הגבלת עישון בקמפוס

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

הגבלת העישון בקמפוס אוניברסיטת אריאל

החל מפתיחת שנה"ל תשס"ד מבוצעת אכיפת חוק "הגבלת העישון" באוניברסיטת אריאל כמקובל במקומות ציבור. כדי לשמור על חוק זה אשר מטרתו שיפור איכות החיים, הבריאות והסביבה נדרשת בראש ובראשונה הבנתכם ושיתוף פעולה מצדכם.

להלן פירוט הנחיות בנוגע לעישון בשטח האוניברסיטה:

  1. העישון בשטח האוניברסיטה בסמיכות לכניסה/יציאה ובתוך מבנה אסור!
  2. שילוט מתאים המורה על האיסור הותקן במקומות המיועדים לכך.
  3. לציבור המעשנים הוסדרו פינות עישון ברחבי הקמפוס.
  4. אנו מבקשים מציבור המעשנים להקפיד על עישון בפינות העישון המוגדרות לרווחת ובריאות כלל האוניברסיטה.
  5. אכיפת חוק מניעת העישון היא באחריות מחלקת הביטחון. אוכפי החוק מזוהים כעובדי מחלקת הביטחון ובסמכותם לבקש את פרטי הסטודנט.

סירוב לכך יגרור את מעורבותה של ועדת המשמעת. עם הבנה ושיתוף פעולה נוכל להימנע מאכיפה

עבירה על חוק העישון הוגדרה באוניברסיטה כעבירה משמעתית שדינה קנס על פי התעריפים הנ"ל :

סטודנט 100 ₪

עובד 150 ₪

מרצה בכיר 200 ₪

מספר טלפון לדיווח: זמין 24/7phone-green

054-7766398 – סייר האוניברסיטה.

פינות עישון לפי בניינים:

קמפוס עליון

קמפוס תחתון

 

בתוך בנייני מעונות חל איסור לעשן במסדרונות ובשטחים הציבורים