האגף לבטיחות ובריאות בתעסוקה

בטיחות בעבודה
בטיחות בקרינה
בטיחות בלייזרים
בטיחות כללית
בטיחות במעבדות כימיות
בטיחות במעבדות ביולוגיה
הקודם
הבא

האגף לבטיחות ובריאות בתעסוקה


הממונה על הבטיחות:  מר מאיר כהן


מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של האוניברסיטה

  • הנהלת האוניברסיטה מצהירה כי מניעתן של תאונות היא בראש דאגותיה של הנהלת  האוניברסיטה, היעדר תאונות יאפשר עבודה שוטפת ותקינה, שביעות רצון של הסטודנטים, מרצים ועובדי האוניברסיטה ובכך גם תהיה תרומה לרווחיות האוניברסיטה.
  • הנהלת האוניברסיטה תפעל לעמוד בכל דרישות החוק והתחייבויות אחרות שהתחייבה האוניברסיטה למלא הקשורות לגורמי סיכון להם חשופים הבאים בתחומה בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
  • הנהלת האוניברסיטה מפעילה מערכת ארגונית שעיסוקה נושאי בטיחות והיא כוללת בנוסף להנהלה: ועדת בטיחות, ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בתעבורה, נאמני בטיחות וצוותי חירום. 
  • כל סטודנט ועובד באוניברסיטה זכאי לעבוד בסביבת עבודה בטוחה ללא סיכון מיותר.
  • כל סטודנט ועובד באוניברסיטה שותף ואחראי לנושא הבטיחות ועליו להתריע על סיכונים.
  • הנהלת האוניברסיטה מאשרת אחת לשנה תוכנית בטיחות הכוללת גם הדרכות בנושאי בטיחות בגז, אש, חשמל ואחרים. תוכנית הבטיחות כוללת סקר סיכונים, בדיקת ציוד, מתקנים וחומרים באוניברסיטה.
  • הנהלת האוניברסיטה אחראית לתקן כל ליקוי בטיחות שימצאו ביחידותיה על פי סקרים, מבדקים, בדיקות תקופתיות, דיווחי עובדים וממצאי ועדות הבטיחות וממלאי תפקידים.

איתור מפגעים וסיכונים:

מערך הבטיחות נועד בין השאר לזהות מפגעים וסיכונים שיש לסלקם.

מצופה מכל עובד או סטודנט באוניברסיטה להתריע על מפגעים וסיכונים,

ע"י שיתוף פעולה ניתן יהיה למזער עד למינימום את מס' התאונות והנפגעים במוסד.

ניתן לדווח על מפגעים, סיכונים ותאונות באמצעות הודעה במייל לממונה על הבטיחות .

דעתכם על האתר חשובה לנו, נתקלתם בשגיאה / בעיה / הצעות שיפור, אנא שלחו אלינו הודעה במייל, אגף הביטחון והבטיחות