טפסים, נהלים והנחיות

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

רשימת נהלים והנחיות

 • אבטחת אירועים 


 • אבטחת סיורים


 • ביטחון באוניברסיטה 


 • מבנה ארגוני יחידת ביטחון


 • טיפול באירוע פלילי


 • כניסת עובדים משטחי ישע שאינם אזרחי ישראל


 • חניית רכבים של עובדים וסטודנטים ואכיפת הסדרי תנועה


 • נוהל עבודה בשעות חריגות


 • עזרה ראשונה


 • תפעול אירוע חירום


 • סדר פעולות בארוע חריג


 • הוראות פתיחה באש  הגמר איוש


 

רשימת טפסים