גליונות בטיחות חומרים – MSDS

גיליונות בטיחות חומרים ( MSDS)


גיליון בטיחות חומרים  (באנגלית: Material Safety Data Sheet, בראשי תיבות: MSDS) הוא מונח בילאומי לגיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים.

הוא נועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה, ומכיל מידע כגון:

מאפיינים פיזיקליים (נקודת התכהנקודת רתיחהנקודת התלקחות, וכיוצא בזה), רעילותהשפעות בריאותיותעזרה ראשונהריאקטיביות, איחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בשפיכה.

גיליון בטיחות תקני כולל 16 סעיפים.

גיליון הבטיחות מספק לעובד מידע בנושא בטיחות בעבודה עם החומר שעיקרם:

  • תכונות החומר
  • פוטנציאל הסיכון והשפעות בריאותיות
  • אמצעי מגן הנדרשים בשימוש
  • אופן נטרול / טיהור והנחיות למקרה שפך 
  • אחסנה והובלה נכונה 

להלן קישור למאגר גליונות הבטיחות (MSDS) הנמצאים בשימוש באוניברסיטה 

מקורות נוספים:

גליונות בטיחות לחומרים שונים ניתן למצוא ברשת האינטרנט, בספרות מקצועית ומרכזי מידע.

להלן מספר אתרים להורדת גליונות בטיחות:

http://hazard.com/msds/ 
http://www.msds.com/
טבלה מרכזת של מקורות גליון בטיחות