בעלי תפקידים

בעלי תפקידים – מערך הבטיחות


 

wdt_IDמסאחריות/תפקידשם +משפחהמחלקה
10מנהל אגף ביטחון ובטיחותמאיר כהןביטחון ובטיחות
20ממונה על הבטיחות
30חבר ועדת בטיחות עליונה
40מנהל אגף מערכות מנהלהבועז פרנקהמנהלה
50יו"ר ועדת בטיחות עליונה
60סגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוחפרופ' אלברט פנחסובמנהל טכנולוגיות
70חבר ועדת בטיחות עליונה
80אחראי רעליםדר' חנן טלרמנהל טכנולוגיות
90חבר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה
100חבר ועדת בטיחות עליונה