דיווח על חריגים

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

דיווח על חריגים

הינכם מתבקשים לדווח למחלקת הביטחון על כל חפץ או אדם חשוד או חריג (לצורך העניין כל חפץ ללא בעלים נחשב לחפץ חשוד).  • במידה ויש חשד כלשהו על פריצה או גניבת ציוד השייך לכם או משמש אתכם לצורך עבודתכם, הנכם מתבקשים לדווח מיד לסייר הביטחון.


  • דואר חשוד – במידה וקבלתם דבר דואר אשר זהות השלח אינה ידועה לכם ותכולתו חשודה, אין לפתוח את המעטפה ולדווח למחלקת הביטחון באופן מיידי.

 

שים לב לחפצים חשודים ברחבי הקמפוס, בתחנות אוטובוסים, בתוך אוטובוס החונה בקמפוס

 

במידה וגילית חפץ עזוב או חשוד 


אין לגעת או לפתוח !!!  

 

יש לשמור על מרחק בטוח ולהרחיק אנשים 


יש להודיע באופן מיידי למחלקת הביטחון או לסייר האוניברסיטה 

054-7766398 , 03-9066-187

 

יש להישאר בקשר עין עד להגעת אנשי הביטחון