כרטיסי סטודנט / עובד

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

כרטיסי סטודנט / עובד

לצורכי זיהוי ובקרה האוניברסיטה מנפיקה כרטיסי סטודנט/עובד

 • כרטיס סטודנט

  • כל סטודנט באוניברסיטת אריאל בשומרון זכאי להחזיק בתעודת סטודנט המעידה על כך שהוא סטודנט בשנה"ל הנוכחית.
  • הכרטיס מאפשר מעבר בשערים האלקטרונים בכניסה לאוניברסיטה.
  • הכרטיס מאפשר שימוש במכונות הצילום והמדפסות הפזורות ברחבי האוניברסיטה.
 • כרטיס עובד 

  • כל עובד באוניברסיטת אריאל נושא כרטיס עובד.
  • הכרטיס משמש לצורך רישום שעות הנוכחות.
  • הכרטיס משמש לצורך פתיחת דלתות ושימוש בהתקנים.
  • השימוש בכרטיסים בכפוף לנוהל "בקרת כניסה" 

הנחיות בדבר הנפקת כרטיס עובד או סטודנט 


יחידת הביטחון אחראית על הנפקת כרטיסי עובד/סטודנט במקרים הבאים:

 • עובד חדש
 • כרטיס תקול
 • כרטיס שנגנב/אבד

הנפקת כרטיס סטודנט בפעם הראשונה נעשית בהתאם להנחיות המפורטות בקישור: הנפקה ראשונית לכרטיס סטודנט 

במקרה שסטודנט לא קיבל כרטיס סטודנט או מדבקת תיקוף לשנה"ל יש לפנות דרך מערכת פניות -> מערכות מנהלה – > כרטיס סטודנט

להלן הנחיות להנפקת הכרטיסים 

במקרה של כרטיס תקול יש לגשת למשרד הביטחון בשעות הפעילות.

(הטיפול בכרטיס תקול אפשרי בתנאי שהסטודנט שילם דמי רווחה וקיים על הכרטיס מדבקת תיקוף לשנה"ל הנוכחית)

במקרה של אובדן כרטיס או גניבה יש לפעול לפי ההנחיות הנ"ל:

 1. עם היוודע על אובדן/גניבה של כרטיס יש לדווח במיידי באמצעות שליחת הודעת מייל ליחידת הביטחון.
 2. לחידוש כרטיס יש לשלוח הודעה בדבר אובדן / גניבה  דרך מערכת פניות -> מערכות מנהלה – > כרטיס סטודנט ולהמתין להנחיות.
 3. עם קבלת אישור שניתן לקבל כרטיס חלופי יש לגשת למשרד הביטחון בשעות הפעילות יחד עם אישור (מודפס) .
 • שעות פעילות במשרד הם 8:30-12:00 – המשרד ממוקם בסמוך לדואר, בניין 3
 • הערה: סטודנט שבחר לא לשלם דמי רווחה יקבל כרטיס ללא אפשרות מעבר בשערים אלקטרונים או שימוש במכונות הצילום והמדפסות
 • להנחיות מפורטות בהגשת בקשה לכרטיס סטודנט, לחץ כאן
  • עובד חדש המבקש להוציא כרטיס עובד יגיע למשרד הביטחון בשעות הפעילות מצוייד באישור להנפקת כרטיס עובד ממחלקת משאבי אנוש.
  • עובד אשר כרטיסו אבד/נגנב
   1. עם היוודע על אובדן/גניבה של כרטיס יש לדווח במיידי באמצעות שליחת הודעת מייל ליחידת הביטחון.
   2. יפנה למחלקת משאבי אנוש על מנת לקבל אישור להנפקת כרטיס עובד חדש.
   3. לאחר מכן יגיע עם האישור ממשאבי אנוש למשרד הביטחון על מנת לקבל כרטיס חלופי.
  • במקרה של כרטיס תקול – יש להגיע למשרד הביטחון בשעות הפעילות לשם טיפול בתקלה.
  • שעות פעילות במשרד הם 8:30-12:00 – המשרד ממוקם בסמוך לדואר, בניין 3