נהלי הביטחון והתנהגות באוניברסיטה

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

תקציר נהלי הביטחון והתנהגות באוניברסיטה

יחידת הביטחון של אוניברסיטת אריאל בשומרון אחראית על מכלול נושאי הביטחון, שמירה על הסדר הציבורי,  אכיפת הסדרי החניה בקמפוסים השונים ועל טוהר המידות

בכלל האוניברסיטה מוצבות מצלמות אבטחה, בכל מבנה חדש יוצבו מצלמות בהתאם לצורכי הביטחון, במידה וישנה בעיה ניתן לפנות דרך מערכת הפניות של האוניברסיטה 

ביטחון:

 • אבטחת הקמפוסים השונים – מחלקת הביטחון אמונה על כתיבת נהלי האבטחה של האוניברסיטה ואכיפתם.  
 • סיורים וטיולים – יש לעדכן לפי נוהל "פעילות מחוץ לשטח האוניברסיטה" ליחידת הביטחון על כל סיור או טיול במסגרת העבודה/לימודים. במנהלת נערכת בדיקה של מכלול מרכיבי הטיול/סיור, המינהל ימליץ לפני כל טיול על מרכיבי הביטחון והבטיחות הנדרשים. (באתר קיים טופס לצורך תיאום).
 • אירועים בקמפוס – כל אירוע המתקיים בשטחי האוניברסיטה או תחת חסותה נדרש עבורו תיאום, אישור והערכות ביטחונית ובטיחותית , על כן  יש לדווח על כל אירוע הנערך בקמפוסים השונים או אירועים מחוץ לקמפוסים, כאשר המארגן הינו עובד/סטודנט באוניברסיטה.  (באתר קיים טופס לצורך תיאום)
 • שערי כניסה לקמפוסים: הכניסה לקמפוסים השונים מותרת  להולכי רגל לסטודנטים ואזרחים, כמפורט במועדי פתיחת השערים
 • נהלי הכניסה לקמפוסים:
  • בידוק והזדהות – כלל הנכנסים בשערי הקמפוסים נדרשים להזדהות בפני המאבטחים ולעבור תהליך בידוק ביטחוני. אדם אשר יסרב להזדהות או להציג את חפציו לבדיקה תיאסר כניסתו.
  • כניסה עם רכב/אופנוע – הכניסה עם רכב מותרת אך ורק למורשים בעלי תו חניה בתוקף.
  • כניסה עם נשק – כניסה עם נשק (אקדח) תותר לבעלי רישיון בתוקף לאחר בדיקה וזיהוי.
  • הכניסה עם בעלי חיים אסורה למעט כלבי נחייה לעיוורים.
  • אופניים – הכניסה עם אופניים מותרת. יש לרכב על אופנים אך ורק על כבישים, החניה תיעשה במקומות המיועדים לכך בלבד (אין להכניס כלי רכב למבנים). 
  • אופנועים – יחנו אך ורק במקומות המיועדים לחניה – אין להחנות על מדרכות שבילים או מדרכות או מדשאות.
 • כללי התנהגות בקמפוס:
  • כללי ההתנהגות מפורטים במלואם בתקנון המשמעת (ראה קישור) , להלן תמצית כללי התנהגות עיקריים:
  • לוחות מודעות – אין לתלות מודעות אישיות או מודעות פרסומיות כגון מכירת רכב וכו'.  לגביי מודעות בלוחות המודעות של אגודת הסטודנטים יש לפנות לאגודה לאישור .
  • פרסום – חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מדיקן הסטודנטים.
  • עישון –  עישון בשטחי האוניברסיטה מותר אך ורק במקומות אשר הוגדרו לשם כך ומפורטים בהגבלת עישון בקמפוס
  • רוכלות – חל איסור מוחלט על רוכלות ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור בכתב ממנהל מערכות מנהלה ובתיאום היחידה .
  • משחקי כדור ופעילות ספורטיבית  אסורים ברחבי הקמפוס מלבד במקומות המיועדים לכך.
  • ביגוד – אין להלך בקמפוס ללא חולצה או יחפים.
 • כללי התנהגות ביטחונית:
  • שמירה על ציוד אישי – הינכם מתבקשים לשמור על ציודכם האישי ולא להשאירו ללא פיקוח ברחבי הקמפוס. יש לנעול את דלת משרדכם כאשר אתם עוזבים את המקום, גם אם מדובר למספר דקות.
  • מקרה חרום: אם התבקשתם לעזוב את המשרד/כיתה בשל בעיית ביטחון/בטיחות, הינכם מתבקשים לעשות זאת במהירות (לא בריצה) ולצאת בדרך המהירה ביותר לשטח פתוח/מגרש חניה.יש להישמע להוראות אנשי הביטחון.
 • כללי כניסה ותנועה עם רכב:  
  • הכניסה מותרת אך ורק לבעלי תו חניה בתוקף או אישור זמני אשר הונפק על ידי יחידת הביטחון של אוניברסיטת אריאל בלבד.
  • הנחיות להנפקת תו חניה לזכאים ועלויות ניתן לראות באתר . 
  • תו החניה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חל איסור מוחלט על העברה של תו מאדם לאדם או מרכב לרכב.
  • חנייה – יש לחנות אך ורק בחניות המסומנות ועל פי התמרורים.
  • נהיגה בתחומי הקמפוס תעשה אך ורק על פי התמרורים והסימונים ועל פי הוראות אנשי הביטחון.
  • תנועה וחניה בניגוד להנחיות מהווים עבירה משמעתית על הוראות האוניברסיטה, על המבצע עבירה יפתח הליך משמעתי או לחלופין תינתן ברירת קנס.
 • דיווח על חריגים:
  • הינכם מתבקשים לדווח למחלקת הביטחון על כל חפץ או אדם  חשוד או חריג (לצורך העניין כל חפץ ללא בעלים נחשב לחפץ חשוד).
  • במידה ויש חשד כלשהו על פריצה או גניבת ציוד השייך לכם או משמש אתכם לצורך עבודתכם, הנכם מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון.
  • אירוע שריפה – במקרה ונתקלתם באירוע של שריפה ברחבי הקמפוס הנכם מתבקשים לדווח למוקד האבטחה.
  • במקרה של אירוע רפואי או פציעה הנכם מתבקשים לדווח לסייר הביטחון (לידיעתכם, יש חובש בכוננות בכל שעות היממה ).
  • דואר חשוד – במידה וקבלתם דבר דואר אשר זהות השלח אינה ידועה לכם ותכולתו חשודה, אין לפתוח את המעטפה ויש לדווח לסייר הביטחון באופן מיידי.