הנחיות חניה ברחבי הקמפוסים

חניה בקמפוס אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

הנחיות חניה ברחבי הקמפוסים

חנייה

האוניברסיטה אינה מתחייבת לספק מקומות חנייה בשטח הקמפוס. במידה והקמפוסים מלאים רכבים יחנו בחוץ, במגרשי החנייה הפתוחים לקהל.

האוניברסיטה  אינה אחראית על נזק העלול להיגרם לרכב בשטח הקמפוס, או על גניבת חפצים אישיים מתוך הרכב.

מחלקת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הקמפוס לתנועת רכבים בכל עת.

בעלי אופנועים וקטנועים – מאושר חנייה, רק במקומות אשר מיועדים לכך, אין להחנות בין שבילי הבניינים או המעונות ,מדשאות ,כניסות למבנים ,מעברי נכים או במקומות המסכנים את באי האוניברסיטה. זיהוי האופנוע יעשה לפי רישום הנמצא בשער הכניסה לקמפוס.

ככלל אין הנפקת תווי חנייה למתגוררים במעונות. למעט מקרים חריגים בהם הבקשה נבדקת בצורה פרטנית. בעלי מוגבלויות, בעיות רפואיות, צרכים מיוחדים או סטודנט זכאי.

סטודנט זכאי- סטודנט אשר אשתקד היה ברשותו תו חניה. (לא תו חריג).

 

אזורי חנייה: (בין השעות 06:00 בבוקר, ל- 16:00 אחה"צ)

השנה יוגדרו אזורי חנייה לפי סוג \ צבע התו חנייה בתוך שטחי האוניברסיטה.

החלוקה לאזורי החנייה היא כדלהלן:

תו "עובד" צהוב –כל  מתחמי החנייה בקמפוס.

תו "עובד"  כחול – קמפוס עליון – חניון יקב. קמפוס תחתון – מתחם הקרוואנים / חניון סגל חיצוני.

תו "עובד סמסטריאלי"- קמפוס עליון – חניון יקב. קמפוס תחתון – מתחם הקרוואנים / חניון סגל חיצוני.

תו "כללי עליון"- קמפוס עליון בלבד.

תוו "כללי" – קמפוס עליון – חניון יקב, קמפוס תחתון- מתחם הקרוואנים / חניון סגל חיצוני.

תוו "סטודנט מעונות"- מתחם הקרוואנים בלבד.

רכב החונה במקום שמנוגד להגדרות אלה צפוי לקבל סנקציות.

 

מקומות שאסורים לחנייה:

חנייה במקום המיועד לחניית נכים, חסימת רכבים/צירי תנועה /ריקון מכולות /פחי אשפה/שביל עליה לכיסאות גלגלים.

חנייה בשפת מדרכה המסומנת אדום-לבן או אדום צהוב .

חנייה על מעבר חצייה , מדרכות, מדשאות או בין הקרוואנים. 

חנייה לפריקה וטעינה לספקים. חניית כוחות הביטחון וההצלה.

חנייה כנגד כל מחסום או שילוט שיוצב ע"י מחלקת הביטחון.

חנייה שמנוגדת להגדרת אזור החנייה. (רכב החונה באזור חנייה שאסור לו להחנות בו)

 

תווי חניה

תו החנייה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.  העברת התו מרכב לרכב הינה עברה חמורה.

העובר על סעיף זה צפוי להחרמת התו במקום לצמיתות והפניה לוועדת משמעת.

 עובד/מרצה/סטודנט לא יחזיק ברשותו שני תווים ללא אישור מחלקת הביטחון.

 

החלפת תו חנייה

במקרה של החלפת/מכירת רכב אין להעביר את התו לרכב החדש ויש להחזיר את התו למחלקת הביטחון.

על מנת לקבל תו חנייה לרכב החדש – יש להגיש בקשה מחודשת במערכת הפניות.

במקרה של גניבת הרכב יש להמציא אישור משטרה והביטוח אודות הגניבה ,

תו אשר נישחק, נהרס, או התבלה יוחלף רק אם הצגת התו המקורי,

במקרה של גניבת/אבידת התו יש להודיע על כך במיידי למחלקת הביטחון.

מחלקת הביטחון לא מתחייבת על הנפקת תו נוסף/חדש במקרים הנ"ל.

 

החזרת התו 

בסיום העבודה באוניברסיטת אריאל וביצוע טופס טיולים יוצא, חובה להחזיר את התו חנייה שברשות העובד, אישור הכניסה לרכב מתבטל וחובה להחזיר את התו למשרד הביטחון והבטיחות.                      

עובד שלא יחזיר את התו לאחר סיום עבודתו יופעל נגדו קנס כספי שינוכה ממשכורתו האחרונה על סך 400 ₪ .

 

הפעלת סנקציות על המשתמשים בחניונים

כלל המשתמשים בחניונים מחויבים לעמוד בדרישות מחלקת הביטחון ולהישמע להוראות עובדי הביטחון של האוניברסיטה.

במקרה ובעל רכב יחנה במקום חנייה אסור ו /או יבצע עברת תנועה, ינהג בצורה שאינה מניחה את הדעת, לא ישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון, יחרוג מאחד הסעיפים עליהם חתם בהצהרה לקבלת תו חנייה או באישור כניסה לרכב.

מחלקת הביטחון רשאית להפעיל כנגדו ו / או כנגד הרכב סנקציות כמפורט להלן,

להלן העונשים הצפויים :

הדבקת מדבקה 'החנייה אסורה' , על שמשות הרכב.

החרמת תו החנייה.

ברירת קנס ע"ס 100 ₪ שינוכה ממשכורתו של העובד \ שכר הלימוד של הסטודנט.

סינדול כלי הרכב – שחרור כלי הרכב יותנה בתשלום ברירת קנס\ סנקציות אחרות.

גרירת הרכב על חשבונו למגרש מוסדר.

סנקציות אחרות כפי שיתפרסמו מעת לעת.

החרמת תו החנייה – שלילת זכות הכניסה לקמפוס עם הרכב.

מחלקת הביטחון תכניס במקרי הצורך גורמי אכיפה חיצוניים (פיקוח עירוני , משטרה ) ע"מ לאכוף חוקי תחבורה.

 

החניון מול בניין ראאב (52) , הנדסאים (54), מיועד לבעלי תו חניה "עובד" בעל תו חנייה צהוב בלבד

החנייה אסורה לבעלי התווים הבאים:

"עובד"- כחול, "סטודנטים", "כללי" ,"חריגים" בין השעות  06:00-16:00