זכאות לתו חניה ואופן הגשת הבקשה

זכאות לתו חניה ואופן הגשת הבקשה

בתחילת כל שנת לימודים מסתיים תוקפם של תווי החנייה ואישורי הכניסה לקמפוסים של האוניברסיטה ,

בטרם מסתיים תוקפו של האישור נדרש להגיש בקשה דרך מערכת הפניות בהתאם להנחיות על מנת לחדש את האישורים

הגשת הבקשה לתו חניה שנתי בהתאם להנחיות המצורפות.

בעלי אופנועים וקטנועיםסטודנטיות בהריון (מחודש שביעי) וסטודנטים המבקשים מסיבות רפואיות – יגישו בקשה לתו חניה חריג.

חשוב לקרא את ההנחיות בטרם הגשת הבקשה !

הגשת בקשות שלא בהתאם להנחיות עלולות לגרום לעיכוב בטיפול בבקשה.

בקשות חריגות לתו יש להפנות לוועדת חריגים דרך מערכת הפניות "בקשה לתו חניה חריג" הוועדה תתכנס אחת לחודש (החל מתחילת השנה).

זמן הטיפול בבקשה המועברת דרך חריגים ארוך מהרגיל על כן יש להימנע מהגשה דרך חריגים שלא לצורך.

הגשת הבקשה לתו חניה הינה ממוחשבת בלבד !

( בסוף ההנחיות מצורף קישור ישירות לעמוד הגשת הבקשה לתו חנייה )

עובדים ואנשי סגל


 • עם קבלת ההודעה של סיום תוקפו של תו החניה לשנה"ל ניתן להגיש בקשות חדשות לתו חנייה .
 • בקשות חריגות עבור תו חנייה לרכב נוסף יש להפנות לוועדת חריגים דרך מערכת הפניות "בקשה לתו חניה חריג" עם פירוט הסיבה לבקשה (הוועדה תתכנס אחת לשבועיים, החל מתחילת שנה"ל), מינהל הביטחון והבטיחות אינו מתחייב לאשר בקשה לתו חנייה עבור רכב נוסף לעובד שאושרה בקשתו לתו חנייה שנתי.
 • הגשת בקשות נעשת דרך מערכת הפניות בלבד ! – מצורף קישור בסוף ההנחיות.
 • שימו לב, על מנת לקבל תו חניה יש להעלות למערכת הפניות קובץ סרוק של רישיון רכב (של בעל הרכב בלבד או של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, עבור רכבי ליסינג יש לצרף חוזה על שימוש ברכב עם פרטי מבקש הבקשה).
 • לנוחיות המשתמשים במערכת הפניות התווספה פונקציה הגשה חוזרת במקרה של חידוש בקשה משנה קודמת.
 • הסבר מקוצר להגשת בקשה לתו חניה שנתי במערכת הפניות לפי סדר הפעולות הבא:
  • כניסה למערכת הפניות  
  • בקשה לתו חניה לרכב
  • בקשה לתו חניה שנתי
  • חתימה על הצהרה
  • מילוי פרטים
  • הוספת סריקה רישיון רכב
  • שליחת הבקשה.
 • הודעת מערכת: "לא ניתן להגיש בקשה לתו שנתי"
  • במקרה שהתקבלה הודעה מהמערכת שלא ניתן להגיש בקשה לתו חנייה, המערכת לא מזהה את המבקש כעובד באירגון, יש לבדוק עם משאבי אנוש ומערכות מידע את הסיבה לבעיה.
 •  לאחר טיפול בבקשה תקבלו מייל חוזר ובו סטטוס בקשתכם, במידה והסטטוס הינו "מאושר" ניתן להגיע לקחת את התו במשרדי הביטחון והבטיחות (סמוך לדואר) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 -13:00. (בתחילת שנה ייתכן ושעות הקבלה יתוגברו).

קישור ישיר למערכת הפניות: 

כניסה למערכת הפניות – הגשת בקשה לתו חנייה לרכב

בקשה לתו חניה חריג – עבור בעלי אופנועים, סטודנטיות בהריון, חריג רפואי בלבד!

 • הערות:
  • בעלי אופנועים וקטנועים זכאים לאישור כניסה לשני הקמפוסים, יש להגיש את הבקשה דרך "בקשה לתו חריג" לאחר תשלום חנייה (דרך שכר לימוד או במידע האישי)  – תוך כדי ציון  בהערות כי הבקשה היא עבור אופנוע.
  • נשים בהריון מחודש שביעי יגישו בקשה דרך סטטוס חריגים תוך כדי ציון כי הבקשה היא עבור הריון בצרוף מסמכים (רישיון רכב בבעלות מבקשת הבקשה או קרוב משפחה מדרגה ראשונה ואישור מרופא על תאריך הלידה המשוער) – אין צורך בתשלום.
  • בקשות חריגות מסיבות רפואיות יגישו בקשה דרך סטטוס חריגים תוך כדי פירוט הסיבות לבקשה וצרוף מסמכים (רישיון רכב בבעלות מבקש הבקשה או קרוב משפחה מדרגה ראשונה ומסמכים רפואיים עדכניים הרלוונטים לבקשה )  – אין צורך בתשלום.
  • מינהל הביטחון והבטיחות אינו מתחייב להנפיק לסטודנט/ית תו חנייה, במידת הצורך יירשם אישור חריג לזמן מוגבל.
 • מסמכים נדרשים לבקשה דרך חריגים
  • עבור כל סוג בקשה – צילום רישיון רכב (של בעל הרכב בלבד או של קרוב משפחה מקרבה ראשונה) ותעודה מזהה בדף אחד .
  • במקרה של בעלות רכב של קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש לצרף מסמכים המעידים על הקשר משפחתי.
  • אופנועים בלבד – קבלה עבור תשלום דמי חניה.
  • הריון/רפואי – יש לצרף מסמכים רפאיים.
 • הסבר מקוצר להגשת בקשה דרך חריגים במערכת הפניות לפי סדר הפעולות הבא:
  • כניסה למערכת הפניות  
  • בקשה לתו חניה לרכב
  • בקשה לתו חניה חריג (בהתאם להערות!)
  • חתימה על הצהרה
  • מילוי פרטים
  • הוספת סריקה רישיון רכב, ת.ז, ומסמכים בהתאם לנדרש בבקשה
  • שליחת הבקשה.
 • לאחר טיפול בבקשה תקבלו מייל חוזר ובו סטטוס בקשתכם, במידה והסטטוס הינו "מאושר" ניתן להגיע לקחת את התו במשרדי הביטחון והבטיחות (סמוך לדואר) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 -13:00. (בתחילת שנה ייתכן ושעות הקבלה יתוגברו).

קישור ישיר למערכת הפניות:

כניסה למערכת הפניות – הגשת בקשה לתו חנייה לרכב

סטודנטים שלא זכאים לתו חניה

עומד לרשותכם חניה חופשית בחניונים מרווחים מוארים ומסודרים, בהם החנייה חופשית וללא תשלום

בעת הגשת הבקשה לתו חנייה דרך מערכת הפניות הנכם נדרשים לאשר את ההצהרה לקבלת תו חנייה המפורטת:


 1. אני הח"מ מאשר בזאת את הסכמתי לכך כי קבלת תו חנייה ו / או אישור כניסה עם רכב לשטחי האוניברסיטה הינו בכפוף לחוקי התעבורה והחנייה ובתנאי כי אקיים ואכבד את כל התקנות והוראות האוניברסיטה ומי שהוסמך מטעמה.
 2. עם קבלת התו הנני מתחייב כי הרכב בבעלותי או בבעלות משפחתי ( קרבה ראשונה ).
 3. אני מתחייב לשלם עבור התו בהתאם לקריטריון האוניברסיטה ובהתאם לחשבון שיוצג לי.
 4. התו הינו אישי ואינו ניתן להעברה. העברת התו מרכב לרכב ללא אישור מחלקת הביטחון הינה עברה חמורה מאד !!! העובר על סעיף זה צפוי להחרמת התו במקום לצמיתות והפניה לוועדת משמעת.
 5. אני מתחייב להדביק את התו ברכב עליו הצהרתי בלבד. ולא לבצע שום שינוי בצורת הדבקתו המקורית .
 6. במקרה של החלפת/מכירת רכב אני מתחייב להוציא את התו ולהעבירו למחלקת ביטחון, בכל מקרה לא אמסור את התו לאדם אחר.
  1. במקרה של גניבת הרכב/תאונה יש להמציא אישור משטרה וביטוח אודות האירוע .
  2. תו אשר נישחק, נהרס, או התבלה יוחלף רק אם הצגת התו המקורי. בשני המקרים הנ"ל אין האוניברסיטה מתחייבת על הנפקת תו נוסף . במקרה של גניבת/אבדת התו האוניברסיטה אינה תנפיק תו נוסף.
 7. האוניברסיטה אינה מתחייבת לספק מקומות חנייה בשטח הקמפוס. במידה והקמפוסים מלאים רכבים יחנו בחוץ, במגרשי החנייה הפתוחים לקהל – מחלקת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הקמפוס לתנועת רכבים בכל עת.
 8. האוניברסיטה אינה אחראית על נזק העלול להיגרם לרכב בשטח הקמפוס, או על גניבת חפצים אישיים מתוך הרכב.
 9. הגדרת אזורי חנייה (בין השעות 07:00 בבוקר ל- 16:00 צהריים) אני מתחייב להחנות במקום המיועד לתו חנייה שברשותי:
  1. סטודנט- במתחם הקרוואנים בלבד.
  2. עובד בעל תו חניה בצבע כחול /עובד סמסטריאלי/ כללי, רשאים להחנות :
  3. קמפוס עליון- חניון יקב בלבד,
  4. קמפוס תחתון -מתחם הקרוואנים בלבד.
  5. עובד בעל תו חניה צהוב- רשאי להחנות בכל מתחמי החניה בקמפוס.
 10. החזרת התו- עובד שלא יחזיר את התו לאחר סיום עבודתו יופעל נגדו קנס כספי שינוכה ממשכורתו האחרונה על סך 400 ₪ .
 11. בעלי אופנועים וקטנועים
  1. מאושרי חנייה, רק במקומות אשר מיועדים לכך, אין להחנות בין שבילי הבניינים ,מדשאות ,כניסות למבנים ,מעברי נכים או במקומות המסכנים את באי האוניברסיטה.
  2. אופנים או אופנועים שיחנו בצורה לא חוקית יסולקו או יסונדלו .
  3. זיהוי האופנוע יעשה בשער – אין מתן תו חניה.
 12. בקשות חריגות – רפואי/הריון/אישי
  1. הריון – ע"פ החלטת מל"ג החל מחודש שביעי עד לחודש לאחר הלידה ניתן אישור חניה בקמפוס.
  2. ידוע לי כי אישור הכניסה כחריג רפואי/הריון הינו זמני ,כאשר מחלקת ביטחון ע"פ קריטריונים תיקבע את מועד סיום אישור הכניסה.
  3. אישור הכניסה חריג רפואי/הריון ניתן לבעל הלקות הרפואית/הריון בלבד .כאשר בעל אישור הכניסה לא ימצא ברכב לא תתאפשר כניסת הרכב משום סיבה.
  4. עובדי החממה הטכנולוגית רשאים להחנות את רכבם רק בחניון המיועד לעובדי החממה שנמצא בין בניין 10-ל11 בלבד .חניה על הכביש לעובדי החממה אסורה בהחלט .
  5. לא קיים מצב שסטודנט/עובד יחזיק ברשותו שני תווי חניה ללא אישור, מי שיימצא בראשותו תו כפול ייקנס ויופנה לוועדת משמעת.
 13. אכיפה :
  1. לאחר שקראתי את האמור לעיל הנני לאשר את הסכמתי ואישורי לכך, כי במקרה ורכבי יחנה במקום חנייה אסור ו /או יבצע עברת תנועה, או שינהג בצורה שאינה מניחה את הדעת או שיעבור על אחד הסעיפים המוזכרים לעיל יהיה האוניברסיטה רשאי להפעיל כנגדי ו / או כנגד רכבי את הסנקציות הבאות כמפורט להלן, על חשבוני וכי לא תהיה לי כל תלונה ו / או דרישה. כמו כן אני מתחייב להזדהות בפני כל אדם הנושא תעודת ביטחון של האוניברסיטה.
  2. הדבקת מדבקה 'החנייה אסורה' , על שמשת הרכב.
  3. ברירת קנס ע"ס 100 ₪ שינוכה ממשכורתי ע"י מחלקת שכר\ משכר לימוד של הסטודנט.
  4. החרמת תו החנייה.
  5. גרירת הרכב על חשבוני למגרש מוסדר.
  6. סינדול הרכב.
  7. סנקציות אחרות כפי שיתפרסמו מעת לעת.
  8. החרמת תו החנייה – שלילת זכות הכניסה לקמפוס עם הרכב.
  9. מחלקת הביטחון תכניס במקרי הצורך גורמי אכיפה חיצוניים (פיקוח עירוני , משטרה ) ע"מ לאכוף חוקי תחבורה

מקומות שאסורים לחנייה:

 • חניה במקום המיועד לחניית נכים , חסימת רכבים/צירי תנועה .
 • חנייה בשפת מדרכה המסומנת אדום-לבן או אדום צהוב .
 • חנייה על מעבר חצייה , מדרכות, מדשאות או בין הקראוונים.
 • חניית פריקה וטעינה לספקים. חניית כוחות הביטחון וההצלה.
 • הפרעה לכל מחסום או שילוט שיוצב ע"י מחלקת הביטחון.

החניון מול בניין ראאב (52) , הנדסאים (54), מיועד לבעלי תו חניה "עובד" בעל תו חנייה צהוב בלבד. החנייה אסורה לבעלי התווים הבאים:

"עובד"- כחול, "סטודנטים", "כללי" ,"חריגים" בין השעות 07:00-16:00.

 

 
 

מחלקת הביטחון מאפשרת כניסה לחנייה בתוך הקמפוסים באופן חד יומי לאורחים של עובדי האוניברסיטה בלבד!

הגשת הבקשה לאישור חד יומי לאורח ניעשית דרך מערכת הפניות של האוניברסיטה.

הסבר מקוצר להגשת בקשה לאורח במערכת הפניות לפי סדר הפעולות הבא:

 • כניסה למערכת הפניות
 • בקשה לתו חנייה לרכב 
 • בקשת כניסה לאורח (קישור ישיר)
 • מילוי פרטים מלאים (כולל טלפון נייד ומספר רכב תקין של האורח – חובה!)
 • שמירה – שליחת הבקשה.

מחלקת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר את בקשות הכניסה לפי שיקול דעתה, או להפנות את האורח לחניון חלופי.

ברגע שטטופל הבקשה יישלח מייל "אישור" או "אי אישור" למגיש הבקשה בהתאם להחלטת המחלקה.

במקרים חריגים מחלקת הביטחון מאפשרת קבלת תו חנייה קבוע לכניסה לחניונים בקמפוסים 

בקשות חריגות לתו יש להפנות לוועדת חריגים דרך מערכת הפניות "בקשה לתו חניה חריג"

בקשה לתו חניה חריג מתאפשרת לבעלי אופנועים, סטודנטיות בהריון, חריג רפואי בלבד!

הנחיות להגשת הבקשה ניתן לראות ב "זכאות לתו חניה ואופן הגשת הבקשה"

 

כללי

בשל בעיות רפואיות נדרש לתת מענה לסטודנטים ולאפשר כניסת רכב לתוך שטח האוניברסיטה .

מטרה

הסדרת הליך המאפשר כניסה של סטודנטים בעלי מגבלה רפואית לשטח האוניברסיטה עם רכב.

שיטה

 1. סטודנט בעל מוגבלות רפואית יפתח פנייה במערכת הפניות בסטטוס חריגים.

     (ימלא את השורות הרלוונטיות ויצרף בקובץ מסמכים רפואיים עדכניים)

 1. בעת העלאת הקבצים לאתר הסטודנט מאשר כי הוא מודע לכך כי הוא חושף מידע רפואי אישי
 2. הסטודנט רשאי להגיש מכתב בקשה אישי אך מומלץ לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קשייו.
 3. לבקשה יש לצרף רישיון רכב בבעלות המשפחה (קרוב מקרבה ראשונה) במידה ויאושר..
 4. מעת הגשת הבקשה מחלקת הביטחון תרכז את מסמכיו של הסטודנט ותכין אותם לקראת וועדת החריגים.
 5. במידה וקיים בעיה מהותית (שבר ברגל/ ניתוח מורכב וכו') מחלקת הביטחון תאשר את בקשת הסטודנט במיידי (עד 48 שעות מעת קבלת הבקשה למעט תחילת שנה"ל ששם מאושר לאשר עד 96 שעות מעת קבלת הבקשה) עד לבדיקה של וועדת החריגים.
 6. לאחר שהוועדה תדון בבקשה תועבר תשובה במייל לסטודנט .
 7. הסטודנט רשאי לערר על ההחלטה ולהגיש מסמכים נוספים.
 8. כלל המסמכים יאוחסנו בקלסר ייעודי.