בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה

כללי הבטיחות בעבודה נועדו לדאוג שאופן העבודה של העובדים תהיה בטוחה ונטולת סיכונים בסביבת העבודה. האחריות לקיום כללי הבטיחות חלה על המעביד והן על העובד. מקום העבודה והמעסיק הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תיעשה בדרך המבטיחה את בטיחות העובדים ואת בריאותם. על העובד מוטלת החובה לציית לכללי הבטיחות, להשתמש בציוד הבטיחות, להשתתף בהדרכות ולפעול על פי ההנחיות

בטיחות בחשמל
בטיחות בגובה
בטיחות בינוי ותחזוקה