזהיר את העובדים מפני חומרים מסוכנים, להסב את תשומת ליבם לסיכונים אפשריים ולהורות להם על שימוש באמצעי מיגון. יש לאפשר לעובדים לזהות את החומרים הכימיים המסוכנים הנמצאים בשימוש, אזורי האחסון, אמצעי בטיחות, ציוד חרום ויציאות החרום. שילוט אזהרה מסופק על ידי יחידת הבטיחות.

דף מידע בטיחותי   Material Safety Data Sheet)MSDS)  

MSDS= גיליון בטיחות (דף מידע) על החומר המסוכן, הכולל את כל המידע הקשור לתכונות החומר, לרבות סיכוני בטיחות ובריאות בעבודה עמו, בשגרה ובעת אירוע חריג. ניתן לקבל דפי מידע באתרים שונים.לעיתים, אם המידע בגיליון הבטיחות איננו מספיק, ניתן לעיין גם באתרים אחרים וכן להתייעץ עם צוות יח' הבטיחות.

אזורי אחסון

חומרים כימיים חייבים לאחסן בהתאם לתכונותיהם ולתאימות (compatibility), על פי קבוצות הסיכון. בחומרים מסוכנים במיוחד יש לאחסן ולטפל בזהירות מירבית. יש לעיין בגיליון הבטיחות של החומר (MSDS) לפני הזמנתו ולוודא שהשימוש בו ודרך אחסונו מובנים.

עבודה עם ציוד מגן אישי

כללי

ראש קבוצת המחקר אחראי על קיום סביבת עבודה בטוחה. כל עובד מעבדה מחוייב בשמירה על כל נהלי הבטיחות. יש לספק לעובד ציוד בטיחות ומיגון אישי בהתאם לסיכונים להם הם חשופים. באחריות העובד להשתמש בציוד שסופק לו:

 • חלוק –עשוי מ-  100% כותנה, מכיל כפתורי "תיק-תק" ושרוולים ארוכים עם מנג'טים.
 • נעליים שלמות / סגורות (עדיף מעור).
 • משקפי מגן
 • כפפות – לפי הצורך ובהתאם לסוג החומר אתו עובדים.

הגנה על העיניים והפנים
לכל העובדים והמבקרים במעבדה מסופקים אמצעי הגנה ומחובתם להשתמש בהם. משקפי המגן ומגן הפנים המשמשים במעבדות לצורך מיגון מחומרים כימיים, עשויים חומר פלסטי המגן גם מפני קרינת UV.
חל איסור גורף על שימוש בעדשות מגע בעת עבודה במעבדה. 
מגיני העיניים המסופקים על ידי יחידת הבטיחות כוללים:

 • משקפי מגן עם מיגון צדדי – מספקים הגנה מפני נתזים חלקיקים, אבק ולכלוך.

הגנה על העור והגוף: בעת עבודה עם חומרים כימיים יש ללבוש חלוק ארוך סגור, ונעלי עבודה סגורות. אין לעבוד במעבדה עם סנדלים, כפכפים וכד'. סינרי גומי, כפפות גומי וערדלי גומי – מסופקים לפי הצורך (לדוג' בעבודה עם חומצות מאכלות כגון: HF, גזים חומציים, חומצות אורגניות חזקות). בסיום העבודה יש להשאיר את ציוד המגן במעבדה. אסור ללבוש חלוק או לבוש מגן אחר במסעדות או באזורים המותרים לאכילה ושתיה.              

הגנה על הנשימה: יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל מעבדה. במקומות בהם אין אוורור או שלא ניתן לעבוד במנדף יש להשתמש באמצעי הגנה על הנשימה. אמצעים אלה ניתנים על ידי יחידת הבטיחות, בהתאם לסוג החומר.

מנדף כימי: יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל מעבדה. המנדף הכימי הוא אמצעי המיגון הטוב ביותר לעבודה עם חומרים מסוכנים. המנדף מקנה לעובד סביבת עבודה בטוחה ע"י שאיבה של אוויר פנימה מחלל המעבדה ופולט אותו (עם הזיהום) החוצה.
עבודה נכונה במנדף כימי – ראה בפרק "מנדף כימי".

אמצעי חרום: במקרה של התזת חומר כימי על הגוף, על הפנים או העיניים, יש להשתמש במקלחת החרום או במתקן לשטיפת עיניים המצוי בקרבת מקום. מומלץ להחזיק במעבדה ליד הכיור גם בקבוק לשטיפת עיניים. יש לשטוף את הגוף או העיניים במשך 15 דקות לפחות.

 1. דע מהם הסיכונים הבריאותיים של חשיפה לחומרים כימיים בהם הנך משתמש לצורך עבודתך ומהם אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת חשיפה.
 2. הימנע ממגע ישיר עם חומר כימי מסוכן. דע מהו ציוד המגן המתאים לסוג העבודה, והשתמש בו בכל עבודה עם חומר או תהליך.
 3. השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לצורך וודא כי אמצעי האוורור פועלים כהלכה.
 4. יש להחליף ציוד מגן אישי בעת הצורך. אין להשתמש בציוד מגן אישי שאינו תקין.
 5. יש לשטוף את הידיים היטב עם סבון ומים לאחר עבודה וטיפול בחומרים כימיים, לפני עזיבת המעבדה ולפני אכילה או שתייה.
 6. יש להגביל שיער ארוך ובגדים רפויים, ולהשתמש בנעליים שלמות בלבד.
 7. אין להחזיק מזון ושתיה, לעשן או להשתמש במוצרי קוסמטיקה במעבדה בה עובדים עם חומרים מסוכנים. אין לאחסן מוצרי מזון במקררים מעבדתיים, או לסלקם לאשפה במעבדה. אכילה ושתיה מותרת אך ורק בחדרים יעודים המופרדים מהמעבדה ואינם מכילים חומרים מסוכנים או באזורים מוגדרים במעבדה אשר אושרו ע"י יחידת הבטיחות.
 8. אין לאחסן חומרים כימיים באריזות מזון (בקבוקי שתיה, צנצנות קפה וכו').
 1. יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל מעבדה.
 2. לפני תחילת העבודה יש לוודא את פעילותו התקינה של המנדף: קיום יניקה יעילה – נורית ירוקה דולקת ואין התרעה קולית. יש לוודא כי תווית הבדיקה של המנדף בתוקף.
 3. עם גמר השימוש או בזמן ביצוע ריאקציה, על החלון הקדמי של המנדף להיות סגור.
 4. יש לוודא, שעל משטח העבודה במנדף אין חומרים מיותרים, העלולים להוות סיכון כלשהו במהלך העבודה או במקרה של שפך חומר כימי.
 5. אין להניח כלים עם חומרים מסוכנים בקצה משטח העבודה של המנדף, אלא לפחות 15-20  ס"מ כלפי פנים. כמו כן, אין למקם כלים וציוד לאורך דפנות המנדף.
 6. אין לאחסן כימיקלים וציוד מיותר על גבי משטח העבודה של המנדף. במנדף יימצאו רק החומרים והציוד המיועדים לעבודה שוטפת.
 7. כאשר מערכת היניקה של המנדפים משתבשת תוך כדי עבודה ופעולתה נפסקת. במצב זה, על העובד במנדף לסגור מידית את הכלים הפתוחים שבמנדף ולהתרחק מהמעבדה עד לבירור פשר התקלה. אם מצויים במעבדה עובדים נוספים, יש להרחיק גם אותם. יש לידע את הממונה הישיר ולפנות למוקד האחזקה.

הזמנת חומרים כימיים נעשית באחריותם של מורשים בלבד, כגון מדענים (ראשי קבוצות מחקר, עמיתי מחקר ואחרים ממגזר זה), מנהלי פרויקטים ואחרים שקיבלו הרשאה לכך.
האחריות הכוללת על השימוש בחומרים כימיים בצורה בטוחה כמתחייב היא של המנהלים ברמות השונות.
על כל משתמש שהוא, בין אם הוא מהמגזר המדעי או מהמגזר הטכני, חלה החובה לפעול על פי כללי הבטיחות המתחייבים ממהות החומר ותכונותיו ולהשתמש באמצעי בטיחות מערכתיים ואישיים.
חובה זו חלה על פני כל התקופה בה החומר הכימי נמצא ברשותו, מעת הגעתו למעבדה או לאתר העבודה ועד לסילוקו כפסולת כימית. 

יש לוודא עם אחראי רעלים כי החומרים הכימיים המוזמנים נמצאים בהיתר הרעלים של האוניברסיטה.

בכל אירוע שפך יש להודיע למחלקת הביטחון דרך סיור האוניברסיטה 054-7766398

ולעדכן את הממונה על הבטיחות 054-7776448

הציוד הדרוש לטיפול בשפך כימי

ציוד לטיפול בשפך כימי נדרש בהישג יד בכל מעבדה בה עובדים עם כימיקלים מסוכנים:

 • משקפי מגן
 • כפפות עמידות לחומר הכימי
 • שקיות לפסולת כימית
 • חומר ספיגה ורמיקוליט (מיכלים מצויים בכל בניני המעבדות בחדרי הלבורנטיות)
 • המעבדות)
 • יעה
 • מטאטא / מגב

אם השפך קטן מ 1- ליטר והחומר שנשפך בעל רמת רעילות או סכנת דליקה נמוכה, יש לטפל בדרך הבאה:

 • הודע לממונה על הבטיחות 
 • הכן את הציוד לטיפול בשפך
 • השתמש בכפפות ומיגון פנים
 • במידת הצורך, אם יש סכנה של חומר נדיף, השתמש במסכת חרום, המצויה על הקיר במסדרון.
 • במידת האפשר עבוד בצוות של שניים.
 • תחום את אזור השפך.
 • כסה את השפך עם ורמיקוליט, המתן מספר דקות, ואסוף בעזרת היעה לכלי קיבול מתאים (במידה והשפך מכיל שברי זכוכית יש לאסוף ל- sharp – מיכלים לאיכסון של פסולת חדה).

שפך כספית
אין לגעת בידיים חשופות בשפך הכספית.

במידה וניתן לכסות את טיפות הכספת יש להשתמש באחד מן החומרים הבאים:

 • אבקת גופרית
 • תמיסת סודיום פוליסולפיד
 • קרח יבש להקפאת טיפות הכספית
 • בכל מקרה אין לשפוך את הכספית לצנרת מים

אסוף את החומר (בעזרת מגנט או פיפטה) למיכל / שקית פסולת כימית, הדבק מדבקה לסימון פסולת ורשום "פסולת כספית", ופנה לאזור איסוף פסולת כימית.

מקררים בדרך כלל אינם מאווררים. באחסון כימיקלים נדיפים או דליקים בתוך מקררים, קיימת סכנה שלהצטברות אדי הכימיקלים המתאדים בתוך המקרר, גם בטמפרטורות נמוכות.

ריכוז אדים אלו בחלל המקרר עלול להגיע לטווח ריכוזים בהם קיימת סכנת פיצוץ או דליקה. סיכון נוסף במצב זה הוא שאיפת האדים הרעילים מחלל המקרר בעת פתיחת דלתו . שימוש במקרר ביתי במעבדה בעייתי במיוחד, כי האדים נספגים בתוך חלקי הבידוד, באטמים ובחלקים הפלסטיים. בנוסף, במקררים מסוג'free-frost' תיתכן דליפת אדים החוצה דרך פתחי הניקוז. הסיכון גובר בעת תקלה ו/או הפסקת חשמל, כאשר עולה הטמפרטורה בתא הקירור.

כללי אחסון כימיקלים מעבדתיים במקרר

במעבדה יש להשתמש במקרר מעבדתי מסוג flammable storage, או במקרר מסחרי המותאם למניעת היווצרות ניצוץ בתוך חלל המקרר, לרבות: איטום המגעים של התרמוסטט והמאוורר הפנימי וכיסוי מגן או ביטול הנורה. מקרר מעבדתי או מסחרי קל יותר לניקוי אחרי אירוע שפך.

יש למקם המקרר במקום מאוורר (בהתאם לדרישות איוורור של מעבדה המפורטות בתקנות). המקרר יהיה בר-נעילה. אם לא ניתן לנעול אותו, יש לנעול בשעות הלילה את החדר/המעבדה בו הוא מוצב. אין למקם

המקרר בקרבת דלת, במזדרונות, חדרי מדרגות ודרכי מילוט ויש להרחיקו ממקור ניצוץ או חום גבוה.
המקרר יחובר למעגל חשמלי עצמאי. מומלץ שיוזן גם ממערכת חירום ובכך תמנע הפסקת פעולתו בעקבות תקלות במכשירים חשמליים אחרים או הפסקת חשמל. מומלץ להתקין זמזם חריגה שיגיב לעליה בטמפרטורה.

על המקרר יוצב שלט המציין ייעודו – אחסון חומרים כימיים דליקים, ויאסור אחסון מזון בו. מקררים בהם מאוחסנים חומרים רדיואקטיביים ישולטו בהתאם.

יש להימנע משאיפת האויר המזוהם מהמקרר בעת פתיחתו. אין להכניס את הראש, או לשהות זמן ממושך מול המקרר הפתוח. יש לבצע בדיקה תקופתית של אטימות הדלת, על פי הוראות היצרן.
יש למזער את כמויות החומרים המאוחסנים במקרר. לפחות פעמיים בשנה, יש לבצע ניקוי כללי של המקרר ולפנות חומרים שאחסונם בתוכו אינו הכרחי.

המיכלים יהיו סגורים היטב במכסה מתברג, עם שכבת parafilm מעליו. יש להימנע ככל האפשר מהכנסת מיכלים של חומרים נדיפים המכוסים בפקקי זכוכית או שעם (העלולים להתנתק מהמיכל עם עליית הלחץ בתוכו). ניתן לכסותם בנייר אלומיניום או parafilm בלבד.

המיכלים יוצבו במקרר בכלי קיבול מישני, כגון מגש. יש להפריד בין חומרים העלולים להגיב אחד עם השני (incompatibles).

חל איסור מוחלט לאחסן מזון או שתיה במקרר המיועד, או המכיל, חומרים מסוכנים.

אין לאחסן בתוך מקרר לחות גבוהה חומרים המגיבים עם מים.

מומלץ להכניס במקרר צלוחית עם חומר סופח ריחות, כגון גרגרי פחם פעיל. 

גזים דחוסים – גזים לא רעילים ולא דליקים הנתונים בגלילים בלחץ גבוה: הליום, חמצן, חנקן, ארגון, פראון, פחמן דו חמצני וכד'.

הוראות אלה חלות על כל גלילי הגז, כולל – lecture bottles, אך לא על גלילים חד או רב פעמיים של גז בישול.

 1. לפני הזמנת גליל גז על מנהל המעבדה לוודא כי הגז וגודל הגליל נמצאים בהיתר הרעלים של האוניברסיטה, וכי התשתית במעבדה מתאימה לאחסון ולעבודה עם הגז (יש לפנות לממונה בטיחות כימית ).
 2. ככלל, אין לאחסן או להתקין גלילי גז דחוס דליק או רעיל בתוך מעבדה. במידה וקיים צורך, החוק מורה על העברת צנרת ואחסון חיצוני. למקרים מיוחדים ניתן לקבל אישור להכנסת גליל גז, כאשר מותקנים אמצעים הנדסיים נוספים כגון: גלאי, ארון שאיבה ואמצעים נוספים לפי הצורך.
 3. במידה והיקף העבודה אינו גדול, מומלץ לתכנן רכישה של גלילי גז קטנים – Lecture bottles.
 4. בזמן קבלת הגליל יש לבצע את הבדיקות הבאות:
 5. תקינות ויזואלית של הגליל.
 6. הגליל נושא תווית זיהוי ברורה והסימון עליו תואם את התווית.
 7. על צוואר הגליל נמצאים הנתונים הבאים:
  • תקן היצור
  • מספר סידורי
  • סמל מסחרי שם היצרן ו/או שם המזמין
  • שם היצרן ו/או של המזמין
  • תאריך מילוי
  • כל התאריכים בהם נבדק הגליל בבדיקה הידרוסטטית
  • לחץ העבודה המירבי
  • שם הגז ומס' או"ם
 8. יש לוודא את תקינות הגלילים והאביזרים הנלווים (וסתים, ברזים, צנרת) לעיתים תכופות.
 9. גלילים חלודים / פגומים יש להחזיר באופן מיידי לספק.
 10. תוקף בדיקה הידרוסטטית הוא 5 שנים לכל היותר. אין לקבל גליל פג תוקף או בעל תוקף קצר מדי בהתאם לזמן העבודה המתוכנן עם הגליל. במידה ופג תוקף הבדיקה ההידרוסטטית יש לפנות את הגליל.
 11. גלילים בשימוש רגיל אשר לא נחשפו לגורמים מזיקים (קורוזיבים ואחרים), והם במצב חיצוני תקין, ניתנים לריקון ובדיקה הידרוסטטית חוזרת אצל הספק.
 12. לפי התקנות של משרד הכלכלה, חלה חובה על יצרן החומר לספק את גיליון הבטיחות עם אספקת החומר ללקוח. הגיליון יכלול  16 פרקים, ויהיה כתוב בשפה האנגלית או העברית.
 13. יש לוודא כי גלילים מאוחסנים על פי כללי הבטיחות:
  • במקום מוצל, מאוורר ויבש.
  • קיימת הפרדה בין הקבוצות: גזים דליקים, גזים רעילים, גזים מחמצנים.
  • הגלילים קשורים במתקן ייעודי למניעת נפילה.
  • גלילי גז רעיל ו/או דליק: מוצבים בסככה ייעודית חיצונית, או בתוך ארון ייעודי עם יניקה מאולצת אל מחוץ למבנה. רצוי להשתמש בגלילים קטנים ככל הניתן כשהם קשורים בתוך מנדף תקין, הפועל ברציפות.
  • אין לאחסן גלילי גז דליק במרחק של פחות מ- 6 מטרים מגלילי גז מחמצן.
 14. מנהל המעבדה ידריך את העובדים לפני תחילת העבודה עם גלילי הגזים. על ההדרכה לכלול את הסיכונים של הגזים ודרכי העבודה הבטיחותית עם גלילי הגזים.
 15. על העובד להשתמש בציוד מגן אישי ייעודי בזמן העבודה עם גליל הגז.

שימוש במבער גז- בונזן.
ישנם מבערי גז בגדלים ובעוצמות להבה שונות. (טמפרטורת הלהבה 600-1000 מעלות). מיד לאחר הדלקת הלהבה שים לב אם אין ריח של גז, במקרה ותרגיש בריח סגור את הלהבה ודווח מיד למדריך או לטכנאי. (לגז הבישול מוסף חומר בעל ריח חריף כדי להתריע בפנינו מפני דליפה). הקפד כי צינור הגז שלם ותקין וכי אינו קרוב למקור חום. החימום בעזרת להבה חייב להתבצע לאט ובזהירות. לא כל כלי זכוכית ניתן לחמם בלהבה. הכלים שמותר לחמם אותם הם: כוס כימית, ארלנמייר, כורית חרסינה. אסור לחמם כלי מדידה כגון: משורה, בקבוק מדידה ופיפטה .

וודא שאין הפרעה בשטח העבוד,

מקורות החימום עלולים לגרום לשרפה. הרחק מקרבתם כל חומר דליק. אין להשאיר מערכת מתחממת או מבער בוער ללא השגחה! אסור לחמם מערכת סגורה.
בגמר העבודה עם מבער גז כבה את האש לפי הסדר הבא: סגור את ברז המבער ושים לב כי הלהבה כבתה. סגור את הברז השולחני אליו מחובר צינור הגומי.

החלפת מיכל במבער בונזן נייד

חובה לטפל במכשיר במנדף כימי (או במקום מאוורר במידה ואין מנדף) ובריחוק מאש גלויה (או ניצוץ)!

 1. סגור את ברז הגז, בדוק שהמיכל ריק על ידי נענוע המכשיר, וודא שלא נשמע שקשוק נוזל.
 2. שחרר לחלוטין את הברגת המערכת "ברז המבער".
 3. הוצא את "ברז המבער" מבית המיכל והנח אותו על גבי משטח העבודה.
 4. הסר את תחתית בית המיכל , הבא את הלשונית אל הפתח בגוף המבער, ושלוף את התחתית.
 5. הוצא את מיכל הגז הריק ממקומו והשאירו לנידוף מושלם בתוך המנדף למשך יממה.
 6. המצב לפני הכנסת מיכל גז חדש.
 7. הכנס מיכל גז חדש אל תוך בית המיכל.
 8. הרכב את תחתית בית המיכל, וודא שהקימורים לכיוון המיכל, סובב את התחתית.
 9. ודא כי בית המחט אכן קפיצי, והמחט אינה בולטת. ודא שהברז סגור.
 10. הברג את מערכת "ברז המבער" לתוך בית המיכל, וחזק אותו היטב.

חיבור והפעלת המערכת

 1. חבר מלכודת נקייה ויבשה למשאבה ולקו הוואקום. השתמש בגריז מעבדתי .
 2. הפעל את המשאבה ליציאת וואקום, לפני הכנסת המלכודת לתוך ה"דיואר" המכיל חנקן נוזלי. וודא כי אין זליגות ומערכת הוואקום אטומה.
 3. חבר את הדוגמא לקו הוואקום.
 4. מקם את המלכודת בזהירות בתוך ה"דיואר" המלא למחצה בחנקן נוזלי, ופתח את הברז לתחילת העבודה.

במקרה ויש חשד כי נוצר חמצן/אוויר נוזלי (צבע כחול) במלכודת, פנה את המקום, הזהר את הסובבים אותך

והתקשר מיד לממונה על הבטיחות (054-7776448).

סגירה ופירוק

 1. קרא את כלל ההוראות עד סופן, לפני הפירוק.
 2. הסר בזהירות את "דיואר" החנקן הנוזלי מהמלכודת וסגור את המשאבה.
 3. הקפד לסגור את הברז בין קו הוואקום והמשאבה לפני סגירת המשאבה.
 4. יש לשחרר את הוואקום לאחר סגירת המשאבה למניעת שאיבה של שמן מן המשאבה למערכת.
 5. אפשר למלכודת להגיע לטמפרטורת החדר.
 6. במידה וישנה סבירות ללכידת אדים רעילים או קורוזיביים במלכודת = כל המערכת צריכה להיות מופעלת בתוך מנדף כימי.
 7. פנה את הזיהומים (במידה ואלה קיימים) מהמלכודת, לפי נהלי האוניברסיטה, ונקה את המלכודת.

השתמש בציוד מיגון אישי: משקפי מגן, חלוק מעבדה, נעליים סגורות וכפפות. בעת שימוש בחנקן נוזלי השתמש בנוסף: כפפות מתאימות לחומרים קריוגניים.

וודא תמיד כי המלכודת הינה מחוץ לחנקן הנוזלי לפני כיבוי משאבת הוואקום, היות וקיימת סבירות לעיבוי חמצן נוזלי. חמצן נוזלי/אוויר נוזלי (צבע כחול) הוא חומר מסוכן מאוד שעלול לגרום לפיצוץ.

הפרדת פסולת רגילה מפסולת מעבדה מסוכנת
פסולת רגילה מוגדרת כפסולת שאינה מזוהמת בחומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.
פסולת רגילה מפנים לפחי האשפה ואלה מסולקים מן המעבדה על ידי עובדות הניקיון.
אין לשים בפסולת רגילה חפצים חדים כמו שברי זכוכית, פיפטות, מזרקים או כל חומר חד העלול לפצוע את עובדי הניקיון. יש לפנות חפצים חדים במיכל פלסטיק (sharp).
פינוי הפסולת הכימית נעשה לאזור מוגדר במחלקה המשולט בהתאם. אין להשאיר פסולת כימית בשטחים ציבוריים כגון מסדרונות, חדרי מכשירים וחדרי קור וחום.
בקבוקים ריקים נאספים בנפרד מן הפסולת המסוכנת, בתוך מתקן ייעודי באזור מוגדר לשם כך (תיבת עץ).

כללים לפינוי פסולת כימית

 1. יש להקפיד על השלכת פסולת בהתאם לכללי התאימות בין הכימיקלים.
 2. נוזלים כימיים יש לרוקן למיכל איסוף ייעודי, לסמן במדבקת פסולת מתאימה, למלא פרטים ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 3. כלים עם שאריות נוזלים כימיים נדיפים (לאחר שרוקנו מתוכן) יש להשאיר במנדף הכימי עד לנידוף מלא של שאריות הנוזל.
 4. לאחר הנידוף יושלכו כלי פלסטיק (מתכלים) לפח פסולת רגילה. כלים מזכוכית (לא מתכלים) יועברו לשטיפה לשימוש חוזר.
 5. כלי פלסטיק מזוהמים (שאריות כימיקלים לא נדיפים) יושלכו למיכל פסולת יעודי או לשקית פסולת כימית (לא ביוהזארד) . יש לסמן את השקית / המיכל במדבקה מתאימה ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 6. פסולת חדה מתכלה (מחטים, פיפטות, זכוכית וכד‘) תושלך למיכל ייעודי לפסולת חדה (sharp).

ראה – הוראות למיון ופינוי כלים המזוהמים בחומרים כימיים

הוראות למיון ופינוי פסולת כימית לפי מדבקות

דגשים כלליים:

 1. באחריות הסטודנטים / העובדים לפנות את הפסולת הכימית לארון / חדר הפסולת בקומה.
 2. יש למנוע תגובות במיכלי הפסולת. אם יש ספק לגבי תאימות החומרים אין לערבב ביניהם.
 3. יש לשלט את החומרים באמצעות המדבקות המתאימות. חובה לציין במפורש את שם החומר, המחלקה ומספר החדר. מומלץ גם להוסיף טלפון וריכוז החומר.
 4. אין לפנות פסולת בכלי מעבדה כגון: ארלנמיירים, מבחנות, כוסות כימיים, גולות וכו'. יש להשתמש במיכלי פלסטיק או זכוכית נקיים ולמלא, לכל היותר 80% מנפח הכלי.

נשים בגיל הפוריות ונשים בהריון מחייבות הקפדה רבה בכל הנוגע לשמירת כללי הבריאות והזהירות.

בהתאם לכך הותקנו, בין היתר, תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001, וכן תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979.
נשים במקום העבודה חייבות להכיר את הסיכונים הנוגעים לנשים בגיל הפוריות ולנשים בהריון, ולהתריע בהתאם לאחראי במקום העבודה,  
חוקים ותקנות אלה רלוונטיים גם עבור סטודנטיות החשופות לסיכונים במעבדות.