בטיחות בקרינה

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

ממונה על בטיחות קרינה באוניברסיטה:

מר יחיאל וושדי

דוא"ל: yehielva@ariel.ac.il

טלפון פנימי: 03-9066-887

טלפון נייד: 054-6002120

קרני רנטגן (או קרני X ),ניתן לעבוד בצורה בטוחה עם מכשירים פולטי קרינת רנטגן כל עוד שומרים על כללי הבטיחות.

כלל חשוב הוא לא לבצע כל פעולה שיש בה סיכוי להימצא בתוך הקרן הישירה או המוחזרת כאשר המכשיר בפעולה.

אסור לעובדים שלא הוסמכו לכך להפעיל את המכשירים ובמיוחד אסור להם לנסות לתקן או לשנות את תנאי העבודה של המכשירים.

 כל שינוי או טיפול במכשירים חייב להיעשות אך ורק ע"י עובדים מוסמכים .

חובה לבדוק את  המכשיר לגילוי דליפת קרינה לאחר כל שינוי או תיקון !!

חובה על המשתמשים לענוד תגים למעקב אחר חשיפות.

חובה בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה להודיע מיידית לבטיחות קרינה.

בשם "קרינה לא מייננת" מכנים את כל אותם סוגים של קרינות אלקטרומגנטיות אשר משפיעות על החומר לא בצורת יינון. בהתאם להגדרה כללית זו מהווה הקרינה הלא-מייננת אשר בה אנרגיות הפוטונים אינן עולות על 12eV בקירוב. ערך זה מקביל לאורך גל של 100nm בקירוב ומכסה את הקטע של הספקטרום האלקטרומגנטי אשר בין האולטרא-סגול לבין התדרים הנמוכים ביותר של הרדיו. 
השימוש ההולך וגדל של מכשירים מחוללי קרינה לא-מייננת בתחום המדע, הרפואה, 
התעשייה והבית גורם לעליה מתמדת של כמות הקרינה הלא-מייננת בסביבת המחיה 
והעבודה של האדם. לקרינות לא-מייננות נמצא שימוש בכמעט כל תחומי התעסוקה, כגון 
בתעשיית הטקסטיל, הרכב, הריהוט, הנייר, הגומי, הפלסטיק, הבנין, התקשורת, הבידור 
והכוח. מכאן נובעת ההתעניינות בסיכון הבריאותי הטמון בהן, הן בגין שימוש בלתי מבוקר 
והן בגין חשיפה יתר על המידה.

קרינת גלי-מיקרו ותדרי-רדיו: 
מכשירים כמו מכ"מ, ממסרי ומגברי רדיו, גלי-קירו ותחנות שידור של טלוויזיה ורדיו, אשר מתוכננים לפלוט גלים אלקטרומגנטיים אל תוך האטמוספירה. הגלים האלקטרומגנטיים המשודרים בארצות שונות מקיפים את כדור הארץ כולו. 
סקרים סביבתיים וסקרי מקומות עבודה מעידים על כך שהמקור העיקרי של חשיפה כרונית משמעותית הוא המקור התעסוקתי, במיוחד בשטחים הבאים: שידורי רדיו וטלוויזיה, תקשורת, מתקני מכ"מ, קשר באמצעות לווינים, מטאורולוגיה, תעשיית מזון, 
פעולות אטימה בחום שנוצר בתדרי רדיו, עיקור, מחקר מדעי ורפואה. 
ההשפעות הביולוגיות של קרינות תדרי הרדיו וגלי המיקרו נובעות מהתחממות הרקמות החשופות, הכרוכה בדרך כלל בחלוקה בלתי אחידה של האנרגיה הנבלעת בהן. במקרה זה עולה טמפרטורת הגוף ועלול להיווצר ירוד (קטאראקט).

קרינה בתדרים נמוכים ביותר: 
מדובר בשדות אלקטרומגנטיים בתדרים מעל 0 ועד zH003. בתוך תחום זה יש למעשה שימוש תעשייתי רק לתדרים של 50Hz – zH06, המשמשים להעברת אנרגיה חשמלית. 
זרם חילופין חשמלי נמצא בשימוש אוניברסלי למטרות הספקת כוח לציוד ולמכשירים, בתעשייה, בבית ובמתקני תאורה. אבל, בתחום זה עוצמות השדה הן קטנות מאוד ולכן אינן משפיעות על בריאות האדם, על אף שהן נמצאות בכל מקום. מוקדי הסיכון העיקריים בשטח זה הם קווי מתח גבוה, תחנות מיתוג ומתקני שנאים. הסכנה העיקרית לגבי צוותים העוסקים בתחזוקת הקווים והעובדים בתחנות מיתוג היא התחשמלות. עוצמת השדה החשמלי סביב לקווי הולכת האנרגיה יכולות להגיע לערכים גבוהים, מה שמחייב נקיטת אמצעים מתאימים למניעת השפעות מזיקות לבריאות.

קרינה אולטרה-סגולה, נראית לעין ואינפרה-אדומה: 
המושג קרינה אופטית מכיל את הקטעים "אולטרה-סגול, "אור הנראה לעין" ו"אינפרה-אדום", של הספקטרום האלקטרומגנטי. לגבי כל העובדים בחוץ מהווה הקרינה הטבעית של השמש, אשר מכסה את הספקטרום כולו, את המקור העיקרי של חשיפה לקרינה אופטית. 
יש מקום להניח שהאור הנראה לעין המתקבל מן המקורות המלאכותיים השכיחים, בהיותו בעל עוצמה מוגבלת, אינו עלול להזיק לבריאות, ברם, מקורות של אור חזק כגון נורות זרקורים, "ספוטים" או גופי תאורה עתירי אור אכן עלולים לגרום נזקים בריאותיים. השפעות לטווח ארוך הן הזדקנות וסרטן העור.

תקנות מדינת ישראל העיקריות בנושא בטיחות קרינה הם:

"תקנות הבטיחות בעבודה, גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת 1222" של משרד התמ"ת

ו"תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם 1220 "של המשרד להגנת הסביבה.

התחלת עבודה בקרינה

כל עבודה עם חומרים או קרינה רדיואקטיבית המתבצעת באוניברסיטה – מחייבת אישור מוקדם

של ממונה בטיחות קרינה.

הדרכת עובדים

כל עובד טרם כניסתו למעבדה רדיואקטיבית יעבור הדרכה מתאימה ולאחר מכן פעם בשנה.

בדיקות רפואיות

בהתאם לתקנות חובה לבצע בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה בקרינה באחריות מחלקות כוח אדם.

חירום

עובד במעבדה רדיואקטיבית ידווח מידית על כל תקלה שיש בה חשש לחשיפה פנימית או חיצונית לקרינה או חשש לפיזור חומרים רדיואקטיביים.

עובד הקרינה ינקוט בכל הצעדים הנדרשים להקטנת החשיפה והפיזור וימתין במקום עד להגעת הממונה.

השימוש בחומרים רדיואקטיביים מותר רק במעבדה, שקיבלה היתר לכך מהמשרד להגנת הסביבה

עובד רשאי לעבוד עם חומרים רדיואקטיביים רק לאחר, שעבר הכשרה מתאימה ע"י

הממונה על בטיחות הקרינה.

קרינה מייננת גורמת לשינויים בכל סוגי האורגניזם החי. רוב התופעות הביולוגיות הנובעות עקב חשיפה לקרינה מייננת ניתנות לאיבחון זמן מסויים לאחר החשיפה לקרינה.

פרק הזמן מהחשיפה לקרינה עד לאיבחון התוצאה משתרע מעשרות שנים, עד לשעה או פחות. 
סיבת ההשהיה הינה קיום שלבים רבים וגורמים שונים בפיתוח הנזק מקרינה מייננת. 
קרינה, בהבלעה בחומר, משאירה אנרגיה לאורך נתיב הבליעה בחומר, ואנרגיה זן הינה הגורם ליוניזציה. כאשר אטום מיונן – הינו חלק מאותה מולקולה, משתנה באופן כימי, וכאן מתבצע החלק הראשון בנזק מקרינה.

בגוף החי קיימים תהליכים מטבוליים הפועלים נגד תהליך הנזק מקרינה ומטרתם לתקן את הנזק, ולכן הנזק הסופי הינו תוצאה של ריאקציות אשר חלק מהן פועל ליצירת הנזק הביולוגי, וחלק אחר פועל לתקן את הנזק הביולוגי מקרינה.

אחת התוצאות החשובות של נזק מקרינה הינה הריגת התא הבודד. הרגישות לקרינה הינה שונה בתאים שונים, ורוב הנזקים הביולוגיים הראשונים ביונקים, כלומר, נזקים הניתנים לאיבחון תוך ימים מספר או שבועות, ואשר תוצאתם הינה מחלה בגלל הקרינה, הינם התוצאה של מות תאים באברים הרגישים יותר לקרינה. לאחר חשיפה כלל-גופית לקרינה מייננת קבלו כל התאים מנה שווה של קרינה, אולם אין פרוש הדבר שאותו נזק נעשה בכל התאים.

נזקי קרינה בעור:
האינפורמציה הניתנת כאן לקוחה מרישום תוצאות נזקי קרינה, אשר ניתנת לחולים באזורים ובחלקים מסויימים של הגוף. מנה של עד כ- 1000 רנטגן הניתנת תוך מספר ימים אינה משאירה סימנים חיצוניים נראים. מנה כפולה או משולשת משאירה כתם דמוי 
כוויה, נשירת שיער ונקבוביות זיעה הרוסות. לאחר מנה של 4000-3000 רנטגן, העור במקום ההקרנה נעשה דק ושקוף, רגיש לדלקות עור וכמו כן יתכן סרטן העור.

נזקי קרינה בדם:
לוקמיה הינה בדרך כלל תוצאת מנת קרינה גדולה במח העצם, או מספר מנות קרינה קטנות יותר המצטברות למנה גדולה.

סרטן ריאה : 
שכיח אצל כורי אורניום, ומן הרשומות, לאחר עבודה של 17-כ שנה, הצטברה אצל כורים מנה של 1000-כ רנטגן. צבעי מחוגים וספרות שעונים, אשר טבלו את קצות המכחולים בפיהם וצבעו בצבע זוהר אשר הכיל חומרים רדיואקטיביים, לקו בסרטן באזור הפה והשפתיים לאחר תקופת עבודה של 15-כ שנים.

עקרות:
עקרות בגבר או באשה נוצרת לאחר חשיפה של אברי המין למנה של 500-כ רנטגן.

מנה זו הינה בקרוב למנה הממיתה אדם אם ניתנה לכלל הגוף.

סיכון גנטי:
כפי שנאמר בתחילת הפרק, נמנה הנזק הגנטי עם נזקים לטווח ארוך. מפאת סכנת הנזק לדורות הבאים, הרי שנזק זה הינו בעל חשיבות רבה. 
ברור וידוע לנו כי האדם, החי והצומח, חשופים לקרינה, בצורותיה השונות. אנו חשופים לקרינה קוסמית, ובמקומות מסויימים חשופים לקרינה מסלעית ואדמה המכילה עפרות רדיואקטיביים. בתהליך הרביה של החי, כל יצור נולד מתא יחיד, הנוצר מליכוד של שני תאי ביצה, אחד מכל הורה. תאים אלה מכילים את הכרומוזומים הנושאים את הגנים אשר הינם חומר התורשה. תא הביצה מקבל את מחצית הגנים מכל הורה, ואלו קובעים את הדמיון המשפחתי. לעיתים מתרחש שינוי פתאומי בגן, שינוי זה קרוי "מוטציה", ותכונות אופייניות לגן זה יועברו בצורה חדשה לדורות הבאים.

 1. להקפיד על סטנדרטים של סדר ונקיון על מנת למנוע חדירה של חומר רדיואקטיבי לתוך הגוף.
 2. אין לאפשר כניסת מבקרים ללא אישור ראש קבוצת המחקר.
 3. להקפיד על רחיצת ידיים לפני מגע עם הפה או העיניים (אכילה, שתייה, עישון, איפור).
 4. אכילה, שתייה ועישון אסורים במעבדה. אין לאחסן חומרים רדיואקטיביים במקרר יחד עם חומרי מזון.
 5. שימוש במיגון על פי הצורך.
 6. השתמש תמיד בכפפות, חלוק שרוול ארוך ומשקפי מגן על פי הצורך.
 7. פיפטציה יש לבצע באמצעי מכני, אין לעשות פיפטציה באמצעות הפה.
 8. שפך קטן יש לנקות מיידית. לצורך ניקוי שפך גדול יש להיעזר ביחידת הבטיחות ולעקוב אחרי נוהל חרום.
 9. עבודה במנדף כימי – כל עבודה הכרוכה ביצירת ארוסול, הרתחה, נידוף, זיקוק, שקילת אבקה תיעשה במנדף.
 10. שולחן העבודה עשוי מחומר חלק, לא נקבובי, ועמיד בחומרים כימיים. משטח העבודה מכוסה בנייר ספיגה.
 11. עם סיום העבודה, כל עובד ינקה את אזור עבודתו וידאג לפנות את הפסולת הרדיואקטיבית ולאחסן בצורה נכונה שאריות חומר רדיואקטיבי. ביצוע ניטור עצמי, שטיפת ידיים וניטור חוזר.
 12. ליד אזור העבודה תוגדר פינה לפסולת רדיואקטיבית – מיכל לפסולת מוצקה, מיכל לפסולת נוזלית בתוך מגש לקליטת שפך. המיכלים מסומנים בתווית "רדיואקטיבי".
 13. תיקון צנרת במעבדה יבוצע רק בנוכחות נציג יחידת הבטיחות.
 14. מעבדה שמפסיקה השימוש בחומר רדיואקטיבי – על ראש הקבוצה להודיע על הפסקת העבודה הרדיואקטיבית לממונה בטיחות קרינה.
 1. הכר את תכונות החומר הרדיואקטיבי איתו אתה עובד.
 2. תכנן את עבודתך כך שהטיפול בחומר הרדיואקטיבי ימשך זמן מועט ככל האפשר. ככל שזמן העבודה קצר יותר – מנת הקרינה קטנה יותר. בצע ניסויים "קרים" לרכישת מיומנות.
 3. עבוד במרחק מירבי ממקור הקרינה – מרחק כפול מהמקור, מקטין לרבע את מנת הקרינה (חוק היחס ההפוך הריבועי).
 4. השתמש במיסוך מתאים נגד קרינה◦פרספקס יעצור קרינת ביטא
 5. עופרת בעובי מתאים תעצור קרינת X וקרינת גאמא
 6. עבודה עם רדיואיזוטופים מסוימים (125- I) חייבת להתבצע במנדף, תוך שימוש באמצעי מיגון מתאימים
 7. לבש חלוק ותגי ביקורת קרינה מתאימים. כמו כן לבש כפפות לטקס והרכב משקפי מגן. עבודה ברדיואיזוטופים מסוימים (פולטי גאמא חזקים) מחייבת נשיאת תגים או דוזימטרים אחרים לניטור הקרינה.
 8. עבוד לפי חוקי ונהלי הבטיחות
 9. עבוד על משטח המיועד לעבודה ברדיואיזוטופים. המשטח חייב להיות מכוסה בחיתול.
 10. סמן כל ציוד ומכשור המיועד לעבודה עם רדיואיזוטופים בתווית תקנית.
 11. אין לעבוד בחומרים רדיואקטיביים כאשר יש פצעים פתוחים בידיים.
 12. אכילה, שתיה, עישון או שימוש במוצרי קוסמטיקה באזור בו יש רדיואיזוטופים אסורה.
 13. אין לבצע פיפטציה בפה.
 14. יש להשתמש באמצעי רחצה מתאימים (ברז וסבוניה מופעלים ע"י המרפק, מתקן לניגוב ידיים) לאחר סיום השימוש ברדיואיזוטופים.
 15. שמור על סדר וניקיון בסביבת העבודה.
 16. בדוק לעיתים קרובות, באמצעות מונה גייגר, את סביבת העבודה לצורך זיהוי קיומו של זיהום. במיקרה בו התגלה זיהום:
 17. הזהר את הסובבים אותך.
 18. הגבל תנועת אנשים אל אזור הזיהום.
 19. דווח למוקד החרום וליחידת הבטיחות.
 20. אחסון חומרים רדיואקטיביים יעשה באזורים מוגדרים ומסומנים בלבד.
 21. יש להפריד בין חומרים רדיואקטיביים לבין חומרים אחרים.
 22. אחסון תרכובות יעשה בהתאם להנחיות היצרן.
 23. כלי האחסון נדרשים להיות סוגרים ומסומנים בסימון התקני, בתוספת שם המשתמש ותאריך האחסנה.
 24. אין לאגור פסולת רדיואקטיבית. יש להיפטר ממנה מוקדם ככל האפשר. יש להשתמש בכמות החומר המזערית הדרושה לצורך ביצוע הניסוי.
 25. בגמר העבודה – בדוק את עצמך באמצעות מונה גייגר. במידה וגילית זיהום – דווח מיידית לממונה בטיחות קרינה והשמע להוראותיו.

במעבדה בה עובדים בקביעות עם מקורות רדיואקטיביים פתוחים יש להקצות פינה מצוידת כדלקמן:

 • אזור העבודה יסומן בתווית התקנית של חומר רדיואקטיבי
 • כיסוי שולחן
 • מיסוך לפי הצורך
 • מונה גייגר לפי הצורך
 • בקבוק ספריי לדקונטמינציה
 • שקיות לאיסוף פסולת מוצקה בתוך קופסת פרספקס על שולחן
 • העבודה או בתוך דלי צהוב
 • בקבוקי פלסטיק עם פקק הברגה בגודל חצי עד 1 ליטר (במקרה של נפחים גדולים מותר להשתמש בבקבוקי פלסטיק עד 5 ליטר)
 • יש צורך להשתמש בפחם פעיל באינקובטור S-35 בעבודה עם מדבקות לסימון כל כלי בו יש חומר רדיואקטיבי
 • כפפות
 • הוראות בטיחות

מומלץ להשתמש בעבודה עם חומרים רדיואקטיביים בכלי פלסטיק לשימוש חד פעמי. השימוש בכלי זכוכית הינו בעייתי מאחר ולא ניתן לנקות הכלים באופן מושלם עקב חריצים בזכוכית.
העברת כלים המכילים נוזלים רדיואקטיביים ממקום למקום תעשה תוך שימוש במגש פלסטיק או מתכת על מנת למנוע פיזור במקרה של שפך.
בתהליכי עבודה בהם יש אפשרות של פליטת חומר נדיף, אבק או אירוסול – יש לבצע את העבודה במנדף כימי בו מותקנת שאיבה חיצונית.

 חומרים רדיואקטיביים יש לשמור בתוך כלים מתאימים.

 • חומרים פולטי קרינה גאמה יש לשמור בתוך מיכלי העופרת המקוריים בהם הגיע החומר.
 • חומרים פולטי קרינה ביתא יש לשמור בכלי פלסטיק עם פקק הברגה (במיוחד חומרים במבחנות אפנדורף הנשמרים בהקפאה).
 • חומרים פולטי חלקיקי באטה באנרגיה גבוהה כמו P-32 יש לשמור בכלי פלסטיק אותו שמים בתוך מיכל העופרת.
 • רצוי לאכסן נוזלים רדיואקטיביים בתוך כלי משני על מנת למנוע זיהום סביבתי במקרה של שפך.
 • החומרים חייבים לשאת תו סימון רדיואקטיבי וכן את שם המשתמש.
 • מקררים ומקפיאים בהם מאכסנים חומרים רדיואקטיביים יש לסמן בתווית"רדיואקטיבי" על דלת המקרר.
 • המעבדה צריכה להיות מצויידת במתקן לפסולת מוצקה עם מכסה מופעל ברגל, המסומן בסמל הרדיואקטיבי ושקיות לפסולת רדיואקטיבי. יש לפנות הפסולת הרדיואקטיבית בתום כל יום עבודה.
 • מיכל לפסולת רדיואקטיבית נוזלית ימולא בורמיקוליט עד 90% מנפח המיכל ויסומן סמל הרדיואקטיבי המקובל.
 • מתקן קשיח לפינוי פסולת חדה, כגון מחטים שברי זכוכית או כל חפץ חד אחר.
 • ניטור – במידה ועובדים פולטי בטא אנרגטיים או פולטי גמא וקרני x צריך להיות במעבדה מכשיר ניטור מכויל.
 • אחסון – יש לדאוג למקום אחסון (ארון, מקרר וכו'), בר נעילה מסומן בסמל הרדיואקטיבי המקובל.
 • סימון והוראות בטיחות – החדר צריך להיות מסומן בסמל אזהרה מתאים (ראה נספח בהוראת הנהלה).
 • יש לתלות במקום בולט וגלוי את הוראות הבטיחות לעבודה בחומרים רדיואקטיבים, לעבודה שוטפת ולמקרה תקלה.
 • תכנית המעבדה לפי ההנחיות הנ"ל תובא לאישור המחלקה לבטיחות ולגיהות, לפני ביצוע הבניה או ההסכם.
 • עיניים : שטוף ארוכות את שתי העיניים ( עד 15 דקות ) במשטפת עיניים הנמצאת בכל פרוזדור. 
 • עור, פנים, גוף : שטוף עם הרבה מים וסבון עדין במשך כמה דקות. להשתדל לא לגרום לפצעים על גבי העור. במקרה של זיהום על החלוק ו/או הבגדים להסיר אותם מיד – עוד לפני תחילת הניקוי.
 • דקירה : לחץ על מקום הדקירה (לעודד דימום) תוך שטיפה בהרבה מים של מקום הדקירה. דווח  לממונה על הבטיחות (054-7776448)
 • הודע לסביבה על התקרית ולהרחיק את האנשים כדי למנוע התפשטות הזיהום.
 • דווח לממונה על הבטיחות (054-7776448) ולבקש להודיע לממונה בטיחות קרינה לעזרה ויעוץ.
 • נסה לקבוע את גבולות הזיהום (אם אפשר בעזרת מונה גייגר).
 • כהכנה לניקוי הזיהום לבש כיסויי נעליים, כפפות, ולהצטייד בשקיות לפסולת רדיואקטיבית, חיתולים ו/או ורמקוליט, לספיגת הנוזל, ספרי לדקונטמינציה ומונה גייגר.
 • שתף אדם נוסף עד להגעתו של ממונה לבטיחות קרינה.
 • הניקוי חייב להתבצע מהחוץ כלפי מרכז הזיהום. יש להחליף כפפות בתדירות גבוהה.
 • את החיתולים, כפפות, ואת הורמקוליט המשומשים אסוף לתוך שקיות לפסולת.
 • בכל שלב של הניקוי מדוד בעזרת מונה גייגר את מקום השפך כדי לדעת את רמת הזיהום. המדידה נעשית ע"י אדם הנוסף. 
 • בסוף התהליך שטוף ידיים עם מים וסבון ובדוק את עצמך כדי לוודא שאתה נקי מזיהום רדיואקטיבי.

דעתכם על האתר חשובה לנו, נתקלתם בשגיאה / בעיה / הצעות שיפור, אנא שלחו אלינו הודעה במייל, אגף הביטחון והבטיחות