חנייה ותנועה באוניברסיטה

חניה בקמפוס אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

היחידה לחניה ותנועה

אחראי על חניה ותנועה – מר אמיר לויט

אודות היחידה

אגף הביטחון והבטיחות של האוניברסיטה אמון על כל נושא הכניסה, החנייה והתנועה בתוך שטחי האוניברסיטה.

היחידה עוסקת בהנפקת אישורי כניסה עם רכב לקמפוסים, אכיפת הנהלים והחוקים בדבר חנייה ותנועה בשטחי האוניברסיטה, שמירת חניות וביצוע ביקורות.

על מנת להקל את מעבר הולכי הרגל בשערים וניהול הכניסה לחדרים מבוקרים מפעילה היחידה מערכות בקרת כניסה חכמה באמצעות כרטיסים חכמים המשולבים בכרטיסי העובד והסטודנט.

מעת לעת מעדכנת היחידה את העובדים והסטודנטים בדבר שינויים הנוגעים לחנייה ותנועה בעיקבות אירועים המתקיימים בתוך שטחי האוניברסיטה.

באתר ניתן לקבל עדכונים שוטפים בנושא חנייה ותנועה , הנחיות הקשורות בקבלת תווי חנייה , ונהלים לשימוש בחניות והחניונים.

זכאות לתו חניה ואופן הגשת הבקשה
זכאות לתו חניה ואופן הגשת הבקשה
מפת חניונים ודרכי גישה
מפת חניונים ודרכי גישה